Vad händer i klubbens styrelse i maj 2020

(summary in english below)

11 maj hade styrelsen ett historiskt styrelsemöte. Ett styrelsemöte där vi fattade det tunga och jobbiga beslutet att ställa in årets Tollarspecial. Vi har arbetat under 1,5 år med att ta fram en ny organisationsmodell för Tollarspecialen, och rekryterat nya centrala grupper som ska ansvara för respektive del av Tollarspecialen i syfte att underlätta för de lokala arrangörerna. Våra vänner i Skaraborg har också arbetet under lång tid med förberedelser. Det har bokats domare och tävlingssekreterare, det har bokats boenden och planerats för anmälningar. Dessutom har vi beställt 550 änder. Vi hade alla sett fram emot denna Special väldigt mycket, varför vi givetvis tycker det är ett ledsamt beslut.

Men, ett litet otäckt virus har hela världen i ett strypgrepp och samhällssituationen gör att vi naturligtvis måste prioritera människors hälsa och trygghet i första hand. Vi har avvaktat så länge vi har kunnat med att fatta beslut om Specialen men var nu framme vid en punkt där vi måste sätta ned foten. Det fanns ett antal olika parametrar att ta hänsyn till, men efter att vi gått igenom alla perspektiv var vi helt eniga om att ställa in specialen 2020.

Fantastiskt glädjande nog har Skaraborgstollarna meddelat att Tollarvärlden istället är välkommen till Karlsborg/Forsvik 5-8 augusti 2021. Jag hoppas att vi alla hjälps åt att skapa den största, häftigaste och roligaste Tollarspecialen någonsin i augusti 2021. Om så många som möjligt hjälps åt att locka alla tollarägare vi känner i hela Europa att komma till Karlsborg/Forsvik 2021 kan vi skapa världens största rasspecial någonsin. We will make Tollarspecialen great again!

KLUBBMÖTE

Vi beslutade också att genomföra ett digitalt klubbmöte. Vi tvingades ju ställa in vårt ordinarie klubbmöte 14 mars. Ett digitalt klubbmöte kan nu genomföras med hjälp av SKK, som har gett dispens för denna genomförandeform.

Det förenklade årsmötet är avsett att hjälpa klubben att avsluta föregående verksamhetsår, besluta om en ny rambudget och att välja nya personer till förtroendeuppdrag inom klubben. Mötet lämnar inga möjligheter till traditionella diskussioner och förhandlingar, utan har en fastställd dagordning med låsta förslag där samtliga medlemmar ges möjlighet att rösta under en period på tre dagar. Mötet startar kl. 9:00 den första dagen och avslutas kl. 22:00 den sista dagen. Det är alltså inget formellt digitalt möte, man går som medlem in och röstar. Kallelse ska skickas senast 14 dagar före mötets start.

På ett digitalt klubbmöte kan bara vissa ärenden hanteras,

  • Godkännande av Styrelsens verksamhetsberättelse samt balans- och resultaträkning för 2019
  • Ansvarsfrihet för styrelsen avseende verksamhetsåret 2019
  • Beslut om Budget för 2020
  • Val av styrelse, revisorer och valberedning

Övriga frågor, beslut om RAS, avelspolicy, valpförmedling, resepolicy och medlemsavgifter skjuts upp till dess ett extra eller ordinarie klubbmöte kan genomföras. Vi kommer dessutom göra en revidering av den budget vi skulle ha lagt fram för klubbmötet i mars, eftersom vi t.ex. vet att vi ställt in Tollarspecialen och aktivitetsgruppsträff, vilket påverkar vår ekonomi.

Exakt datum är inte fastställt ännu, måste först synkas med SKK. Information om datum kommer att ges på hemsidan och Facebook så snart vi har bestämt datum. Då kommer också närmare information att ges om hur det digitala klubbmötet går till.

