Uppfödarpresentation Blazing Fowler’s

Vilka egenskaper hos Tollaren värdesätter Du?

Jag värdesätter sunda jaktliga egenskaper såsom arbetsvilja, apporteringslust, en tydlig av- och påknapp som gör att hunden lätt växlar mellan aktivitet och passivitet, god simteknik, stor samarbetsvilja och normal skottreaktion. Jag anser att hälsa, en sund kropp och rätt sinnelag går hand i hand för att få en harmonisk hund.

Vad håller Du själv på med med Dina Tollare?

Största anledningen till att jag har hund är för att ha bra apportörer när vi jagar änder, gäss, duvor och kråkor och för att ha dugliga eftersökshundar vid behov. Jag startar på jaktprov och min första tollare blev Tollingjaktprovschampion. Jag tävlar i rallylydnad, var med i SM 2012, tävlar i lydnad och deltar på utställning då och då. Jag tävlar i Sverige och i Danmark. Jag är domare på tollingjaktprov.