Klubbmöte

Samtliga medlemmar kallas via medlemstidningen Tollaren till klubbens årliga ordinarie Klubbmöte (årsmöte) som regel i mitten av mars. Vid klubbmötet väljs ny styrelse för nästkommande föreningsår och valberedningen tar gärna emot namnförslag på nya funktionärer.

Medlemmar kan skicka motioner till klubbmötet, dessa skall vara inkomna till styrelsen för behandling senast 30 november. Detta gäller även om man önskar ändra något i långtidsplanen, som Klubbmötet 2004 beslutade arbeta efter. Här kan du läsa mer om motioner.

KallelseKlubbmöte180310

Har du erhållit pris på officiellt jaktprov? Då är du berättigad att erhålla en jaktnål. Läs mer här > > >