FB-R – Funktionsbeskrivning Retriever

– en officiell verksamhet som sjösattes 2014 och blir stambokförd på SKK.

Retrieverns ursprungliga egenskaper har gjort att de tillhör de mest populära raserna i vårt land. Den är både en härlig familjemedlem och med sina ursprungliga jaktliga egenskaper har den också en stor arbetskapacitet. Egenskaper som är viktiga att bevara för framtiden.

Du kan som retrieverägare få en beskrivning av dessa specifika egenskaper utan att din hund behöver vara tränad. Egenskaperna belyses i elva olika moment såsom apporteringslust, uthållighet, problemlösning, vilthantering m fl. Alla retrieverraser är välkomna att anmäla, hunden skall dock ha uppnått tolv månaders ålder. Läs mer i SSRKs informationsfolder FB-R.

Vill du få din hund beskriven:
Gå in på Aktuella beskrivningar 2020 för att hitta någon i närheten. Finns det ingen aktuell beskrivning som passar, titta i matrikeln över Beskrivare och se vem/vilka som finns i din närhet. Ta kontakt för att höra om det finns planerade beskrivningar framöver. 

Om du som uppfödare och/eller hanhundsägare
vill samla valpar ur en eller flera kullar för en träff är det ett ypperligt tillfälle att samtidigt anordna en beskrivning. Kontakta en Beskrivare, så kommer ni överens om  vem som ska vara arrangör – du som uppfödare eller kanske SSRK/KFM (Kommittén för Funktion och Mentalitet). Den här typen av beskrivning är oftast stängd för andra, men den ska ändå anmälas till SSRK/KFM och datum publiceras SSRKs på hemsidan.


Nyfiken på att bli funktionär eller testledare FB-R

Det finns ett stort intresse från uppfödare och rasklubbar för FB-R, vilket gör att vi behöver bli fler som aktivt arbetar med FB-R.

Utbildningsplan – Funktionär och Testledare FB-R