Vad händer i Tollarklubbens styrelse juli 2020

(short summary in english below)

Äntligen har vi kunnat genomföra årets klubbmöte. Med hjälp av SKK genomfördes klubbmötet 1-3 juli som ett digitalt möte. På mötet deltog sammanlagt 80 medlemmar och dessa lade sina röster genom att klicka för bifall för respektive förslag. Vi är glada över att så pass många deltog i klubbmötet, men vi hoppas givetvis att vi i mars 2021 kan ha ett fysiskt klubbmöte där frågor kan diskuteras och ventileras. För oss är mötet med medlemmarna oerhört viktigt och ger oss som sitter i styrelsen viktig information om vad klubbens medlemmar vill vi ska prioritera.

Redovisningen av 2019 års verksamhet och ekonomi godkändes och styrelsen fick ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2019. En budget för 2020 godkändes och val av styrelseledamöter och suppleanter, revisorer och valberedning för 2020 godkändes i enlighet med valberedningens förslag.

Ett stort tack till SKK och Fredrik Bruno som hjälpte till att genomföra mötet. Bara någon arbetsdag senare fick vi det färdiga protokollet, vilket kommer läggas upp på vår hemsida inom kort. Ett alldeles jättestort tack också till alla som deltog i mötet.

Vi har två styrelseledamöter som i och med detta digitala klubbmöte avslutat sin gärning i klubbens styrelse, Per Wigforss och Mats Gunnarsson. Per har suttit i styrelsen och hanterat exteriörfrågor sedan 2014 och Mats har suttit i styrelsen sedan 2016 och hanterat jaktfrågor. Vi har trivts väldigt bra ihop och haft mycket roligt i med- som motgång under de här åren. Ett enormt stort tack till er bägge för ert fantastiska och engagerade arbete!

Sverker Haraldsson avslutade i och med klubbmötet sitt arbete som revisor. Stort tack till Sverker för din insats.

Titti Karlström och Agneta Joonas har avslutat sitt arbete valberedningen efter ett stort antal år. Ett stort tack till Agneta och Titti för ert arbete.

Samtidigt välkomnar vi Robin Kinnunen som jaktansvarig och Sofie Ertzinger som exteriöransvarig till styrelsen, samtidigt som vi också välkomnar Lis Sparre som revisor (tillsammans med Jan S Andersson som blev omvald) samt Marie-Louise Huldt och Petra Borgström till valberedningen (tillsammans med Marie Kinder Nilsson som blev omvald och utsedd som sammankallande).

Styrelsen har nu också haft sitt konstituerande möte, där följande fördelning av ansvarsområde beslutades,

Ordförande – Mats Viker
Vice ordförande, kassör – Carina Boijertz
Jakt – Robin Kinnunen
Sekreterare – Åsa Roosqvist
Avel – Therese Knutsson
Aktivitet- Mentalitet- och funktion – Marina Johnsson
Tollarspecialen – Gunliz Bengtsson
RAS – Helena Näslund
Information-, PR och medlemsfrågor – Lars Annergård
Exteriör – Sofie Ertzinger

I juni kunde vi erbjuda våra medlemmar ett Webinar, ”I huvudet på en domare”, där exteriördomaren Mikael Nilsson beskrev hur han som domare ser på exteriörbedömningen vid en utställning. Alla som deltog kunde skriva frågor som Mikael tålmodigt svarade på i olika resonemang. Jag tror att alla som deltog var mycket nöjda. Mikael arbetar just nu för att blir examinerad för att döma Tollare, och han är mycket noggrann och vill veta och förstå så mycket som möjligt om rasen, vilket känns mycket bra.

Vi i styrelsen letar efter fler webinar och liknande för att kunna erbjuda medlemmarna i sommar och i höst. Vi har ett antal trådar ute och hoppas kunna erbjuda fler möjligheter till olika former av digitala evenemang. Om någon har en idé eller ett uppslag är man alltid välkommen att kontakta styrelsen.

Vi hade en uppfödarträff, för klubbens uppfödare inbokad 15 mars med den tvingades vi avboka på grund av Coronapandemins utbrott. Vi kan se att den digitala mötesformen utvecklats mycket under pandemin, och att vi har därför bjudit in alla klubbens uppfödare att delta i en digital träff. Vi hoppas att kunna skapa ett digitalt mötesforum och skapa stora möjligheter i interaktionen mellan klubben och uppfödargruppen vilket vi ser som en spännande utveckling. Om du som uppfödare inte fått någon inbjudan (via mail), kontakta sekreterare@tollarlubben.se så ordnar vi det.

