500-analys för Tollare

SKKs Kommitté för hundars mentalitet, KHM, har beslutat att när en ras har minst 500 st beskrivna individer inom Beteende och personlighetsbeskrivning hund, BPH, sammanställs en så kallad 500-analys. Analysen bygger på ett samarbete mellan Erling Strandberg, Sveriges lantbruksuniversitet, etolog Kenth Svartberg och en arbetsgrupp inom KHM. Syftet med analysen är att informera om egenskapsvärden, redovisa arvbarhetsskattningar och BPHs koppling till vardagsbeteenden.

På BPH-sidan finns nu en 500-analys för Tollarna tillsammans med uppdaterade stapeldiagram av rasens beteendevariation inom BPH (kort uppdaterad 200-analys) samt en guide för tolkning av BPH.

Nya markörer för autoimmun sjukdom hos hund

För den nyfikne som har möjlighet vill vi tipsa om:

– Det offentliga försvaret av min avhandling ”Canine immune-mediated disease – studies of epidemiology, genetics, and autoantibodies” kommer att hållas i Audhumbla, VHC, Ultuna, Uppsala, torsdagen 17 maj kl.09.15. Det kommer att offentliggöras på SLUs hemsida några veckor innan. Det är öppet för alla som vill komma och lyssna och vill ni göra reklam för det på något sätt så får ni gärna göra det. Större delen av den forskning som kommer presenteras och diskuteras handlar om tollare. /Hanna Bremer

Här har vi lagt in lite mer info och länkar.

 

1 2 3 4 17