Vad händer i Tollarklubbens styrelse januari 2021

Vad händer i Tollarklubbens styrelsen januari 2021?
(short summary in english below)

I normala fall har styrelsen alltid ett fysiskt möte under en helg i januari. Ett möte där vi går igenom bokslut, verksamhetsplan, budget för nästkommande år samt verksamhetsplan, vi diskuterar inkomna motioner, medlemsavgifter och eventuella förslag klubbstyrelsen vill lägga fram för årsmötet. Vi diskuterar klubbens hållning avseende motioner och propositioner till SSRKs fullmäktige, något vi också vill förankra på ett klubbmöte. Vi diskuterar vem/vilka som ska få Guldapporten och det är givetvis löpande frågor som också hinns med.

I år kunde vi på grund av rådande restriktioner inte träffas fysiskt. Istället satt var och en hemma framför en dator och vi träffades via ett digitalt möte. Detta har sina fördelar, istället för en hel helg räckte det med ca 6 timmar med avbrott för lunch. Istället för kostnader för resa och logi, kostade detta möte inget. De negativa sidorna är att vi inte får samma breda diskussion där vi på fysiska möten hittar nya vinklingar och kan diskutera betydligt mer strategiskt.

En av de två riktigt stora frågorna vi diskuterade var om, hur och när vi ska genomföra årets klubbmöte. SKK har gett en dispens att skjuta upp årsmötet till 2022. SKK har också som alternativ gett dispens att genomföra ett årsmöte senast 30 juni (istället för 31 mars enligt stadgarna). SKK har också gett möjlighet att i så fall genomföra ett digitalt förenklat årsmöte, som det vi genomförde 2020 eller att genomföra ett digitalt årsmöte med alla punkter enligt stadgarna.

Vi kommer INTE kunna genomföra ett fysiskt ordinarie årsmöte 13 mars i Stockholm, som vi tidigare kallat till.

Vi har istället beslutat att genomföra ett ordinarie årsmöte DIGITALT, med hjälp av SKK, dvs ett årsmöte i enlighet med alla punkter i stadgarna. Det innebär att vi kan ta upp ett reviderat RAS för beslut, vi kan ta upp andra beslutspunkter från styrelsen. Vi kan behandla inkomna motioner (vilket vi dock inte har några i år).
Årsmötets första del kommer att utgöras av ett förberedande möte via videokonferens där styrelsen går igenom mötesdagordningen och deltagande medlemmar får möjlighet att lägga skriftliga tilläggsyrkanden och förslag under respektive dagordningspunkt.
Årsmötets andra del utgörs av ett beslutsmöte med låsta förslag och yrkanden där samtliga medlemmar ges möjlighet att rösta under en period på tre dagar.

För att vi ska kunna skicka kallelse direkt till alla medlemmar är vi beroende av att vi har rätt uppgifter och adress. Till exempel behöver vi mailadress för att kunna skicka en kallelse till årsmötet. Det kan du ordna på Tollarklubben.se, klicka på ”Bli medlem” och därefter ”Hantera dit medlemskap”. Vill du få rätt information från oss är det bra att du uppdaterar dina uppgifter.

Den andra stora frågan vi diskuterade är naturligtvis 2021 års Tollarspecial. Det är klubbens starka ambition att genomföra en fantastisk och enormt säker Tollarspecial 5-8 augusti 2021 i Karslborg/Forsvik. Dock kan vi ännu inte veta hur långt samhället i Sverige och Europa kommit i vaccinering och vilka restriktioner som kommer att finnas, eller om det kommer finnas restriktioner alls.

Det pågår dock ett stenhårt arbete av alla som hjälper till i de olika organisationsgrupperna för att skapa olika alternativa planer för att kunna genomföra respektive gren och allt runt omkring. Vi har lärt oss mängder under 2020 hur vi kan hantera olika smittspridningsrisker och hur vi istället kan göra saker på annat sätt. Vi kan hantera incheckning via digitala metoder, vi kan arbeta med olika starttider, publikfållor, prisutdelningar direkt på plats. Vi kan genomföra en utställning på flera platser alternativt på ett ställe där vi kan har jättestora ytor mellan ringarna. Vi kommer kunna skapa en väldigt säker miljö att vistas på.