Tollarklubben har också haft en aktiv roll i att påverka SKK, genom SSRK, avseende hur regeringens och Folkhälsomyndighetens riktlinjer ska hanteras för att kunna genomföra olika hundaktiviteter på ett ansvarsfullt, tryggt och smittsäkert vis.

För styrelsen i Tollarklubben
Mats Viker, ordförande


What is up in the Toller club July 2020

Finally we could have our annual club meeting, instead of the postponed meeting in March. 80 members participated and voted yes to all issues at the digital meeting July 1st – 3rd. We now have a new budget for this year and two new board members, Robin Kinnunen (Hunting) and Sofie Ertzinger (Dog shows). We also have new accountants and nominating committé.

We send a warm thank you to Per Wigfors and Mats Gunnarsson who left the club board after several years of service. A thank you also to Sverker Haraldsson, Agneta Joonas and Titti Karlström leaving as accountants and members of the nominating commité.

We are currently looking for webinars, digital education, and similar possibilities to offer our members during this period with few possibilities to meet. We will announce these on our website and Facebook, so follow us there.

We are planning to have a digital meeting for all breeders. The use of digital meetings has increased a lot during the Covid crisis. This gives us an opportunity to gather all breeders at the same time, without the need of travelling. We hope to make the digital meeting forum a natural place to meet for our breeders.

Mats Viker
The Swedish Toller club

Kallelse till digitalt årsmöte för Nova Scotia Duck Tolling Retrieverklubben 1-3 juli 2020.

Samtliga medlemmar kallas härmed till Nova Scotia Duck Tolling Retrieverklubbens årsmöte den 1-3 juli 2020.
Mötet genomförs på distans, genom SKK, som ”förenklat årsmöte via webben” och pågår under tre dagar. Du deltar genom att någon gång under mötestiden avge dina röster. Du kan läsa mer om mötesformen på SKK.se

Kallelse och handlingar hittar ni under Klubbmöte. Här hittar ni också länken som tar er till SKKs förenklade årsmöte via webben.

Är du intresserad av att köpa Tollare?

(summary in english below)

Just nu, under rådande COVID-19 pandemi, är efterfrågan att köpa Tollare enormt högt. Efterfrågan på Tollare överstiger normalt det antal Tollare som föds i Sverige, men just nu är efterfrågan ännu större. Läs gärna denna information om hur du ska tänka vid köp av en Tollare.

De uppfödare som är anslutna till Tollarklubben följer den avelspolicy samt Rasspecifika avelsstrategier (RAS) som klubben tagit fram för att hjälpa uppfödarna att avla fram hundar med mentalt och fysiskt sunda, jaktligt och exteriört fullgoda rasrena hundar. Du kan hitta olika länkar till såväl Tollarklubbens som SKKs dokument avseende avel och hälsa på Tollarklubbens hemsida http://tollarklubben.se/avel-halsa/lankar-for-uppfodning/

För att kunna köpa en Tollare behöver du ett visst tålamod och att du är väl förberedd på att ge uppfödaren information om varför just du ska bli ägare till en Tollare och vad du har för planer för hunden.

Den just nu höga efterfrågan innebär också att det dyker upp många annonser på allehanda digitala forum med erbjudanden att köpa valpar och omplaceringshundar. Tyvärr kan dessa annonser ibland vara falska och det finns inga hundar att sälja. En annan risk är det säljs hundar som inte avlats utifrån Tollarklubbens avespolicy, vilket kan innebära hundar som framgent utvecklar sjukdomar etc. Vi rekommenderar att du alltid läser på i Tollarklubbens och SKKs dokument kring hur avel och försäljning av hund ska genomföras samt ställa frågor kring detta till säljaren, för att säkerställa att du får en frisk och sund hund.

Om du är intresserad av att köpa en Tollare rekommenderar vi dig också att kontakta uppfödare som är anslutna till Tollarklubben som arbetar ansvarsfullt och noggrant med sin avel, du kan hitta dessa på Tollarklubbens hemsida.

Ett tips när du kontaktar en uppfödare är att vara förberedd på att svara på varför du vill köpa en Tollare och vad du planerar med ditt hundägande. Många uppfödare, som redan har väntelistor, ser gärna att en köpare är aktiv med sin hund i olika hundaktiviteter.

Lycka till!


