Avel & hälsa

Tollarklubbens avelsråd väljs av årsmötet och ingår som avelsansvarig i styrelsen. Avelsrådets uppgifter består av att samla in och sammanställa information samt att hjälpa uppfödare och hanhundsägare i avelsfrågor.

Om du som uppfödare har frågor kring avel på din tik, eller om du som hanhundsägare har funderingar och frågor kring en parningsförfrågan är du välkommen att vända dig till avelsrådet.

Tollarklubbens avelsansvarig hittas på sidan över styrelsen.

Här har vi samlat länkar som rör Uppfödning, Avel & Hälsa

 


Uppdatering 2017-04-09

Styrelsen har beslutat att förändra avelspolicyn och reglerna för valpförmedling avseende höftledsstatus.

Tollarklubben följer SKKs rekommendationer och förändrar avelspolicyn enligt nedan:

Hundar med höftledsstatus A, B eller C får användas i avel, med rekommendationen att föräldradjurens genomsnittliga HD-index vid parningstillfället ska vara större än 100, d v s (index far + index mor)/2 > 100. Denna rekommendation innebär att avkommorna förväntas få ett index för HD som är bättre än genomsnittet i rasen (referenspopulationen).

Utländska avelshundar som saknar eget HD-index i SKKs Avelsdata ska ha HD-status A eller B i enlighet med tidigare regler.

Ett preliminärt index över 100 är en rekommendation från SKK och medför inte några påföljder avseende registrering av avkommorna. I avelsarbetet är det många egenskaper rörande hälsa, mentalitet o s v som ska vägas in i avelsbeslutet. Av den anledningen kan uppfödare i vissa fall bedöma att det är motiverat att göra en parning som har ett något lägre HD-index än det rekommenderade med anledning av att föräldradjuren anses ha andra förtjänster som motiverar parningen.

För att förmedla valpar genom Tollarklubbens valpförmedling ska kombinationen ge avkommor som förväntas få ett index för HD som är 100 eller högre.


Tollarklubbens informationsbrev till uppfödare

Infobrevet skickas ut till alla tollaruppfödare, såväl medlemmar i Tollarklubben som icke medlemmar. Brevet sammanfattar de senaste uppdateringarna vad gäller bland annat rasens hälsa.

Informationsbrev 2016-12

Nedan finns tidigare utskickad information:


HälsoenkätSweetest Mooie healthCheckup 2160415

För att klubben ska kunna göra en korrekt bedömning av hur vi ska arbeta med rasens hälsa framöver, behöver vi få en samlad bild av alla typer av tänkbara sjukdomar och avvikelser inom rasen. Därför börjar vi det arbetet med en hälsoenkät, med förhoppningen att så många Tollare som möjligt deltar i denna, för rasens bästa! Du behöver inte vara medlem i Tollarklubben för att svara på enkäten om din/dina Tollares hälsa.