Vi följer givetvis utveckling noga, och vi har beslutat att 1 maj är ett datum vi siktar på för att fatta beslut om att ställa in Specialen, något vi hoppas och tror vi inte kommer att behöva göra.

I övrigt arbetar vi vidare med att hitta alternativa aktiviteter för våra medlemmar. Inom kort kommer en inbjudan till ett webinar, och vi kommer fortsätta leta efter attraktiva föreläsningar över nätet.

Vi hade också planerat att kunna genomföra en fysisk Uppfödarträff 14 mars. Samma sak här, den måste vi ställa in. Vi kommer istället bjuda in till en digital uppfödarträff, någon gång under april/maj. Vi återkommer om mer exakt datum. Tanken är att vi på ett sådant kan prata om innehåller i ett reviderat RAS. En fysisk uppfödarträff får vi planera in under hösten.

För styrelsen i Tollarklubben
Mats Viker, ordförande


What is up in the Toller club January 2021
Our strong ambition is to invite all to a fanstastic and safe TOLLARSPECIAL August 5th – 8th in Forsvik/Karlsborg. We have a number of scenarios and how we can meet them and carry out a safe event next summer. During 2020 we have tried a number of different ways of how to perform hunting trials, club shows and how to use digital techniques. By using all this new knowledge, of course there will a Tollarspecial 2021.
We will perform our annual club meeting through a digital platform provided by the Swedish Kennel Club. The date in still not yet decided. When the date is set, we will give notice and instructions on our website and Facebook. The meeting will be performed in Swedish.
We are working to find different webinars to offer our members. These will probably also be carried out in Swedish, but of course open for all our members. Information will be displayed on our website and Facebook.
We hope to see all our friends from all over Europe in Karlsborg/Forsvik in August.

Mats Viker
The Swedish Toller club

Vad händer i Tollarklubbens styrelse oktober-november 2020

(short summery in english below)

Styrelsen hade äntligen ett fysiskt möte i Jönköping i slutet av oktober, där vi var sex personer på plats och tre deltog via uppkopplade länkar. Ett spännande sätt att genomföra ett möte och det fungerade förvånansvärt bra. Vi som satt på plats i Jönköping satt utspridda i ett stort konferensrum avsett för 30-40 personer, så vi kunde lätt hålla avståndet mellan varandra. Mötet genomfördes också en vecka innan striktare lokala restriktioner infördes i t.ex. Skåne och Stockholm.

Det är verkligen en skillnad att ha dessa fysiska möten under en helg, eftersom vi då får gott om tid att resonera och diskutera viktiga och strategiska frågor.

I oktober har vi genomfört ett webinar, där Helen Hamlin, Malin Nilsson och Henrik Rönnberg från SLU berättade om deras arbete med Tollarprojektet som hanterar Tollarsjuka samt även cancersjukdomar. De informerade om sjukdomarna, bakgrunder och hur långt man kommit, och inte kommit, för att förstå varför de uppstår. De svarade entusiastiskt på alla frågor som deltagarna i webinaret ställde. Det hela spelades in av SLU, som ska försöka se till att vi kan lägga upp detta på vår hemsida, dock med brasklappen att det måste fungera med GDPR-regler och liknande. Filmen kommer inte heller ha med frågestunden, av personuppgiftsskäl. Vi diskuterar med SLU om vad Tollarklubben kan bidra med och om de behöver mer stöttning, vilket vi kan verka för.

Vi arbetar vidare med att kunna erbjuda ännu ett webinar, och som en cliff-hanger kan vi säga att det blir ett spännande och utbildande webinar av en mycket skicklig hundinstruktör. Vi har dock i dagsläget inte ett fastslaget datum, det kan bli i början av 2021.

SKK driver ju ett projekt för att ta fram ett Mentalindex, MI. På grund av Coronapandemin har man dock tvingats skjuta detta på framtiden för vår ras eftersom man även hos SKK har korttidspermitteringar etc. Man kommer tills vidare bara arbeta med Rodesian Ridgeback, med ambitionen att återuppta arbetet för Tollare så snart situationen medger.