Do you want to buy a Toller? Please read this

The demand for Nova Scotia Duck Tolling Retriever puppies is very high at this time, due to the COVID-19 pandemic. The demand is normally higher than the supply of puppies born. In addition, many breeders have been overwhelmed by the high demand for puppies and because they already have long waiting lists may not be responding until the world health situation is more certain.

Please be patient – our breeders maintain high standards and adhere to the Swedish Nova Scotia Duck Tolling Retriever club standards of ethics in order to provide healthy, high quality Toller puppies.

Occasionally there are dogs for sale through different digital platforms, some of them are unfortunately false. Therefore, we recommend you to instead contact breeders listed at the Swedish Toller club.

Vad händer i Tollarklubbens styrelse juni 2020

(summary in english below)

Coronaviruset håller fortfarande Sverige och världen i ett hårt grepp och de flesta hundaktiviteter är inställda tills vidare. Det innebär också att arbetet i klubben går på lågfart. Vi har till exempel ingen Tollarspecial att förbereda för i sommar.

Vi planerar inför att hålla ett digitalt klubbmöte, exakt datum är dock fortfarande tyvärr inte fastställt ännu, vi har inte fått ett slutligt datum från SKK. I stort sett allt material är färdigt, några små detaljer kvarstår. Det som är av vikt är att medlemmar hjälper oss att genomföra klubbmötet, godkänna bokslutet för 2019, budget för 2020 samt välja styrelsemedlemmar, revisorer och valberedning. Mer information kommer inom kort.

Vi arbetar också med att hitta aktiviteter genom klubben för medlemmarna. Inom kort planerar vi för ett webinarium som är en form av föreläsning via webben. Det första vi tänker erbjuda är ett webinarium ”I huvudet på en domare” med den välkände exteriördomaren, uppfödaren och hundprofilen Mikael Nilsson. Mer information kommer inom kort, inklusive hur man anmäler sig etc kommer förhoppningsvis mycket snart.

För styrelsen i Tollarklubben
Mats Viker, ordförande

What is up in the Toller club June 2020

The Corona virus is still having a big effect on all dog activities in Sweden, including the Swedish Toller club. More or less every activity is cancelled.

We will perform our postponed annual club meeting through a digital platform provided by the Swedish Kennel Club. The date in still not yet decided. When the date is set, we will give notice and instructions on our website and Facebook.

We are working to find different webinars to offer to our members. These will probably be carried out in Swedish, but of course open for all our members in Europe. Information will be displayed on our website and Facebook.

Mats Viker
The Swedish Toller club

Webinar – ”I huvudet på en domare” torsdag 11 juni kl. 19:00!

Vi hälsar dig som medlem i Tollarklubben hjärtligt välkommen till webinaret ”I huvudet på en domare” med den välkände domaren, uppfödaren och hundprofilen Mikael Nilsson.

Ett webinar är en föreläsning som du deltar på via din dator, platta eller telefon, hur enkelt som helst. Registrera dig genom att trycka på länken nedan och följ instruktionerna.

När det är dags är det bara att sätta dig med en kopp kaffe och lyssna på föreläsningen. Du loggar in via en länk som du kommer få via e-mail.

Föreläsningen ”I huvudet på en domare” ger en intressant inblick i hur det är från ringens mitt. Detta är lärorikt och intressant att ta del av för alla utställare. Och dessutom helt kostnadsfritt att delta i.

Mikael Nilsson är pudeluppfödare med kennelnamnet Kudos. Han är domare för ett 100-tal raser och håller många handlerkuser och träningar för klubbar och i egen regi, Mikael Nilsson Showdogs.

Vi hoppas att du som medlem i Tollarklubben ser detta som ett intressant, gratis erbjudande att göra någonting positivt, nu när det mesta ställts in. Vi går online för våra medlemmar!

https://event.webinarjam.com/register/75/94wr7hww

Vad händer i klubbens styrelse i maj 2020

(summary in english below)

11 maj hade styrelsen ett historiskt styrelsemöte. Ett styrelsemöte där vi fattade det tunga och jobbiga beslutet att ställa in årets Tollarspecial. Vi har arbetat under 1,5 år med att ta fram en ny organisationsmodell för Tollarspecialen, och rekryterat nya centrala grupper som ska ansvara för respektive del av Tollarspecialen i syfte att underlätta för de lokala arrangörerna. Våra vänner i Skaraborg har också arbetet under lång tid med förberedelser. Det har bokats domare och tävlingssekreterare, det har bokats boenden och planerats för anmälningar. Dessutom har vi beställt 550 änder. Vi hade alla sett fram emot denna Special väldigt mycket, varför vi givetvis tycker det är ett ledsamt beslut.

