Covid-19 och klubbens verksamhet

Information från SKKs centralstyrelse avseende aktiviteter inom hela SKK-organisationen,

CS uttalar att ingen klubborganiserad verksamhet ska genomföras av någon klubb inom SKK-organisationen.
Enda undantaget från detta är verksamhet där högst tio personer samtidigt förväntas befinna sig på samma plats utomhus och där de närvarande personerna inte har rest dit från andra delar av landet eller utlandet.
Detta gäller från och med nu till och med 31 maj 2020. Beslutet kan vid behov förlängas.

Med klubborganiserad verksamhet avses all form av tävlingsverksamhet, utbildning, träffar, promenader och liknande.

Det innebär att Lagkampen inte kan genomföras och den har ställts in i år, Värmlandstollarna hälsar varmt välkommen 2021 istället.

Det innebär att all provverksamhet inom alla organisationer ställs in, vilket i första hand berör SSRK vad avser alla Tollingjaktprov som planerats in under våren 2020.

Det innebär också att alla Tollarklubbens aktivitetsgrupper bör tänka efter vad avser samlingar, träningar och promenader. De får alltså inte genomföras om man är fler än 10 personer. Är man färre och iakttar alla rekommendationer från Folkhälsomyndigheten och förordningar från regeringen är det inte förbjudet.

För styrelsen i Tollarklubben
Mats Viker, ordförande

Covid-19 och Klubbmötet

Tollarklubbens verksamhet påverkas av den samhällskris som nu råder. Naturligtvis följer Tollarklubben också alla de rekommendationer som ges av Folkhälsomyndigheten, förordningar som utfärdas av regeringen samt de direktiv som ges från Svenska kennelklubben.

Det första som påverkade oss var att vi beslöt att skjuta upp vårt klubbmöte med tillhörande workshop samt uppfödarträff, som skulle ha genomförts 14-15 mars. Vid det tillfället fanns inga restriktioner kring folksamlingar, men Coronaviruset hade redan börjat påverka samhället i stor utsträckning. Att inte genomföra klubbmötet 14 mars var ett ganska lätt och enhälligt beslut. Naturligtvis att inte riskera att sprida smitta, men även att inte genomföra ett klubbmöte om några medlemmar inte vågade delta vilket direkt skulle påverka föreningsdemokratin var tungt vägande skäl.

I dagsläget vet vi inte när vi kommer kunna genomföra ett klubbmöte. Vi diskuterar detta i styrelsen, vi vill kunna skydda föreningsdemokratin och allas möjlighet att delta. SKK har gett dispens för genomförande av klubbmöten vilken nu är förlängd till 30 september. Det finns möjlighet att genomföra klubbmötet på distans, via SKK, men ett sådant möte kan i stort sett bara behandla bokslut, budget och val av styrelse, revisorer och valberedning. Eftersom vi har ett antal andra viktiga ärenden vi vill ha hanterade såsom medlemsavgifter och RAS är vårt första alternativ att genomföra ett fysiskt klubbmöte. Som det ser ut just nu är vår tanke att kunna genomföra det i samband med Tollarspecialen, på något sätt. Huruvida det blir så, ligger inte i våra händer utan snarare i ett elakt virus fortsatta härjningar i samhället. Vi har i så fall fortfarande möjlighet att genomföra ett distansmöte som en sista utväg. Eftersom vi har två styrelsemedlemmar som var tänkta att avsluta sin gärning vid klubbmötet bjuder vi in de två av valberedningen föreslagna nya personerna till våra styrelsemöten (som genomförs via telefon).

För styrelsen i Tollarklubben
Mats Viker, ordförande

Angående DNA-testet DEN

Pågrund av Covid-19 situationen har OFA samt University of Missouri behövt stänga ner delar av sin verksamhet, vilket berör bl.a. avdelningen för avläsning av DNA-tester. Detta berör tollarens DEN-test, då det är det enda laboratorie som läser av Degenerative Encephalopathy.

Beställningar av DEN (och andra DNA-tester) som är lagda via OFAs sida de senaste dagarna kommer att återbetalas.

OFA stänger ner till och med 12e april i nuläget och hoppas kunna öppna åter igen efter detta datum, då man är välkommen att lägga sin order igen.

OBS! Klubbmötet och uppfödarträffen skjuts upp

Klubbmötet 14 mars samt uppfödarträffen 15 mars skjuts upp med avseende till Covid-19
Med anledning av situationen när det gäller spridningen av Corona-viruset i Sverige samt de beslut som fattas av regeringen under onsdagen har Tollarklubbens styrelse haft ett extra telefonsammanträde under kvällen den 11 mars 2020.

SKK har beslutat att bevilja en generell dispens till alla klubbar att genomföra sina årsmöten senast den 31 maj.

SKK har också beslutat att ställa in en BPH-utbildning kommande helg samt Avelskonferensen som skulle hållas den 21-22 mars.

Tollarklubbens styrelse har därför beslutat att skjuta upp kommande klubbmöte som skulle genomföras på lördag 14 mars till senare tidpunkt, när klubbmötet kan genomföras säkert och tryggt för alla som vill delta. Beslut om ny tidpunkt för klubbmötet kommer att tas när läget har stabiliserats.

Detta innebär att uppfödarträffen på söndag 15 mars också skjuts upp, och genomförs alltså inte på söndag.

För styrelsen 2020-03-11

Mats Viker
Ordförande

Välkommen på uppfödarträff!

Tollarklubben bjuder in sina medlemmar till uppfödarträff!

Söndag den 15 mars kl.9.00 – 15.00
plats: Scandic Upplands Väsby

På agendan denna dag:

  • Presentation
  • Uppfödares- och Tollarklubbens roller
  • Frågor och svar utifrån enkäten
  • Övriga diskussionspunkter utifrån deltagarnas önskemål

Tollarklubben subventionerar så att du erhåller lunch och fika för endast 100kr.

Anmäl ditt deltagande senast den 5 mars till sekreterare@tollarklubben.se

Frågor och funderingar?
Kontakta Helena Näslund rasansvarig@tollarklubben.se

Väl mött!

1 2 3 4 5 20