SCANDIC

Tyvärr medför Covid-19-situationen en del onödiga och sura kostnader för Tollarklubben. Eftersom det infördes restriktioner avseende folksamlingar 11 mars, tvingades vi besluta att skjuta upp vårt klubbmöte som skulle ha genomförts 14 mars på Scandic Upplands Väsby. Att genomföra ett klubbmöte där medlemmar inte känner sig trygga med att delta skulle var helt fel i en demokratiskt driven ideell förening. Vi hade också planerat för en workshop samt en uppfödarträff samma helg som också ställdes in. Tyvärr innebar det att vi fick en stor faktura från Scandic som krävde oss på betalning av våra bokningar av hotellrum, konferenslokaler samt konferensmat. Motsvarande har även andra ideella föreningar drabbats av. Ideella föreningar som i åratal fyllt Scandics hotell på helgerna. Scandic kan som företag dra nytta av en mängd olika ekonomiska stödpaket från regeringen såsom korttidspermittering,  omsättningsstöd osv. Vi som ideell förening får inte ett öre i stöd, men vi måste betala denna faktura till Scandic. Rent juridiskt påstår vi inte att Scandic gjort något fel, men vi hade gärna sett en högre grad av dialog med och förståelse för en ideell förening som förlorar mycket pengar utan möjlighet att få någon form av stöd. Vi har sökt en dialog med Scandic om fakturan och framtiden, men de har valt att inte svara. Vi kommer därför framgent leta efter andra alternativ för genomförande av våra större möten, och inte förlägga dessa till Scandic.

TJP HÖSTEN 2020

Det ställs en del frågor på sociala medier kring höstens tollingjaktprov. Idag (13 maj 2020) gäller ju en begränsning att man bara får vara max 49 personer, att personer i en riskgrupp inte får närvara samt att alla deltagare, funktionärer och domare måste komma från regionen. Om och när regeringen fattar beslut om ändrade restriktioner är det dessa nya regler som gäller. Folkhälsomyndigheten har aviserat att de diskuterar att föreslå lättnader i restriktionerna, det må var oklart när dessa kommer – men det kommer lättnader någon gång.

Höstens tollingjaktprov är ännu ganska långt borta, 3-4 månader. Vi har levt i denna samhällskris sedan mitten av mars, vilket är två månader och på den tiden har väldigt mycket förändrats. På 3-4 månader kan det också hända en hel del. Naturligtvis kommer alla arbeta för att öppna upp samhället så snart det är möjligt. Det är därför värt att avvakta med att ha en bestämd uppfattning om hur höstens verksamhet kan komma att se ut.

Därför uppmanar vi så många som möjligt att planera för best-case, med en tollingjaktprovs-verksamhet (givetvis under noggrant ansvarstagande) under hösten, men naturligtvis vara förberedda på worst-case, dvs fortsatta restriktioner. Vi uppmanar fortfarande provledare och markägare att hjälpa till med att öppna upp ännu fler möjliga provtillfällen under hösten.

TOLLAREN

Jag vill avsluta med att glädjande nog hälsa en ny redaktör till tidningen Tollaren välkommen, Karin Hammar, som tagit över redaktörsposten från Mia Eriksson. Karin arbetar redan nu med den tidning som ska skickas på tryck om ett par veckor. Samtidigt ett stort tack till Mia Eriksson som gjort ett fantastiskt arbete med tidningen.

Eftersom numret som kommer ut efter sommaren normalt sett fylls med material från Tollarspecialen, behöver många hjälpa till att skriva artiklar att fylla det numret med, nu när vi inte kan genomföra Specialen. Har du något du vill skriva om eller tips och uppslag om ämnen, kontakta tollaren@tollarlubben.se

För styrelsen i Tollarklubben

Mats Viker, ordförande


What is up in the Toller club May 2020

May 11th we had a historic meeting in the Toller club. We made a final decision to postpone the Tollarspecial from 2020 to 2021. We are hugely disappointed to have to postpone Tollarspecialen 2020. We are sorry to all Toller owners in Sweden and across Europe who were looking forward to it as much as we were, but the health and safety of everyone has to take priority.

Instead, we welcome all to Tollarspecialen August 5th – 8th 2021, in Karlsborg/Forsvik, we are very happy that the organizing committee stands ready to host the event next year instead.

We will all get through this together – and we hope to see you all next year instead. We hope that as many as possible will meet in Karlsborg/Forsvik in August 2021, if everyone talk to every toller owner they know, and inspires them to visit us next summer, we might be able to host the largest breed meet ever – in the world. Let us make Tollaspecialen great again – 2021.

We will perform our postponed annual club meeting through a digital platform provided by the Swedish Kennel Club. The date in not yet decided. When the date is set, we will give notice and instructions on our website and Facebook. It will be a club meeting with only a few issues, we will close 2019, decide the budget for 2020 and elect board members, auditors and nominating committé. It will be performed in Swedish, but will of course be open to all members including those who not are residents of Sweden.

