Uppfödarpresentation Mountainducks

Vilka egenskaper hos Tollaren värdesätter Du?

Arbets- och samarbetsvilja med god viltspontanitet i en exteriört snygg och funktionsmässigt bra kropp

Vad håller Du själv på med med Dina Tollare?

Utställning, lydnad, rallylydnad, viltspår & jaktapportering