Vi genomförde en digital uppfödarträff i somras (på det datum Tollarspecialens utställning skulle har genomförts), och efter diskussioner och önskemål därifrån kommer vi nu att bjuda in alla uppfödare till uppfödarträffar två gånger nästa år, dels dagen efter årsmötet och dels på hösten. Dock måste det givetvis kunna genomföras med avseende på Covid-19-läget. Klubben står för lokal och ev föreläsare, deltagarna står för resa, mat och boende. Syftet är att skapa dialog med och mellan uppfödarna, ge information, följa upp RAS och avelspolicy samt föra diskussioner om aktuella frågor.

Vi har diskuterat olika frågeställningar kring 2021 års Tollarspecial. Vi ser att den nu rådande samhällskrisen kommer vara med oss på något sätt även under 2021, dock fullständigt omöjligt att förutse hur mycket den påverkar sommaren 2021. Vi måste naturligtvis fundera över olika scenarios och hur vi hanterar dem, för att kunna genomföra en trygg och säker Tollarspecial 2021.

Årsmötet 2021 är planerat att genomföra 13 mars 2021, i Stockholmsområdet. Exakt plats kommer vi återkomma till. Vi kommer inte vara på Scandic, vare sig i Upplands Väsby eller annan plats.

För styrelsen i Tollarklubben
Mats Viker, ordförande


What is up in the Toller club October-november 2020
Finally the club board could meet in the end of October in Jönköping in the central parts of Sweden. As we had not met since January we had a great meeting and we were could discuss important and strategic issues face to face. Even so, we were six persons in a conference room, suited for 30-40 persons, and three persons joining the meeting through Teams and their computers.

October 13th we had a webbinar, digital meeting, with Helen Hamlin and the scientists at Swedish University of Agricultural Sciences in Uppsala. They gave information regarding the status and future of the toller project and research regarding cancer. The participants were able to write questions that were answered by Helen Hamlin, Malin Jansson and Henrik Rönnberg.

We had a digital meeting with all breeders this summer. We have now decided to invite all breeders to physical meetings in march and October next year, in order to discuss, educate, inform and let the breeders meet together.

We also discussed Tollarspecialen 2021. We can now see the Corona crisis is still with us and probably also during next year. We have discussed a number of scenarios and how we can meet them and carry out a safe event next summer. Hopefully we can invite to a Tollarspecial that is similar to the ones we have had during so many years, but we must be prepared to a new way of making the Tollarspecial great again.

Mats Viker
The Swedish Toller club

Vad händer i Tollarklubbens styrelse september 2020

(short summary in english below)

Vi i styrelsen har nu beslutat att vi kommer genomföra ett fysiskt styrelsemöte dör vi träffas under en lördag-söndag och kan diskutera frågor på ett mycket bättre sätt än över telefonmöten. Vi kommer att mötas upp i Jönköping i slutet av oktober, vilket blir första gången vi träffas sedan januari.

Som vi tidigare gett en vink om arbetar vi med att kunna erbjuda medlemmarna webbinar, detta år när klubbverksamheten är så negativt påverkad. Vi hade ett webbinar i somras som handlade om utställning och nu erbjuder vi ett webbinar den 13 oktober om tollarprojektet vid SLU. Klubben hedersmedlem Helen Hamlin och kollegor ger information om status och framtid för deras arbete. Mer information och anmälan kan man naturligtvis finna på klubbens hemsida.

Vi tittar också vidare om vi kan få till ytterligare ett webbinar eller liknande under hösten.

Vi har också via hemsida och Facebook meddelat att 2019 års redaktion för tidningen Tollaren 2019 – Mia Eriksson och Fia Björklund, tilldelats Guldapporten för sitt fötnämliga arbete.

Från vår huvudsponsor Agria, kan vi informera om att de startat en App – Agria vårdguide, som går att ladda ner.

SKK driver ett projekt för att ta fram ett Mentalindex, MI. På grund av Coronapandemin har man dock tvingats skjuta detta på framtiden eftersom man även hos SKK har korttidspermitteringar etc.