Men, ett litet otäckt virus har hela världen i ett strypgrepp och samhällssituationen gör att vi naturligtvis måste prioritera människors hälsa och trygghet i första hand. Vi har avvaktat så länge vi har kunnat med att fatta beslut om Specialen men var nu framme vid en punkt där vi måste sätta ned foten. Det fanns ett antal olika parametrar att ta hänsyn till, men efter att vi gått igenom alla perspektiv var vi helt eniga om att ställa in specialen 2020.

Fantastiskt glädjande nog har Skaraborgstollarna meddelat att Tollarvärlden istället är välkommen till Karlsborg/Forsvik 5-8 augusti 2021. Jag hoppas att vi alla hjälps åt att skapa den största, häftigaste och roligaste Tollarspecialen någonsin i augusti 2021. Om så många som möjligt hjälps åt att locka alla tollarägare vi känner i hela Europa att komma till Karlsborg/Forsvik 2021 kan vi skapa världens största rasspecial någonsin. We will make Tollarspecialen great again!

KLUBBMÖTE

Vi beslutade också att genomföra ett digitalt klubbmöte. Vi tvingades ju ställa in vårt ordinarie klubbmöte 14 mars. Ett digitalt klubbmöte kan nu genomföras med hjälp av SKK, som har gett dispens för denna genomförandeform.

Det förenklade årsmötet är avsett att hjälpa klubben att avsluta föregående verksamhetsår, besluta om en ny rambudget och att välja nya personer till förtroendeuppdrag inom klubben. Mötet lämnar inga möjligheter till traditionella diskussioner och förhandlingar, utan har en fastställd dagordning med låsta förslag där samtliga medlemmar ges möjlighet att rösta under en period på tre dagar. Mötet startar kl. 9:00 den första dagen och avslutas kl. 22:00 den sista dagen. Det är alltså inget formellt digitalt möte, man går som medlem in och röstar. Kallelse ska skickas senast 14 dagar före mötets start.

På ett digitalt klubbmöte kan bara vissa ärenden hanteras,

  • Godkännande av Styrelsens verksamhetsberättelse samt balans- och resultaträkning för 2019
  • Ansvarsfrihet för styrelsen avseende verksamhetsåret 2019
  • Beslut om Budget för 2020
  • Val av styrelse, revisorer och valberedning

Övriga frågor, beslut om RAS, avelspolicy, valpförmedling, resepolicy och medlemsavgifter skjuts upp till dess ett extra eller ordinarie klubbmöte kan genomföras. Vi kommer dessutom göra en revidering av den budget vi skulle ha lagt fram för klubbmötet i mars, eftersom vi t.ex. vet att vi ställt in Tollarspecialen och aktivitetsgruppsträff, vilket påverkar vår ekonomi.

Exakt datum är inte fastställt ännu, måste först synkas med SKK. Information om datum kommer att ges på hemsidan och Facebook så snart vi har bestämt datum. Då kommer också närmare information att ges om hur det digitala klubbmötet går till.

SCANDIC

Tyvärr medför Covid-19-situationen en del onödiga och sura kostnader för Tollarklubben. Eftersom det infördes restriktioner avseende folksamlingar 11 mars, tvingades vi besluta att skjuta upp vårt klubbmöte som skulle ha genomförts 14 mars på Scandic Upplands Väsby. Att genomföra ett klubbmöte där medlemmar inte känner sig trygga med att delta skulle var helt fel i en demokratiskt driven ideell förening. Vi hade också planerat för en workshop samt en uppfödarträff samma helg som också ställdes in. Tyvärr innebar det att vi fick en stor faktura från Scandic som krävde oss på betalning av våra bokningar av hotellrum, konferenslokaler samt konferensmat. Motsvarande har även andra ideella föreningar drabbats av. Ideella föreningar som i åratal fyllt Scandics hotell på helgerna. Scandic kan som företag dra nytta av en mängd olika ekonomiska stödpaket från regeringen såsom korttidspermittering,  omsättningsstöd osv. Vi som ideell förening får inte ett öre i stöd, men vi måste betala denna faktura till Scandic. Rent juridiskt påstår vi inte att Scandic gjort något fel, men vi hade gärna sett en högre grad av dialog med och förståelse för en ideell förening som förlorar mycket pengar utan möjlighet att få någon form av stöd. Vi har sökt en dialog med Scandic om fakturan och framtiden, men de har valt att inte svara. Vi kommer därför framgent leta efter andra alternativ för genomförande av våra större möten, och inte förlägga dessa till Scandic.