We welcome a new editor to our club magazine, Tollaren, Karin Hammar who already has started her work. As the Tollarspecialen is postponed to 2021, she needs help with material to fill number 3, which normally is filled with articles and results from Tollarspecialen. If you have some idea of texts, you can contact Karin at tollaren@tollarlubben.se. Maybe an article from another country, and how it is to be member in the Swedish Toller Club?

There are many questions regarding hunting trials in August-November. Remember how much that has changed in only those two months. September is almost 4 months away. The current restrictions of meeting, travel and quarantine will be changed. Unfortunately, we do not know when this will happen. Everyone wants the societies and countries to open up. If we can meet at dog trials after the summer we do not know yet, but we work hard to open up as many hunting trials as possible.

Mats Viker

The Swedish Toller club

Tollarspecialen 2020 inställd

Tollarspecialen 2020 är uppskjuten till 2021

Vi är mycket ledsna över att informera om att årets Tollarspecial inte kommer kunna genomföras beroende på rådande samhällskris. Vi har avvaktat så länge vi haft möjlighet till, men nu står det klart att vi tyvärr inte kan genomföra arrangemanget. Vi är ledsna för alla som, liksom vi, sett fram emot årets Tollarspecial men att säkerställa människors hälsa går alltid först.

Glädjande nog har Skaraborgstollarna tackat ja till att arrangera Tollarspecialen i Karlsborg/Forsvik 5-8 augusti 2021. Vi kommer ta oss igenom denna samhällskris, låt oss sedan tillsammans göra Tollarspecialen 2021 till en fantastisk special som ingen någonsin glömmer.

Tollarklubben 11 maj 2020

Tollarspecialen 2020 postponed to 2021

We are hugely disappointed to have to postpone Tollarspecialen 2020. We are sorry to all Toller owners in Sweden and across Europe who were looking forward to it as much as we were, but the health and safety of everyone has to take priority.

Instead, we welcome all to Tollarspecialen August 5th – 8th 2021, in Karlsborg/Forsvik, the organizing committee stands ready to host the event next year instead.

We will all get through this togehther – and we hope to see you all next year instead. Let’s make Tollaspecialen great again – 2021.

The Swedish Toller club May 11th 2020

Vad händer i klubbens styrelse april 2020

(summary in english below)

Vi har beslutat oss för att testa att skriva lite kort om vad som händer i klubben och styrelsearbetet, för att öka transparensen i vårt arbete. Informationen kommer vara av övergripande art, och vi har naturligtvis att förhålla oss till personuppgiftlagar etc.

Måndag 6 april hade vi ett styrelsemöte, med den styrelse som valdes för 2019, och som tills vi kunnat genomföra ett klubbmöte sitter kvar. Dock bjuder vi in de två medlemmar som av valberedningen föreslagits som nya i styrelsen, som adjungerade till våra styrelsemöten tills vidare.

Det normala för oss i styrelsen är att vi har ett styrelsemöte per månad, via telefon eller annat digitalt forum. Dessutom försöker vi ha fyra möten per år då vi träffas fysiskt. Det börjar, ett normalt år, med ett konstituerande möte direkt efter klubbmötet då vi inom styrelsen beslutar vem som ska ha vilket ansvarsområde. Sedan försöker vi träffas en helg vardera i juni, oktober och januari. Då har vi möjlighet att under två dagar diskutera mer strategiska frågor. De fysiska mötena brukar resultera i ett antal uppgifter att ta tag i. Telefonmötena blir mer av arten att fånga upp aktuella frågor samt gå igenom aktuella rapporter från respektive ansvarsområde.

Vi diskuterade i måndags frågan om klubbmöte, och om vi ska genomföra ett digitalt distansmöte eller ej. Vi håller fast vid att avvakta utvecklingen tills vidare, och siktar på att kunna hålla ett ordinarie klubbmöte i samband med Tollarspecialen. Det skulle dessutom kunna bli riktigt spännande med många deltagare vilket ännu mer ökar föreningsdemokratin. Detta kommer givetvis omprövas om utvecklingen av Covid-19 tar en annan väg än vi idag hoppas. Då kommer vi att genomföra ett digitalt möte.

