Tollarprojektet

Uppdaterad februari 2021. Remissblankett längst ner på sidan. Tollarsjuka Tollarsjuka är benämningen på två olika immunologiska sjukdomar, steroid responsiv meningit och immunmedierad reumatisk sjukdom. Den kliniska bilden vid dessa sjukdomar varierar och drabbar hundar av olika åldrar. Sjukdomarna som omfattas av begreppet tollarsjuka förekommer även hos andra hundraser, men är vanligare hos tollare än hos andra. Det är ovanligt att … Fortsätt läsa Tollarprojektet