Anmälda kullar

Aktuella kullar rubrik 1

kullar som uppfyller grundkriterierna, där parning ägt rum och där båda föräldradjuren dessutom har godkänd jaktmerit

Uppdaterat 2018-10-08
Kennel: Westcoasttollers kennel,
Alva Bryngelsson, Eva Svensson, Bräkne-Hoby
0761165214, eva@westcoasttollers.se
Beräknad födsel: v 47
Beräknat HDindex för kullen 116
e:SE32634/2013 Lönnlövets Lotus u: SE47511/2014 Westcoasttollers Piggelin
HD  A HD  A
ED  0 ED  0
Ögon  u.a. 20180904 Ögon  u.a. 20180919
prcd PRA  20150707 B, carrier prcd PRA  Hereditärt fri
DE  Normal/clear DE  Normal/clear
Jakt 1:a pris TJP Elit Jakt Godkänt apporteringstest
MH el BPH  BPH MH el BPH  BPH
Utställning SE UCH Utställning 2 CERT, 2 CACIB, Ökl
Övrigt LD 1, LPI, 1:a pris öklviltspår Övrigt LPI; LPII; SPH I, Godk. anl.kl viltspår

 

Uppdaterat 2017-12-16
Kennel:  Beräknad födsel:Antal valpar:
e. u:
HD  HD
ED ED
Ögon Ögon
prcd PRA prcd PRA
DE DE
Jakt Jakt
MH el BPH MH el BPH
Utställning Utställning
Övrigt Övrigt

 

Aktuella kullar rubrik 2

kullar som uppfyller grundkriterierna, där parning ägt rum och där den ena föräldern dessutom har godkänd jaktmerit

Uppdaterat 2018-10-31
Kennel: Njupavallens
Anita Johansson Eklund, Edsbyn
0702212590, anita@njupavallens.se
Beräknad födsel: v 50
Beräknat HD-index för kullen 105
e: SE15513/2010 Aktivivas Protos D’Nash u: SE39846/2011  Njupavallens Rödluva
HD B HD A
ED 0 ED 0
Ögon u.a.20181002 Ögon u.a. 20180910
prcd PRA 20120131 A/Normal/clear prcd PRA Hereditärt fri
DE Hereditärt fri DE Normal/Clear
Jakt 1:apris Elit TJP Jakt
MH el BPH MH BPH MH el BPH MH
Utställning SE UCH Utställning Excellent CK Ökl
Övrigt Övrigt SE VCH, godk. anl spår, godk. doftprov 1. Används i praktisk jakt och till eftersök.

 

Uppdaterat 20180413
Kennel: Beräknad födsel: 15 mars.
e:   u:  
HD  HD
ED ED
Ögon Ögon
prcd PRA prcd PRA
DE DE
Jakt Jakt
MH el BPH MH el BPH
Utställning Utställning
Övrigt Övrigt

 

Aktuella kullar rubrik 3

kullar som uppfyller grundkriterierna, där parning ägt rum men där båda föräldradjuren saknar godkänd jaktmerit

Uppdaterat 2018-04-23
Kennel: Födda:  Antal valpar:
e: u:
HD HD
ED ED
Ögon Ögon  .
prcd PRA prcd PRA
DE DE
Jakt Jakt
MH el BPH MH el BPH
Utställning Utställning
Övrigt Övrigt

 

Uppdaterat 2018-04-23
Kennel:  Beräknad födsel:  Antal valpar:
e: u:
HD HD
ED ED
Ögon Ögon
prcd PRA prcd PRA
DE DE
Jakt Jakt
MH el BPH MH el BPH
Utställning Utställning
Övrigt Övrigt

 

Planerade kullar

Nedanstående uppfödare har lämnat in uppgifter om planerad kull inom ca 6 månader där klubbens regler är uppfyllda. För besked om när kullen väntas kontakta respektive uppfödare. Kullen presenteras under Aktuella kullar först när parning ägt rum och uppfödaren meddelat detta till valpförmedlingen

Uppfödare: Marielundsbäckens kennelMarie-Louise Huldt, 0723-878808 Beräknad parning: december 2018
Beräknat HDindex för kullen  104
e: SE54484/2015  Agrosofens Filiokus u:SE56542/2014  Riverfox Frost of Simo
HD  B HD  A
ED  0 ED  0
Ögon  Distichiasis 20180907 Ögon  u.a. 20180917
prcd PRA  hereditärt fri prcd PRA  hereditärt fri
DE  Normal/fri DE  Carrier
Jakt  2:a pris Nkl TJP Jakt 1:a pris Ökl TJP
MH el BPH  BPH MH el BPH  BPH
Utställning  Very Good Utställning  Exc. CK. CERT, BIM, CACIB
Övrigt Övrigt