Uppfödarpresentation Elkis

Vilka egenskaper hos Tollaren värdesätter Du?

Stabil mentalitet, samarbetsvilja, arbetslust, sund exteriör

Vad håller Du själv på med med Dina Tollare?

Agility, rallylydnad, utställning, tollingjakt