Anmälda kullar

Aktuella kullar rubrik 1

kullar som uppfyller grundkriterierna, där parning ägt rum och där båda föräldradjuren dessutom har godkänd jaktmerit

Uppdaterat 2019-04-01
Kennel:

Födsel:

e. u.
HD HD
ED ED
Ögon Ögon
prcd PRA prcd PRA
DE DE
Jakt Jakt
MH el BPH MH el BPH
Utställning Utställning
Övrigt Övrigt
Uppdaterat 2019-04-01
Kennel: 
Beräknad födsel: 2 maj

e. u:
HD  HD
ED ED
Ögon Ögon
prcd PRA prcd PRA
DE DE
Jakt Jakt
MH el BPH MH el BPH
Utställning Utställning
Övrigt Övrigt

Aktuella kullar rubrik 2

kullar som uppfyller grundkriterierna, där parning ägt rum och där den ena föräldern dessutom har godkänd jaktmerit

Uppdaterat 2019-05-01
Kennel:
Beräknad födsel
Beräknat HD-index för kullen
e: u:
HD HD
ED ED
Ögon Ögon
prcd PRA prcd PRA
DE DE
Jakt Jakt
MH el BPH MH el BPH
Utställning Utställning
Övrigt Övrigt
Uppdaterat 2019-04-01
Kennel: Tollarbos
Louise Runnemark, Skarpnäck
0704613567, louise@tollarbo.se
Födda: 17 mars. 3 hanar, 2 tikar
Beräknat HD-index för kullen 103
e:   SE42989/2016 Njupavallens Tiro u:   SE34907/2015 Tollarbos Tikka Tassar som Arrac
HD  A HD B
ED UA ED UA
Ögon UA 20181112 Ögon UA 20190103
prcd PRA Hereditärt fri prcd PRA Fri/Normal 20170901
DE Hereditärt fri DE Hereditärt fri
Jakt Jakt 1:a TJP, Nkl
MH el BPH MH MH el BPH BPH
Utställning SE U(U)CH Utställning Excellent, 1kk B/J
Övrigt SE VCH, RLD N, RLD F, Ökl WT. Uppfl lägre spår, LKL I Övrigt Ökl WT

Aktuella kullar rubrik 3

kullar som uppfyller grundkriterierna, där parning ägt rum men där båda föräldradjuren saknar godkänd jaktmerit

Uppdaterat 2019-01-18
Kennel:


Beräknad födsel:
Antal valpar:
Beräknat HD-index för kullen
e: u:
HD HD
ED ED
Ögon Ögon
prcd PRA prcd PRA
DE DE
Jakt Jakt
MH el BPH MH el BPH
Utställning Utställning
Övrigt Övrigt
Uppdaterat 2018-04-23
Kennel:  Beräknad födsel:  Antal valpar:
e: u:
HD HD
ED ED
Ögon Ögon
prcd PRA prcd PRA
DE DE
Jakt Jakt
MH el BPH MH el BPH
Utställning Utställning
Övrigt Övrigt

Planerade kullar

Nedanstående uppfödare har lämnat in uppgifter om planerad kull inom ca 6 månader där klubbens regler är uppfyllda. För besked om när kullen väntas kontakta respektive uppfödare. Kullen presenteras under Aktuella kullar först när parning ägt rum och uppfödaren meddelat detta till valpförmedlingen

Kennel:
Beräknad parning:
Beräknat HD-index för kullen
e: u:
HD HD
ED ED
Ögon Ögon
prcd PRA prcd PRA
DE DE
Jakt Jakt
MH el BPH MH el BPH
Utställning Utställning
Övrigt Övrigt