Anmälda kullar

Aktuella kullar rubrik 1

kullar som uppfyller grundkriterierna, där parning ägt rum och där båda föräldradjuren dessutom har godkänd jaktmerit

Uppdaterat 2018-12-28
Kennel: Amazing Tollers
Therese Johansson, Svenshögen 0733-292972, therese@amazingtollers.se
Beräknad födsel: v.4 2019
Beräknat HD-index för kullen 102
e. SE15513/2010 Aktiviva’s Protos d’Nash u. SE55939/2011 Fägrings Salty Moonlight
HD B HD A
ED UA ED UA
Ögon UA 181002 Ögon UA 181108
prcd PRA A Normal/clear prcd PRA B Carrier
DE Hereditärt fri DE Fri /Normal
Jakt 1 Elit TJP
2 Nkl Retrieverprov
Jakt SE J(T)CH
1 Ökl Retrieverprov
MH el BPH MH  BPH MH el BPH MH  PBH
Utställning SE UCH  NO UCH Utställning Excellent, CK
Övrigt Övrigt SE VCH
WT elit
Apportör vid fågeljakt

 

Uppdaterat 2017-12-16
Kennel:  Beräknad födsel:
Antal valpar:
e. u:
HD  HD
ED ED
Ögon Ögon
prcd PRA prcd PRA
DE DE
Jakt Jakt
MH el BPH MH el BPH
Utställning Utställning
Övrigt Övrigt

 

Aktuella kullar rubrik 2

kullar som uppfyller grundkriterierna, där parning ägt rum och där den ena föräldern dessutom har godkänd jaktmerit

Uppdaterat 2018-12-28
Kennel: Njupavallens
Anita Johansson Eklund, Edsbyn
0702212590, anita@njupavallens.se
Födda: 2018-12-09 4 hanar, 1 tik
Beräknat HD-index för kullen 105
e: SE15513/2010 Aktivivas Protos D’Nash u: SE39846/2011  Njupavallens Rödluva
HD B HD A
ED UA ED UA
Ögon UA 181002 Ögon UA 180910
prcd PRA A Normal/clear prcd PRA Hereditärt fri
DE Hereditärt fri DE Normal/Clear
Jakt 1 Elit TJP
2 Nkl Retrieverprov
Jakt
MH el BPH MH BPH MH el BPH MH
Utställning SE UCH   NO UCH Utställning Excellent CK Ökl
Övrigt Övrigt SE VCH
GK anlagsklass viltspår, GK doftprov 1
Används i praktisk jakt och till eftersök.

 

Uppdaterat 20180413
Kennel: Beräknad födsel: 15 mars.
e:   u:  
HD  HD
ED ED
Ögon Ögon
prcd PRA prcd PRA
DE DE
Jakt Jakt
MH el BPH MH el BPH
Utställning Utställning
Övrigt Övrigt

 

Aktuella kullar rubrik 3

kullar som uppfyller grundkriterierna, där parning ägt rum men där båda föräldradjuren saknar godkänd jaktmerit

Uppdaterat 2018-04-23
Kennel: Födda:
Antal valpar:
e: u:
HD HD
ED ED
Ögon Ögon  .
prcd PRA prcd PRA
DE DE
Jakt Jakt
MH el BPH MH el BPH
Utställning Utställning
Övrigt Övrigt

 

Uppdaterat 2018-04-23
Kennel:  Beräknad födsel:  Antal valpar:
e: u:
HD HD
ED ED
Ögon Ögon
prcd PRA prcd PRA
DE DE
Jakt Jakt
MH el BPH MH el BPH
Utställning Utställning
Övrigt Övrigt

 

Planerade kullar

Nedanstående uppfödare har lämnat in uppgifter om planerad kull inom ca 6 månader där klubbens regler är uppfyllda. För besked om när kullen väntas kontakta respektive uppfödare. Kullen presenteras under Aktuella kullar först när parning ägt rum och uppfödaren meddelat detta till valpförmedlingen

Kennel: Marielundsbäckens
Marie-Louise Huldt, 0723-878808
Beräknad parning: december 2018
Beräknat HD-index för kullen 104
e: SE54484/2015  Agrosofens Filiokus u:SE56542/2014  Riverfox Frost of Simo
HD B HD A
ED UA ED UA
Ögon Distichiasis 180907 Ögon UA 180917
prcd PRA Hereditärt fri prcd PRA Hereditärt fri
DE Normal/fri DE Carrier
Jakt 2 Nkl TJP Jakt 1 Ökl TJP
MH el BPH BPH MH el BPH BPH
Utställning Very good Utställning Excellent, CK, CERT, BIM, CACIB
Övrigt Övrigt