Tollarklubben för också en aktiv roll i att påverka SKK, genom SSRK, avseende hur coronapandemin ska hanteras framgent och att säkerställa att alla medlemmar och organisationer känner stöd och motivation under rådande situation som påverkar många negativt. Vi vill också vara delaktiga i att påverka och planera för framtidens hundverksamhet, som riskerar att behöva ändras en del eftersom det nu ser ut som att smittan kommer finnas kvar under lång tid i samhället. Därför har Tollarklubben tillskrivit SSRK och yrkat på att de påtalat för SKK att börjar planera och verka för en ny framtid (post-Corona), gällande alla typer av hundverksamhet. Även utställningar kan genomföras på ett tryggt och smittsäkert vis redan nu, med en god planering och genom att tänka och lösa saker annorlunda. Man måste inte, under en period, ha domare från hela världen på en utställning, likt ett jaktprov har vi duktiga domare i Sverige även för exteriörverksamheten. Tyvärr kan vi konstatera att SKK intagit en mycket passiv roll sedan eländet bröt ut i mars, och man har nu tappat 6 månader i planering och påverkan. Vi från Tollarklubben hoppas att SKK börja arbeta för ett nytt ”normal”-läge för all hundverksamhet.

Tollingjaktproven har återstartat med full fart efter sommaren, och vi kan se fulla prov på de flesta ställen. Dock givetvis under lite andra restriktiva förhållanden utan publik etc. Att genomföra ett tollingjaktprov är dock av naturen förhållandevis smittsäkert i jämförelse med många andra vardagliga situationer. Vi är utomhus, på relativt stora ytor. Det är därför glädjande att tollarägare anmäler sig till proven, så att vi kan fortsätta pröva hundar.

För styrelsen i Tollarklubben

Mats Viker, ordförande


What is up in the Toller club September 2020

Finally the club board will meet, in the end of October in Jönköping in the central parts of Sweden. We havn´t met since January, and it is important to discuss face to face instead of telephone conferences.

The hunting trials has restarted in Sweden, and the trials have been with the maximum number of dogs. There are more restrictions around the trials this year, for example no external viewers.

October 13th  we will have a webbinar, digital meeting, with Helen Hamlin and the scientists at Swedish University of Agricultural Sciences in Uppsala. They will give information regarding the status and future of the toller project. There will be possibilities to ask questions. For more information and how to register, please check www.tollarklubben.se.

The yearly award, Guldapporten, has been awarded to Mia Eriksson and Fia Björklund due to their fantastic work with the club newspaper Tollaren.

Tollarklubben is trying to, through SSRK, influence the Swedish Kennel Club, SKK, to start acting on how to start over all dog activity in a new world, Post-Corona. We believe that we will meet a new kind of living when all this is over. We believe that we must find new methods in carrying out all kind of activities. Unfortunately SKK has been inactive instead of proactive in meeting a new future, and if action not is taken together we might be stuck in old ways of doing things, which stops us from many dog activities in 2021. Tollarklubben has written letters and we have tried to influence to start planning the new dog future.

Mats Viker

The Swedish Toller club

Guldapporten 2019

Guldapporten 2019 har tilldelats Redaktionen för tidningen Tollaren 2019

Mia Eriksson och Fia Björklund

Motivering

Redaktör och layoutare har under ett antal år med stort engagemang utvecklat Tollaren till en högklassig medlemstidning som uppskattas enormt mycket av alla medlemmar.

Vad händer i Tollarklubbens styrelse augusti 2020

(short summary in english below)

Vi har nu haft vårt första ordinarie styrelsemöte, per telefon, med den nya styrelsen. Vi upplever allihop att vi har många strategiska frågor att diskutera, vilket oftast är bäst att göra vid ett fysiskt möte och inte via telefonmöten. Våra telefonmöten handlar mer om avstämningar, att ta snabba beslut om akuta frågor samt samla på oss material till fysiska möten. Långsiktiga frågor passar sig bäst att diskutera i ett mötesrum. MEN, det här med Coronapandemi ställer till det en hel del. Att resa kors och tvärs genom Sverige med tåg eller flyg är ingen av oss som känner sig manad till. Vi tittar nu på att hitta en möjlig mötesplats på ”lagom” avstånd för alla i styrelsen, dit vi alla kan åka bil (vilket av Covid-skäl gör att vi avviker från klubbens resepolicy, men annars blir det inget styrelsemöte).