Naturligtvis diskuterade vi även Tollarspecialen. Det kommer en del frågor på olika sociala medier om Tollarspecialen kommer att genomföras eller ej. Vi i styrelsen har ingen annan ambition än att vi naturligtvis vill genomföra Tollarspecialen i sommar. Att i dagsläget fatta beslut om en tillställning som ska planeras genomföras nästan 4 månader bort utan mer kunskap än vad vi har idag känns förhastat. Dock styr inte vi över utvecklingen av Covid-19 och därför måste vi alla i samhället vara beredda på att en mängd olika scenarios kan inträffa, t.ex. att Tollarspecialen inte kan genomföras 2020. Men idag är vi helt inställda på en fantastisk Tollarspecial i Karlsborg/Forsvik i 30 juli-2 augusti 2020.

Vi kommer dock att avvakta med att öppna anmälan till Tollarspecialen. Normalt sett stänger anmälan till Tollarspecialen i mitten av juni, eftersom vi behöver tid att iordningställa och trycka en katalog. Som det ser ut just nu, kommer vi att öppna anmälningstiden senare samt låta den vara öppen betydligt längre. Det innebär i så fall att vi inte kommer att trycka någon katalog, utan endast ha en digital katalog. Det kan vi nog acceptera ett år som detta. Vi återkommer med information om Tollarspecialen och anmälan på hemsidan och Facebook.

Vi vill lyfta fram alla våra duktiga uppfödare, som är så viktiga för utvecklingen av vår hundras. Vi har i tidningen Tollaren öppnat en ny sida för att skicka klubbens tack till de uppfödare som skänker valpmedlemskap till valpköpare. Nu är det några kennlar som vi tappat bort och som inte fått klubbens tack, vilket vi beklagar. Problemet är att vi får listor från SKK om vilka nya medlemmar vi fått där en uppfödare skänkt valpmedlemskap, men vi får inte uppgift om vilken uppfödare som ligger bakom. Vi kan inte heller se vilken hund den nya medlemmen köpt, vilket gör det svårt för oss att se vilka uppfödare som ligger bakom. Uppfödare får väldigt gärna maila till Informations- och PR-ansvarig, info@tollarklubben.se om ni skänkt valpmedlemskap, så får vi möjligheten att tacka er i tidningen.

Tyvärr har ju alla Tollingjaktprov och andra aktiviteter under våren ställts in. Det innebär att det borde finnas ett stort behov av provtillfällen under hösten, de som nu bokats upp riskerar att bli överbokade. Om det finns möjligheter till fler provtillfällen så uppmanar vi alla utbildade provledare och kommissarier, samt alla med mark möjlig och tillgänglig för tollingjaktprov att fundera över att öppna för ytterligare prov.

Till våra styrelsemöten tar avelsansvarig fram hälsostatistik för året. En statistik som vi tycker är mycket bra och informativ. Vår tanke är att publicera denna på hemsidan för att alla ska kunna ta del av. Vi gör ett försök med denna kvartalsvis, med början efter kvartal 1 2020. Detta är en stor manuell insats att ta fram detta material, så vi vill lämna en brasklapp och inte utlova att informationen alltid hinner tas fram.

För styrelsen i Tollarklubben
Mats Viker, ordförande


What’s up in the Toller club April 2020
We are from now testing to write some information about what happens in the club. This is the first test, and a brief summary in English.

As we have a difficult time in the world, we could not perform our annual club meeting in March, but we have until September 30 according to the Swedish kennel club. We are now aiming to perform our annual club meeting at the Tollarspecial this summer. In worst case there is a possibility to perform a digital meeting.

There are questions regarding if there will be a Tollarspecial this year or not. Of course, there will be a Tollarspecial! We are working hard to be able to welcome the world of fantastic Tollers and their owners with families to Karlsborg/Forsvik July 30th – August 2nd. Would it not be fantastic to see the world, Sweden, Europe and USA, opening up this summer so we all can meet and have a great weekend together?

However, we are not in full control of the situation. A small little virus is the boss right now and for some time. We all must be ready to make and follow new situations and instructions.

We will therefore wait to open the registration until we know more. Normally we open the registration in April and close in mid-June. Instead we will open later and close later. This will result in a digital catalogue instead of a printed. We will give more information continuously on our websites and Facebook.

This spring all hunting trials and other dog activities are cancelled. We hope that we will have more tests after the summer, and we wish that more events are arranged than normally.

