Tollarprojektet

Remissblankett längst ner på sidan uppdaterad 2020 (övrig text från 2016) Tollarsjuka Tollarsjuka är benämningen på två olika immunologiska sjukdomar med olika symtombild och som drabbar hundar av olika åldrar. Sjukdomarna förekommer även hos andra hundraser, men är vanligare hos tollare än hos andra. Det är ovanligt att en hund under sin livstid drabbas av båda sjukdomarna även om det … Fortsätt läsa Tollarprojektet