Aktivitetsgrupper

Tollarklubben har ett stort antal aktivitetsgrupper runt om i landet där medlemmar i klubben träffas, utbildar sig och tränar sina hundar. I klubbens styrelse finns en utsedd aktivitetsansvarig som håller ihop alla aktivitetsgrupperna.

Är du nyfiken på att bli ansvarig för en aktivitetsgrupp? Läs beskrivning. HÄR

Klicka på något av områdena nedan för att komma till aktivitetsgrupperna närmast dig.

Södra Götaland

Västra Götaland

Östra Götaland

Västra Svealand

Östra Svealand

Södra Norrland

Mellersta Norrland

Norra Norrland

 

 

Exempel på kul aktivitet – Spela 21

Man behöver 13 dummiesar, gärna så lika som möjligt samt 13 spelkort ur en kortlek (Ess till Kung) som med fördel kan plastas in. En minikortlek är ypperlig. Gör små hål i korten och knyt fast ett kort i varje dummy.

Funktionären lägger ut ett fält av dummies (ej synligt för hunden eller föraren). Låt hund och förare komma till utgångsplatsen där funktionären talar om i vilket område dummiesarna är utlagda. Föraren skickar sedan hunden på sök och hunden plockar in dummies som förare och funktionär räknar samman valören på.

Kommer hunden in med 5 dummiesar under 21 blir det 21 i alla fall. De hundar som plockat in 21 skrivs upp på ett blädderblock eller liknande så att alla kan se och dessa går sedan vidare till en final. De hundar som plockar in över 21 blir ”tjocka” och under 21 blir det inte tillräckligt, så det gäller att spela ”smart”. Mellan varje hund blandar funktionären om lite bland alla dummies.

I finalen skickas finalisterna ut, en i taget och hämtar en dummy per hund utan att visa kortet för någon, förrän alla hundar har hämtat sin dummy. Vinnare blir då den hund eller det ekipage som har det högsta kortet.

Man kan lämpligtvis ta 10 kr per sök. Trevliga priser gör det hela ännu roligare.