TJP HÖSTEN 2020

Det ställs en del frågor på sociala medier kring höstens tollingjaktprov. Idag (13 maj 2020) gäller ju en begränsning att man bara får vara max 49 personer, att personer i en riskgrupp inte får närvara samt att alla deltagare, funktionärer och domare måste komma från regionen. Om och när regeringen fattar beslut om ändrade restriktioner är det dessa nya regler som gäller. Folkhälsomyndigheten har aviserat att de diskuterar att föreslå lättnader i restriktionerna, det må var oklart när dessa kommer – men det kommer lättnader någon gång.

Höstens tollingjaktprov är ännu ganska långt borta, 3-4 månader. Vi har levt i denna samhällskris sedan mitten av mars, vilket är två månader och på den tiden har väldigt mycket förändrats. På 3-4 månader kan det också hända en hel del. Naturligtvis kommer alla arbeta för att öppna upp samhället så snart det är möjligt. Det är därför värt att avvakta med att ha en bestämd uppfattning om hur höstens verksamhet kan komma att se ut.

Därför uppmanar vi så många som möjligt att planera för best-case, med en tollingjaktprovs-verksamhet (givetvis under noggrant ansvarstagande) under hösten, men naturligtvis vara förberedda på worst-case, dvs fortsatta restriktioner. Vi uppmanar fortfarande provledare och markägare att hjälpa till med att öppna upp ännu fler möjliga provtillfällen under hösten.

TOLLAREN

Jag vill avsluta med att glädjande nog hälsa en ny redaktör till tidningen Tollaren välkommen, Karin Hammar, som tagit över redaktörsposten från Mia Eriksson. Karin arbetar redan nu med den tidning som ska skickas på tryck om ett par veckor. Samtidigt ett stort tack till Mia Eriksson som gjort ett fantastiskt arbete med tidningen.

Eftersom numret som kommer ut efter sommaren normalt sett fylls med material från Tollarspecialen, behöver många hjälpa till att skriva artiklar att fylla det numret med, nu när vi inte kan genomföra Specialen. Har du något du vill skriva om eller tips och uppslag om ämnen, kontakta tollaren@tollarlubben.se

För styrelsen i Tollarklubben

Mats Viker, ordförande


What is up in the Toller club May 2020

May 11th we had a historic meeting in the Toller club. We made a final decision to postpone the Tollarspecial from 2020 to 2021. We are hugely disappointed to have to postpone Tollarspecialen 2020. We are sorry to all Toller owners in Sweden and across Europe who were looking forward to it as much as we were, but the health and safety of everyone has to take priority.

Instead, we welcome all to Tollarspecialen August 5th – 8th 2021, in Karlsborg/Forsvik, we are very happy that the organizing committee stands ready to host the event next year instead.

We will all get through this together – and we hope to see you all next year instead. We hope that as many as possible will meet in Karlsborg/Forsvik in August 2021, if everyone talk to every toller owner they know, and inspires them to visit us next summer, we might be able to host the largest breed meet ever – in the world. Let us make Tollaspecialen great again – 2021.

We will perform our postponed annual club meeting through a digital platform provided by the Swedish Kennel Club. The date in not yet decided. When the date is set, we will give notice and instructions on our website and Facebook. It will be a club meeting with only a few issues, we will close 2019, decide the budget for 2020 and elect board members, auditors and nominating committé. It will be performed in Swedish, but will of course be open to all members including those who not are residents of Sweden.

We welcome a new editor to our club magazine, Tollaren, Karin Hammar who already has started her work. As the Tollarspecialen is postponed to 2021, she needs help with material to fill number 3, which normally is filled with articles and results from Tollarspecialen. If you have some idea of texts, you can contact Karin at tollaren@tollarlubben.se. Maybe an article from another country, and how it is to be member in the Swedish Toller Club?

There are many questions regarding hunting trials in August-November. Remember how much that has changed in only those two months. September is almost 4 months away. The current restrictions of meeting, travel and quarantine will be changed. Unfortunately, we do not know when this will happen. Everyone wants the societies and countries to open up. If we can meet at dog trials after the summer we do not know yet, but we work hard to open up as many hunting trials as possible.

