Anmälda kullar

Aktuella kullar rubrik 1

kullar som uppfyller grundkriterierna, där parning ägt rum och där båda föräldradjuren dessutom har godkänd jaktmerit

Uppdaterat 2020-01-01
Kennel: 

 

Beräknad födsel:
Beräknat HD-index för kullen
e. u.
HD HD
ED ED
Ögon Ögon
prcd PRA prcd PRA
DE DE
Jakt Jakt
MH el BPH MH el BPH
Utställning Utställning
Övrigt Övrigt
Uppdaterat 2020-01-01
Kennel: 
Beräknad födsel: 2 maj

e. u:
HD  HD
ED ED
Ögon Ögon
prcd PRA prcd PRA
DE DE
Jakt Jakt
MH el BPH MH el BPH
Utställning Utställning
Övrigt Övrigt

Aktuella kullar rubrik 2

kullar som uppfyller grundkriterierna, där parning ägt rum och där den ena föräldern dessutom har godkänd jaktmerit

Uppdaterat 2020-01-01
Kennel:
Beräknad födsel
Beräknat HD-index för kullen
e: u:
HD HD
ED ED
Ögon Ögon
prcd PRA prcd PRA
DE DE
Jakt Jakt
MH el BPH MH el BPH
Utställning Utställning
Övrigt Övrigt
Uppdaterat 2020-01-01
Kennel:
Födda:
Beräknat HD-index för kullen
e:   u:  
HD  HD
ED ED
Ögon Ögon
prcd PRA prcd PRA
DE DE
Jakt Jakt
MH el BPH MH el BPH
Utställning Utställning
Övrigt Övrigt

Aktuella kullar rubrik 3

kullar som uppfyller grundkriterierna, där parning ägt rum men där båda föräldradjuren saknar godkänd jaktmerit

Uppdaterat 2020-01-01

Kennel:

Beräknad födsel:
Antal valpar:
Beräknat HD-index för kullen
e: u:
HD HD
ED ED
Ögon Ögon
prcd PRA prcd PRA
DE DE
Jakt Jakt
MH eller BPH MH eller BPH
Utställning Utställning
Övrigt Övrigt
Uppdaterat 2020-01-01
Kennel:  Beräknad födsel:  Antal valpar:
e: u:
HD HD
ED ED
Ögon Ögon
prcd PRA prcd PRA
DE DE
Jakt Jakt
MH el BPH MH el BPH
Utställning Utställning
Övrigt Övrigt

Planerade kullar

Nedanstående uppfödare har lämnat in uppgifter om planerad kull inom ca 6 månader där klubbens regler är uppfyllda. För besked om när kullen väntas kontakta respektive uppfödare. Kullen presenteras under Aktuella kullar först när parning ägt rum och uppfödaren meddelat detta till valpförmedlingen

Uppdaterat 2020-01-28

Marielundsbäckens kennel 
Marie-Louise Huldt, 0723-878808

Beräknad parning slutet mars 2020

Inavelsgrad 0,2 %,    HD index 104

Tik:
Riverfox Frost of Simo SE 56542/2014

HD A

ED ua

PRA A

Ögonlyst 27/1-20

DE carrier

Jakt: 2:a pris Elitklass, Tollarspecialen 2019

Utställning: 160708, Tvååker CERT,CK, BIM, CACIB

Hane:
Vildandens Guldkorn af Gremir,SE53721/2015

HD B

ED ua

PRA A

Ögonlyst 2019-04-16

DE fri

Jakt: 1:a pris Ökl Tjp 5/5-19. 3:e pris B-prov Nkl

Utställning 10/11-2018 Excellent