Aktivitetsgrupper

Tollarklubben har ett stort antal aktivitetsgrupper runt om i landet där medlemmar i klubben träffas, utbildar sig och tränar sina hundar. I klubbens styrelse finns en utsedd aktivitetsansvarig som håller ihop alla aktivitetsgrupperna.

Är du nyfiken på att bli ansvarig för en aktivitetsgrupp? Läs beskrivning. HÄR

Aktivitetsgrupperna är indelade i åtta distrikt. Klicka på något av distrikten nedan för att komma till de lokala aktivitetsgrupperna.

Distrikt: Distriktsansvariga:
Södra Götaland Vakant
Västra Götaland Annkie Ahlebrand
Mobil: 0705 – 44 93 26
Östra Götaland Weronica Bengtsson
Eva Nordenberg
Tel: 011-16 82 84
Mobil: 0703 – 71 11 39
Västra Svealand Marica Ekstrand
Tel: 0224 – 203 32
Mobil: 070 – 216 88 57
Christina Hedström
Tel: 021 – 12 41 17
Mobil: 0705 – 51 53 58
Östra Svealand Vakant
Södra Norrland Malin Hedin
Lena Dahlblom
Tel: 0297 – 414 80
Mobil: 0705 – 64 18 97
Mellersta Norrland Vakant
Norra Norrland Ulrica Bergström

 

 

Exempel på kul aktivitet – Spela 21

Man behöver 13 dummiesar, gärna så lika som möjligt samt 13 spelkort ur en kortlek (Ess till Kung) som med fördel kan plastas in. En minikortlek är ypperlig. Gör små hål i korten och knyt fast ett kort i varje dummy.

Funktionären lägger ut ett fält av dummies (ej synligt för hunden eller föraren). Låt hund och förare komma till utgångsplatsen där funktionären talar om i vilket område dummiesarna är utlagda. Föraren skickar sedan hunden på sök och hunden plockar in dummies som förare och funktionär räknar samman valören på.

Kommer hunden in med 5 dummiesar under 21 blir det 21 i alla fall. De hundar som plockat in 21 skrivs upp på ett blädderblock eller liknande så att alla kan se och dessa går sedan vidare till en final. De hundar som plockar in över 21 blir ”tjocka” och under 21 blir det inte tillräckligt, så det gäller att spela ”smart”. Mellan varje hund blandar funktionären om lite bland alla dummies.

I finalen skickas finalisterna ut, en i taget och hämtar en dummy per hund utan att visa kortet för någon, förrän alla hundar har hämtat sin dummy. Vinnare blir då den hund eller det ekipage som har det högsta kortet.

Man kan lämpligtvis ta 10 kr per sök. Trevliga priser gör det hela ännu roligare.