När vi inte kunde genomföra Tollarspecialen så bjöd vi istället in klubbens uppfödare till en digital uppfödarträff, som genomfördes med drygt 20 uppfödare söndagen 2 augusti. Den digitala formen har sina begränsningar, och en del hade svårt att få upp bild etc, men mötet fungerade ändå så pass bra att det var värt att testa denna form. Under de 2,5 timme vi pratade, diskuterade och redovisade statistik tror jag faktiskt att de flesta deltog i konversationen. Från klubbens styrelse ser vi kontakten med klubbens alla uppfödare som jätteviktig. Klubben drar upp riktlinjer med RAS och Avelspolicy, vi analyserar avels- och hälso- samt genetisk statistik liksom jaktprovkritiker mm, men det är uppfödarna som genomför avelsarbetet. Att vi har en enad bild över vad som är viktigast att prioritera är alltså av jättestor vikt för att bevara och utveckla hundrasen Tollare. Vi kommer att påbörja ett arbete för ett mer utvecklat samarbete med alla uppfödare under de kommande åren, utifrån den input vi fick under mötet. Jättespännande!

Som vi skrivit tidigare arbetar vi för att kunna hitta olika digitala webinar eller föreläsningar att kunna erbjuda våra medlemmar under hösten. Vi har nu några spännande krokar ute som kan bli riktigt intressanta evenemang. Vi kommer givetvis annonsera om dessa på hemsidan och klubbens Facebooksida.

Vi har missat en sak i hela situationen med Coronapandemin. Vi har inte meddelat vem/vilka som tilldelats 2019 år Guldapport. Normalt delas denna ut på ordinarie klubbmöte, vilket ju inte blev av. Därefter avvaktade vi att kunna genomföra ett klubbmöte på Tollarspecialen, men när inte heller den blev av beslöt vi genomföra ett digitalt klubbmöte. Vårt fokus, vid sidan av röran i Corona- och den privata arbetssituationen, hamnade nu på att genomföra det mötet och då tappade vi bort hanteringen av Guldapporten. Men lugn, inom kort kommer vi annonsera vem/vilka som tilldelats Guldapporten på hemsidan och Facebook. Bättre sent än aldrig, och äran för mottagaren är lika stor.

Tollarklubben för också en aktiv roll i att påverka SKK, genom SSRK, avseende hur coronapandemin ska hanteras framgent och att säkerställa att alla medlemmar och organisationer känner stöd och motivation under rådande situation som påverkar många negativt. Vi vill också vara delaktiga i att påverka och planera för framtidens hundverksamhet, som riskerar att behöva ändras en del eftersom det nu ser ut som att smittan kommer finnas kvar under lång tid i samhället.

Glädjande nog har äntligen Tollingjaktproven kunnat återstarta i SSRKs regi, om än under något restriktiva förhållanden utan några större publiksiffror etc. För nya oerfarna tollarägare kan det innebära problem att inte kunna titta på ett prov, men istället kan man anmäla sig till provledningen att vara funktionär vilket innebär att man ser ännu bättre än som publik och kommer mycket närmare provets genomförande.

För styrelsen i Tollarklubben

Mats Viker, ordförande


What is up in the Toller club August 2020

 August 2nd, the date that where planned for Tollarspecialen Club show, we performed a digital meeting for all breeders in the club. More than 20 breeders participated in a Skype meeting that worked well, during the circumstances. We discussed a number of issues, among them how and when to have physical meetings with all breeders, in order to make the breeders more involved and listened to. We will plan for these from 2021 and forward.

We had our first meeting, through telephone, with the new club board. Through telephone we can discuss some issues but not the strategical ones. For those we need to meet in a conference room. The problem is that we are living in different parts of Sweden, with high risk travelling by train or airplane due to the current pandemic situation. We are looking for possibilities to meet up “half way” for everyone during October, to where we can drive by car.

The hunting trials has restarted in Sweden. There are more restrictions around the trials this year, for example no external viewers. Maybe it will result in less social activities at the hunting trials, but we hope this will be for a limited time.

We are still planning webinars, digital education, and similar possibilities to offer our members during this period with few possibilities to meet. We have a number of exiting ideas that will give our members great inspiration. We will announce these on our website and Facebook, so follow us there.

Mats Viker

The Swedish Toller club

1 2 3 4 5 22