Anmälda kullar

Aktuella kullar rubrik 1

kullar som uppfyller grundkriterierna, där parning ägt rum och där båda föräldradjuren dessutom har godkänd jaktmerit

Uppdaterat 2019-10-01
Kennel: 


Beräknad födsel:
Beräknat HD-index för kullen
e. u.
HD HD
ED ED
Ögon Ögon
prcd PRA prcd PRA
DE DE
Jakt Jakt
MH el BPH MH el BPH
Utställning Utställning
Övrigt Övrigt
Uppdaterat 2019-04-01
Kennel: 
Beräknad födsel: 2 maj

e. u:
HD  HD
ED ED
Ögon Ögon
prcd PRA prcd PRA
DE DE
Jakt Jakt
MH el BPH MH el BPH
Utställning Utställning
Övrigt Övrigt

Aktuella kullar rubrik 2

kullar som uppfyller grundkriterierna, där parning ägt rum och där den ena föräldern dessutom har godkänd jaktmerit

Uppdaterat 2019-05-01
Kennel:
Beräknad födsel
Beräknat HD-index för kullen
e: u:
HD HD
ED ED
Ögon Ögon
prcd PRA prcd PRA
DE DE
Jakt Jakt
MH el BPH MH el BPH
Utställning Utställning
Övrigt Övrigt
Uppdaterat 2019-05-26
Kennel:
Födda:
Beräknat HD-index för kullen
e:   u:  
HD  HD
ED ED
Ögon Ögon
prcd PRA prcd PRA
DE DE
Jakt Jakt
MH el BPH MH el BPH
Utställning Utställning
Övrigt Övrigt

Aktuella kullar rubrik 3

kullar som uppfyller grundkriterierna, där parning ägt rum men där båda föräldradjuren saknar godkänd jaktmerit

Uppdaterat 2019-08-08

Kennel:GiHaTass,  Amelie Ogard, Byxelkrok,
0709-921244, amelie.gihatass@gmail.com


Beräknad födsel: början av oktober
Antal valpar:
Beräknat HD-index för kullen:106
e: Kanadickens Van Halen Af SvaZi   SE62543/2012 u:Blazing Fowler’s Movie Mary Poppins SE54867/2015
HD B HD A
ED u.a. ED u.a.
Ögon u.a.  20190520 Ögon u.a. 20190429
prcd PRA Normal/clear prcd PRA Hereditärt fri
DE Normal/clear DE Hereditärt fri
Jakt Jakt
MH el BPH MH MH el BPH MH
Utställning Excellent Ökl Utställning Excellent Ökl
Övrigt RLD N RLD F RLD A,   2 pinnar Agilitykl 1, 3e pris Lydnadskl 1 (gamla), FB-R Övrigt
Uppdaterat 2018-04-23
Kennel:  Beräknad födsel:  Antal valpar:
e: u:
HD HD
ED ED
Ögon Ögon
prcd PRA prcd PRA
DE DE
Jakt Jakt
MH el BPH MH el BPH
Utställning Utställning
Övrigt Övrigt

Planerade kullar

Nedanstående uppfödare har lämnat in uppgifter om planerad kull inom ca 6 månader där klubbens regler är uppfyllda. För besked om när kullen väntas kontakta respektive uppfödare. Kullen presenteras under Aktuella kullar först när parning ägt rum och uppfödaren meddelat detta till valpförmedlingen

Uppdaterat 20190630