Anmälda kullar

Aktuella kullar rubrik 1

kullar som uppfyller grundkriterierna, där parning ägt rum och där båda föräldradjuren dessutom har godkänd jaktmerit

Uppdaterat 2017-10-10
Kennel: GiHaTass, Amelie Ogard, Byxelkrok, 0709-921244, amelie.gihatass@gmail.com Födda: 3 oktober Antal: 6 hanar, 1 tik.  2 hanar finns till salu (10 okt)
e: SE U(U)CH Renarder’s Bugatti Veyronoz SE23860/2010 u: J Redmound’s Magical Nyx SE10899/2015
HD B HD B
ED UA (0) ED UA (0)
Ögon UA 2016-12-29 Ögon UA 2017-02-08
prcd PRA Bärare / B prcd PRA Normal / A
DE Normal / Clear DE Hereditärt fri
Jakt Godkänt apporteringstest Jakt 3 nkl TJP
MH el BPH MH MH el BPH
Utställning SE U(U)CH Utställning Excellent ukl, 1 ukk, CK, Cert, BIM
Övrigt Godkänd anlagsklass viltspår FB-R JADD Probable Normal Övrigt Används i praktisk jakt på rådjur FB-R JADD Probable Carrier

 

Uppdaterat 2017-09-12
Kennel: Marie-Louise Huldt, Svedala, 0723-878808, marielundstollarna@outlook.com Beräknad födsel: 10 november Antal valpar:
e. J River Fox Red Fire Of Texmo SE14609/2013 u: J Flottatjärn’s Önja af Leo SE28561/2012
HD  A HD B
ED UA ED UA
Ögon UA 2017-06-14 Ögon UA 2017-06-12
prcd PRA Hereditärt fri prcd PRA
DE Normal / Clear DE Normal / Clear
Jakt 2 x 1 ökl TJP varav ett med HP Jakt 3 ökl TJP
MH el BPH BPH MH el BPH
Utställning Excellent junkl, 1 junkk Utställning Excellent ökl, 1 ökk, CK, Cert, 1 btkl, BIM
Övrigt Övrigt

 

Aktuella kullar rubrik 2

kullar som uppfyller grundkriterierna, där parning ägt rum och där den ena föräldern dessutom har godkänd jaktmerit

Uppdaterat 2017-10-10
Kennel: Chroje, Susanne Johansson, Borgvik 0555-91058, 070-3207409,  kennel@chroje.se Beräknad födsel 18 nov Antal valpar:
SE37793/2011 Lantlyckans Irrbloss u:  SE13230/2014 Seawilds Water Fowler
HD A HD A
ED 0 ED UA (0)
Ögon UA 161003 Ögon UA 161219
prcd PRA Hereditärt fri prcd PRA Normal / A
DE Normal / Clear DE Normal / Clear
Jakt Jakt 1 nkl TJP
MH el BPH MH MH el BPH BPH
Utställning Excellent Ökl Utställning SE U(U)CH
Övrigt N RLCH, 1  B-prov Norge (dummies), WT 89 p Norge, LKL3 Övrigt LPI, RLD N, 1 pris LKL2, Akl spår gk och uppflyttad

 

Uppdaterat 20171019
Kennel: Westcoasttollers, Eva Svensson, Torslanda, 0734175495,   eva@westcoasttollers.se Beräknad födsel: 15 dec.
e:   SE39849/2011  Njupavallens River Race u:  SE17847/2011  Westcoasttollers Loca
HD  A HD A
ED UA (0) ED UA (0)
Ögon UA 170208 Ögon UA 170204
prcd PRA Hereditärt fri prcd PRA Hereditärt fri
DE Normal / Clear DE Hereditärt fri
Jakt Jakt 1 nkl TJP
Gk apporteringstest
MH el BPH MH MH el BPH BPH
Utställning SE U(U)CH Utställning Excellent Jkl 1 Jkk
Övrigt SE VCH Övrigt SE VCH
LPI

 

Aktuella kullar rubrik 3

kullar som uppfyller grundkriterierna, där parning ägt rum men där båda föräldradjuren saknar godkänd jaktmerit

Uppdaterat 2017-09-12
Kennel: Födda:  Antal:
e: u:
HD HD
ED ED
Ögon Ögon
prcd PRA prcd PRA
DE DE
Jakt Jakt
MH el BPH MH el BPH
Utställning Utställning
Övrigt Övrigt

 

Uppdaterat 2017-07-10
Kennel: Beräknad födsel:  Antal valpar:
e: u:
HD HD
ED ED
Ögon Ögon
prcd PRA prcd PRA
DE DE
Jakt Jakt
MH el BPH MH el BPH
Utställning Utställning
Övrigt Övrigt .

 

Planerade kullar

Nedanstående uppfödare har lämnat in uppgifter om planerad kull inom ca 6 månader där klubbens regler är uppfyllda. För besked om när kullen väntas kontakta respektive uppfödare. Kullen presenteras under Aktuella kullar först när parning ägt rum och uppfödaren meddelat detta till valpförmedlingen

Uppfödare: Beräknad parning:
e: u:
HD HD
ED ED
Ögon Ögon
prcd PRA prcd PRA
DE DE
Jakt Jakt
MH el BPH MH el BPH
Utställning Utställning
Övrigt Övrigt