Uppfödarpresentation Lönnlövets

Vilka egenskaper hos Tollaren värdesätter Du?

Friska och sunda tollare med god mentalitet och goda jaktliga egenskaper.

Vad håller Du själv på med med Dina Tollare?

I huvudsak apportering