Uppfödarpresentation Andrummets

Vilka egenskaper hos Tollaren värdesätter Du?

Samarbets- och arbetsviljan

Vad håller Du själv på med med Dina Tollare?

Jag jagar och nyttjar mina tollare inom samtliga jaktformer från apporterande fågelhund till stötande/drivande i klövviltsjakt. Samt som eftersökshund. Övrig säsong blir det mycket apporteringsträning och viltspår. Men även mycket rallylydnad och en del utställningar.