Klubbmöte

Samtliga medlemmar kallas via medlemstidningen Tollaren till klubbens årliga ordinarie Klubbmöte (årsmöte) som regel i mitten av mars. Vid klubbmötet väljs ny styrelse för nästkommande föreningsår och valberedningen tar gärna emot namnförslag på nya funktionärer.

Medlemmar kan skicka motioner till klubbmötet, dessa skall vara inkomna till styrelsen för behandling senast 30 november. Här kan du läsa mer om motioner.

Har du erhållit pris på officiellt jaktprov? Då är du berättigad att erhålla en jaktnål. Läs mer här > > >

Kallelse till Klubbmöte 2020

Handlingar till klubbmötet 2020

Av miljöskäl kommer inga utskrivna handlingar finnas i klubbmöteslokalen.

Dagordning 2020
Verksamhetsberättelse 2019
Resultat- och balansräkning 2019
Revisionsberättelse
Förslag valpförmedlingen
Förslag till verksamhetsplan för Tollarklubben 2020
Budget 2020
Förslag medlemsavgifter 2021
Förslag till resepolicy 2020
Valberednings förslag till ny styrelse för Tollarklubben 2020
Förslag till revidering RAS
RAS version 2019
Bilagor RAS version 2019
Förslag till revidering Avelspolicy
Proposition ändrade stadgar
Förslag ändrade stadgar
Motioner till Tollarklubbens klubbmöte – inga anmälda

Paneldebatt/ workshop på klubbmötet 2020

”Tollingjaktprov 2.0”

Hur vill vi se den framtida tollingjaktprovsverksamheten som stöd för en bra avelsutvärdering?

Liksom vid klubbmötet 2019 erbjuds medlemmarna även i år att delta i en workshop med syfte att diskutera hur Tollarklubben och dess medlemmar vill se framtidens tollingjaktprov såsom ett bra avelsutvärderingsverktyg.

Syftet är att starta en diskussion inför framtiden där vi utgår från ett blankt papper, hur skulle vi vilja att framtidens tollingjaktprov ska se ut. Om vi helt bortser från de hur dagens tollingjaktprov genomförs, hur skulle vi vilja att jaktprovsverksamheten ska se ut för att kunna utvärdera Tollarens funktion och mentalitet under jakt?

Målet är inte nödvändigtvis att begära en total förändring av nuvarande regelverk, utan snarare att verkligen fundera över bästa sättet att avla fram en bra jakthund. Resultatet skulle kunna vara en helt annat upplägg på proven, att vi är nöjda med hur proven genomförs ut idag eller att vi vill se mindre eller större justeringar i dagens jaktprovsregler. Syftet är inte heller att på något vis kritisera dagens provverksamhet.

Workshopen kommer att genomföras på eftermiddagen efter klubbmötet, och vi kommer att bjuda in en panel med ett antal medlemmar som jagar med sina tollare samt ett antal erfarna uppfödare. Alla som deltar under eftermiddagen kommer givetvis kunna vara delaktiga med frågor och synpunkter.

Anteckningar kommer att föras under workshopen.