Anmälda kullar

Aktuella kullar rubrik 1

kullar som uppfyller grundkriterierna, där parning ägt rum och där båda föräldradjuren dessutom har godkänd jaktmerit

Uppdaterat 2017-12-16
Kennel: Födda: 
e: u:
HD HD
ED ED
Ögon Ögon
prcd PRA prcd PRA
DE DE
Jakt Jakt
MH el BPH MH el BPH
Utställning Utställning
Övrigt Övrigt

 

Uppdaterat 2017-12-16
Kennel:  Beräknad födsel:Antal valpar:
e. u:
HD  HD
ED ED
Ögon Ögon
prcd PRA prcd PRA
DE DE
Jakt Jakt
MH el BPH MH el BPH
Utställning Utställning
Övrigt Övrigt

 

Aktuella kullar rubrik 2

kullar som uppfyller grundkriterierna, där parning ägt rum och där den ena föräldern dessutom har godkänd jaktmerit

Uppdaterat 2018-01-14
Kennel: Födda
e u:
HD HD
ED ED
Ögon Ögon
prcd PRA prcd PRA
DE DE
Jakt Jakt
MH el BPH MH el BPH
Utställning Utställning
Övrigt Övrigt

 

Uppdaterat 20171019
Kennel: Westcoasttollers, Eva Svensson, Torslanda, 0734175495,   eva@westcoasttollers.se Beräknad födsel: 15 dec.
e:   SE39849/2011  Njupavallens River Race u:  SE17847/2011  Westcoasttollers Loca
HD  A HD A
ED UA (0) ED UA (0)
Ögon UA 170208 Ögon UA 170204
prcd PRA Hereditärt fri prcd PRA Hereditärt fri
DE Normal / Clear DE Hereditärt fri
Jakt Jakt 1 nkl TJP
Gk apporteringstest
MH el BPH MH MH el BPH BPH
Utställning SE U(U)CH Utställning Excellent Jkl 1 Jkk
Övrigt SE VCH Övrigt SE VCH
LPI

 

Aktuella kullar rubrik 3

kullar som uppfyller grundkriterierna, där parning ägt rum men där båda föräldradjuren saknar godkänd jaktmerit

Uppdaterat 2017-12-27
Kennel: Koppartrollets, Maria Hedström, Ulla-Karin Lanzén, Täby, 0736854930, 070593580, maria@koppartrollets.se Beräknad födsel 2018-02.19
e: FI44928/13  Kitimat Pecan u: SE24526/2014 Once In A Lifetime
HD  A HD  A
ED  0 ED  0
Ögon  20170802 u.a. Ögon  20171123 u.a.
prcd PRA  Hereditärt fri prcd PRA  Carrier/bärare
DE  Clear/normal DE  Clear/normal
Jakt Jakt
MH el BPH MH el BPH  BPH
Utställning  Excellent  ÖKL Finland Utställning Excellent Ökl
Övrigt Övrigt  RLD N

 

Uppdaterat 2017-12-31
Kennel: Bluenosers, Ingrid och Jan-Erik Larsson, Vingåker
070-6437038  larsson@bluenosers.se
Beräknad födsel:  4 februari
Antal valpar:
e: SE55765  Arbetsviljans Täljsten u:  se17356/2013  Toftemos Bluenose Sailor
HD  A HD  A
ED  0 ED  0
Ögon 20171005 u.a. Ögon  20171016 u.a.
prcd PRA prcd PRA  Hereditärt fri
DE  Clear/normal DE  Carrier/bärare
Jakt Jakt
MH el BPH  BPH MH el BPH  BPH
Utställning Exc. CERT Ökl Utställning  Very Good Jkl
Övrigt LPI,  RLD N Övrigt .

 

Planerade kullar

Nedanstående uppfödare har lämnat in uppgifter om planerad kull inom ca 6 månader där klubbens regler är uppfyllda. För besked om när kullen väntas kontakta respektive uppfödare. Kullen presenteras under Aktuella kullar först när parning ägt rum och uppfödaren meddelat detta till valpförmedlingen

Uppfödare: Beräknad parning:
e: u:
HD HD
ED ED
Ögon Ögon
prcd PRA prcd PRA
DE DE
Jakt Jakt
MH el BPH MH el BPH
Utställning Utställning
Övrigt Övrigt