Anmälda kullar

Aktuella kullar rubrik 1

kullar som uppfyller grundkriterierna, där parning ägt rum och där båda föräldradjuren dessutom har godkänd jaktmerit

Uppdaterat 2017-08-09
Kennel:  Kennel: GiHaTass, Amelie Ogard, Byxelkrok, 0709921244 amelie.gihatass@gmail.com Beräknad födsel: 5 oktober
 Antal:
e:                     SE23860/2010 Renarder’s Bugatti Veyronoz u:             SE10899/2015 J  Redmound’s Magical Nyx
HD   B HD  B
ED  0 (ua) ED  0 (ua)
Ögon  UA 2016-12-29 Ögon  UA 2017-02-08
prcd PRA  Bärare /B prcd PRA  Normal /A
DE  Normal/clear DE  Hereditärt fri
Jakt  Godkänt apporteringstest Jakt  3 Nkl Tjp
MH el BPH  MH MH el BPH
Utställning SE (U)CH Utställning  Excellent,CK, CERT BIM Ukl
Övrigt  Gk akl viltspår FB-R
JADD Probable Normal
Övrigt  Används i praktisk jakt på rådjur FB-R JADD Probable Carrier

 

Uppdaterat2017-07-10
Kennel:   Beräknad födsel: Antal valpar:
e. u:
HD  HD
ED ED
Ögon Ögon
prcd PRA prcd PRA
DE DE
Jakt Jakt
MH el BPH MH el BPH
Utställning Utställning
Övrigt Övrigt

 

Uppdaterat 2017-07-10
Kennel:   Födda:
 e:  u:
HD  HD
ED ED
Ögon Ögon
prcd PRA prcd PRA
DE DE
Jakt Jakt
MH el BPH MH el BPH
Utställning Utställning
Övrigt Övrigt

 

Aktuella kullar rubrik 2

kullar som uppfyller grundkriterierna, där parning ägt rum och där den ena föräldern dessutom har godkänd jaktmerit

Uppdaterat 2017-07-10
Kennel: Födda: Antal valpar:
e u:
HD HD
ED ED
Ögon Ögon
prcd PRA prcd PRA
DE DE
Jakt Jakt
MH el BPH MH el BPH
Utställning Utställning
Övrigt Övrigt

 

Uppdaterat 2017-07-10
Kennel:    Beräknad födsel: Antal valpar:
e: u:
HD  HD
ED ED
Ögon Ögon
prcd PRA prcd PRA
DE DE
Jakt Jakt
MH el BPH MH el BPH
Utställning Utställning
Övrigt Övrigt

 

Uppdaterat 2017-07-10
Kennel: Beräknad födsel: Antal valpar:
e: u:
HD HD
ED: ED
Ögon Ögon
prcd PRA prcd PRA
DE DE
Jakt Jakt
MH el BPH MH el BPH
Utställning Utställning
Övrigt Övrigt

 

Aktuella kullar rubrik 3

kullar som uppfyller grundkriterierna, där parning ägt rum men där båda föräldradjuren saknar godkänd jaktmerit

Uppdaterat 2017-07-10
Beräknad födsel:  Antal valpar:
e: u:
HD HD
ED ED
Ögon Ögon
prcd PRA prcd PRA
DE DE
Jakt Jakt
MH el BPH MH el BPH
Utställning Utställning
Övrigt Övrigt .

 

Uppdaterat 2017-07-10
Kennel: Torparröjningens, Maria Tranberg, Säffle 0730765450, m.tranberg@telia.com Beräknad födsel: 15 juli
e:  SE48181/2013  Blazing Fowler’s Epic Thunder u:  SE28110/2013,  Chroje Gårdsjö Greta
HD A HD A
ED UA (0) ED UA (0)
Ögon UA 20170418 Ögon UA 20170116
prcd PRA Hereditärt fri prcd PRA Hereditärt fri
DE Normal / Clear DE Hereditärt fri
Jakt Jakt
MH el BPH MH MH el BPH BPH
Utställning Very Good ÖKL Utställning Excellent,CK, R-CERT ÖKL
Övrigt RLD F, RLD N, Agility: kl 2 hopp, kl 1 agility Övrigt Uppflytt Startklass (LD), Godkänd anlagsklass viltspårprov

 

Planerade kullar

Nedanstående uppfödare har lämnat in uppgifter om planerad kull inom ca 6 månader där klubbens regler är uppfyllda. För besked om när kullen väntas kontakta respektive uppfödare. Kullen presenteras under Aktuella kullar först när parning ägt rum och uppfödaren meddelat detta till valpförmedlingen

Uppfödare: Marie-Louise Huldt, Svedala 0723-878808 , marielundstollarna@outlook.com Beräknad parning: september  Antal valpar:
e:   SE14609/2013 River Fox Red Fire Of Texmo u:  SE28561/2012  Flottatjärns Önja af Leo
HD A HD B
ED UA (0) ED UA (0)
Ögon UA 20170614 Ögon UA 20170612
prcd PRA Hereditärt fri prcd PRA
DE Normal / Clear DE Normal / Clear
Jakt  1 ÖKL TJP Jakt  1NKL TJP
MH el BPH  BPH MH el BPH
Utställning Excellent Junkl Utställning Excellent, CERT ÖKL
Övrigt Övrigt
Uppdaterat 2017-07-10
 
e: u:
HD HD
ED ED
Ögon Ögon
prcd PRA prcd PRA
DE DE
Jakt Jakt
MH el BPH MH el BPH
Utställning Utställning
Övrigt Övrigt