Mats Viker
The Swedish Toller club

Covid-19 och klubbens verksamhet

Information från SKKs centralstyrelse avseende aktiviteter inom hela SKK-organisationen,

CS uttalar att ingen klubborganiserad verksamhet ska genomföras av någon klubb inom SKK-organisationen.
Enda undantaget från detta är verksamhet där högst tio personer samtidigt förväntas befinna sig på samma plats utomhus och där de närvarande personerna inte har rest dit från andra delar av landet eller utlandet.
Detta gäller från och med nu till och med 31 maj 2020. Beslutet kan vid behov förlängas.

Med klubborganiserad verksamhet avses all form av tävlingsverksamhet, utbildning, träffar, promenader och liknande.

Det innebär att Lagkampen inte kan genomföras och den har ställts in i år, Värmlandstollarna hälsar varmt välkommen 2021 istället.

Det innebär att all provverksamhet inom alla organisationer ställs in, vilket i första hand berör SSRK vad avser alla Tollingjaktprov som planerats in under våren 2020.

Det innebär också att alla Tollarklubbens aktivitetsgrupper bör tänka efter vad avser samlingar, träningar och promenader. De får alltså inte genomföras om man är fler än 10 personer. Är man färre och iakttar alla rekommendationer från Folkhälsomyndigheten och förordningar från regeringen är det inte förbjudet.

För styrelsen i Tollarklubben
Mats Viker, ordförande

Covid-19 och Klubbmötet

Tollarklubbens verksamhet påverkas av den samhällskris som nu råder. Naturligtvis följer Tollarklubben också alla de rekommendationer som ges av Folkhälsomyndigheten, förordningar som utfärdas av regeringen samt de direktiv som ges från Svenska kennelklubben.

Det första som påverkade oss var att vi beslöt att skjuta upp vårt klubbmöte med tillhörande workshop samt uppfödarträff, som skulle ha genomförts 14-15 mars. Vid det tillfället fanns inga restriktioner kring folksamlingar, men Coronaviruset hade redan börjat påverka samhället i stor utsträckning. Att inte genomföra klubbmötet 14 mars var ett ganska lätt och enhälligt beslut. Naturligtvis att inte riskera att sprida smitta, men även att inte genomföra ett klubbmöte om några medlemmar inte vågade delta vilket direkt skulle påverka föreningsdemokratin var tungt vägande skäl.

I dagsläget vet vi inte när vi kommer kunna genomföra ett klubbmöte. Vi diskuterar detta i styrelsen, vi vill kunna skydda föreningsdemokratin och allas möjlighet att delta. SKK har gett dispens för genomförande av klubbmöten vilken nu är förlängd till 30 september. Det finns möjlighet att genomföra klubbmötet på distans, via SKK, men ett sådant möte kan i stort sett bara behandla bokslut, budget och val av styrelse, revisorer och valberedning. Eftersom vi har ett antal andra viktiga ärenden vi vill ha hanterade såsom medlemsavgifter och RAS är vårt första alternativ att genomföra ett fysiskt klubbmöte. Som det ser ut just nu är vår tanke att kunna genomföra det i samband med Tollarspecialen, på något sätt. Huruvida det blir så, ligger inte i våra händer utan snarare i ett elakt virus fortsatta härjningar i samhället. Vi har i så fall fortfarande möjlighet att genomföra ett distansmöte som en sista utväg. Eftersom vi har två styrelsemedlemmar som var tänkta att avsluta sin gärning vid klubbmötet bjuder vi in de två av valberedningen föreslagna nya personerna till våra styrelsemöten (som genomförs via telefon).

För styrelsen i Tollarklubben
Mats Viker, ordförande

Angående DNA-testet DEN

Pågrund av Covid-19 situationen har OFA samt University of Missouri behövt stänga ner delar av sin verksamhet, vilket berör bl.a. avdelningen för avläsning av DNA-tester. Detta berör tollarens DEN-test, då det är det enda laboratorie som läser av Degenerative Encephalopathy.

Beställningar av DEN (och andra DNA-tester) som är lagda via OFAs sida de senaste dagarna kommer att återbetalas.

OFA stänger ner till och med 12e april i nuläget och hoppas kunna öppna åter igen efter detta datum, då man är välkommen att lägga sin order igen.

1 2 3 4 5 22