OBS! Klubbmötet och uppfödarträffen skjuts upp

Klubbmötet 14 mars samt uppfödarträffen 15 mars skjuts upp med avseende till Covid-19
Med anledning av situationen när det gäller spridningen av Corona-viruset i Sverige samt de beslut som fattas av regeringen under onsdagen har Tollarklubbens styrelse haft ett extra telefonsammanträde under kvällen den 11 mars 2020.

SKK har beslutat att bevilja en generell dispens till alla klubbar att genomföra sina årsmöten senast den 31 maj.

SKK har också beslutat att ställa in en BPH-utbildning kommande helg samt Avelskonferensen som skulle hållas den 21-22 mars.

Tollarklubbens styrelse har därför beslutat att skjuta upp kommande klubbmöte som skulle genomföras på lördag 14 mars till senare tidpunkt, när klubbmötet kan genomföras säkert och tryggt för alla som vill delta. Beslut om ny tidpunkt för klubbmötet kommer att tas när läget har stabiliserats.

Detta innebär att uppfödarträffen på söndag 15 mars också skjuts upp, och genomförs alltså inte på söndag.

För styrelsen 2020-03-11

Mats Viker
Ordförande

RAS -version 2019

Nytt förslag av RAS-Rasspecifika Avelsstrategier- version 2019 samt tillhörande bilagor.
Beslut om RAS tas av Klubbmötet den 14 mars.

Bilagor

Bilaga 1a – Agria Breed Profiles Liv 2011-2016 (bifogad fil)
Bilaga 1b – Agria Breed Profiles Veterinärvård 2011-2016 (bifogad fil)
Bilaga 2a – Hälsoenkäter 2003, 2005 (fil ligger på hemsidan)
Bilaga 2b – Hälsoenkät 2016 (bifogad fil)
Bilaga 3 – SKK policyuttalanden (bifogad fil)
Bilaga 4 – Exteriör Raskompendium 2015 (fil ligger på hemsidan)
Bilaga 5 – Varför 0:ar våra hundar på tollingjaktprov (bifogad fil)
Bilaga 6 – BPH-500 analys (bifogad fil)
Bilaga 7 – Frågeställningar Rasproblematik från SKK (bifogad fil)
Bilaga 8 – Workshop RAS 2018 (bifogad fil)
Bilaga 9 – Dokumentation av arbetet med RAS och utlåtande föregående RAS (bifogad fil)

Välkommen på uppfödarträff!

Tollarklubben bjuder in sina medlemmar till uppfödarträff!

Söndag den 15 mars kl.9.00 – 15.00
plats: Scandic Upplands Väsby

På agendan denna dag:

  • Presentation
  • Uppfödares- och Tollarklubbens roller
  • Frågor och svar utifrån enkäten
  • Övriga diskussionspunkter utifrån deltagarnas önskemål

Tollarklubben subventionerar så att du erhåller lunch och fika för endast 100kr.

Anmäl ditt deltagande senast den 5 mars till sekreterare@tollarklubben.se

Frågor och funderingar?
Kontakta Helena Näslund rasansvarig@tollarklubben.se

Väl mött!

Tollaren söker medarbetare!

Vill du vara med att skapa världens bästa medlemstidning?!

Tollarklubben söker nu både redaktör och medarbetare till Tollarens redaktion!

Som redaktör tar du emot material, hjälper till att samla ihop material, sammanställer inkommet material och korrekturläser tidningen när layoutaren gjort sitt jobb.

Som medarbetare på redaktionen hjälper du till att samla material och tillsammans med redaktören sammanställer ni materialet och korrekturläser.

Både som redaktör och medarbetare får man vara beredd på att bidra med eget material, att skriva något själv.

Erfarenhet av tidningsarbete är inte nödvändigt så länge man har ett brinnande intresse av att göra en bra medlemstidning åt vår klubb.

Intresserad? Har du frågor och funderingar? Tveka inte! Kontakta antingen nuvarande redaktör Mia på tollaren@tollarklubben.se eller ta kontakt med Lasse, informationsansvarig i styrelsen, info@tollarklubben.se

Ny Aktivitetsgrupp

Öland/Östra Småland har efter lång paus fått egna aktivitetsansvariga.

Kontaktuppgifter till gruppen hittar ni HÄR >>>

Välkomna och lycka till önskar vi Er.

Vi vill passa på att efterlysa aktivitetsansvariga i

  • Uppsala
  • Tjusttollarna (Östra Götaland)
  • Tollare i västernorrland Ö-vik och norrut
1 2 3 4 5 21