Anmälan till Tollarklubbens uppfödarlista

För deltagande i denna förteckning måste två kriterier vara uppfyllda:

  • Kennelnamnet är registrerat hos SKK.
  • Samtliga, som hos SKK är registrerade som tecknare av kennelnamnet, är medlemmar i Tollarklubben och själva önskar vara med i förteckningen.

* = tvingande uppgift

Kennelnamn *

Kennelägare *

Adress *

Postadress *

Län *

Telefon

Mobiltelefon

E-postadress

Ev hemsideslänk

Övrigt

När anmälan skett kommer uppgifterna med på hemsidan.Genom att anmäla ett kennelnamn till förteckningen accepteras de villkor som gäller för deltagande. Vid ofullständig eller felaktig anmälan kommer Tollarklubben inte publicera uppgifterna på hemsidan.