Mats Viker

The Swedish Toller club

Tollarspecialen 2020 inställd

Tollarspecialen 2020 är uppskjuten till 2021

Vi är mycket ledsna över att informera om att årets Tollarspecial inte kommer kunna genomföras beroende på rådande samhällskris. Vi har avvaktat så länge vi haft möjlighet till, men nu står det klart att vi tyvärr inte kan genomföra arrangemanget. Vi är ledsna för alla som, liksom vi, sett fram emot årets Tollarspecial men att säkerställa människors hälsa går alltid först.

Glädjande nog har Skaraborgstollarna tackat ja till att arrangera Tollarspecialen i Karlsborg/Forsvik 5-8 augusti 2021. Vi kommer ta oss igenom denna samhällskris, låt oss sedan tillsammans göra Tollarspecialen 2021 till en fantastisk special som ingen någonsin glömmer.

Tollarklubben 11 maj 2020

Tollarspecialen 2020 postponed to 2021

We are hugely disappointed to have to postpone Tollarspecialen 2020. We are sorry to all Toller owners in Sweden and across Europe who were looking forward to it as much as we were, but the health and safety of everyone has to take priority.

Instead, we welcome all to Tollarspecialen August 5th – 8th 2021, in Karlsborg/Forsvik, the organizing committee stands ready to host the event next year instead.

We will all get through this togehther – and we hope to see you all next year instead. Let’s make Tollaspecialen great again – 2021.

The Swedish Toller club May 11th 2020

Vad händer i klubbens styrelse april 2020

(summary in english below)

Vi har beslutat oss för att testa att skriva lite kort om vad som händer i klubben och styrelsearbetet, för att öka transparensen i vårt arbete. Informationen kommer vara av övergripande art, och vi har naturligtvis att förhålla oss till personuppgiftlagar etc.

Måndag 6 april hade vi ett styrelsemöte, med den styrelse som valdes för 2019, och som tills vi kunnat genomföra ett klubbmöte sitter kvar. Dock bjuder vi in de två medlemmar som av valberedningen föreslagits som nya i styrelsen, som adjungerade till våra styrelsemöten tills vidare.

Det normala för oss i styrelsen är att vi har ett styrelsemöte per månad, via telefon eller annat digitalt forum. Dessutom försöker vi ha fyra möten per år då vi träffas fysiskt. Det börjar, ett normalt år, med ett konstituerande möte direkt efter klubbmötet då vi inom styrelsen beslutar vem som ska ha vilket ansvarsområde. Sedan försöker vi träffas en helg vardera i juni, oktober och januari. Då har vi möjlighet att under två dagar diskutera mer strategiska frågor. De fysiska mötena brukar resultera i ett antal uppgifter att ta tag i. Telefonmötena blir mer av arten att fånga upp aktuella frågor samt gå igenom aktuella rapporter från respektive ansvarsområde.

Vi diskuterade i måndags frågan om klubbmöte, och om vi ska genomföra ett digitalt distansmöte eller ej. Vi håller fast vid att avvakta utvecklingen tills vidare, och siktar på att kunna hålla ett ordinarie klubbmöte i samband med Tollarspecialen. Det skulle dessutom kunna bli riktigt spännande med många deltagare vilket ännu mer ökar föreningsdemokratin. Detta kommer givetvis omprövas om utvecklingen av Covid-19 tar en annan väg än vi idag hoppas. Då kommer vi att genomföra ett digitalt möte.

Naturligtvis diskuterade vi även Tollarspecialen. Det kommer en del frågor på olika sociala medier om Tollarspecialen kommer att genomföras eller ej. Vi i styrelsen har ingen annan ambition än att vi naturligtvis vill genomföra Tollarspecialen i sommar. Att i dagsläget fatta beslut om en tillställning som ska planeras genomföras nästan 4 månader bort utan mer kunskap än vad vi har idag känns förhastat. Dock styr inte vi över utvecklingen av Covid-19 och därför måste vi alla i samhället vara beredda på att en mängd olika scenarios kan inträffa, t.ex. att Tollarspecialen inte kan genomföras 2020. Men idag är vi helt inställda på en fantastisk Tollarspecial i Karlsborg/Forsvik i 30 juli-2 augusti 2020.

Vi kommer dock att avvakta med att öppna anmälan till Tollarspecialen. Normalt sett stänger anmälan till Tollarspecialen i mitten av juni, eftersom vi behöver tid att iordningställa och trycka en katalog. Som det ser ut just nu, kommer vi att öppna anmälningstiden senare samt låta den vara öppen betydligt längre. Det innebär i så fall att vi inte kommer att trycka någon katalog, utan endast ha en digital katalog. Det kan vi nog acceptera ett år som detta. Vi återkommer med information om Tollarspecialen och anmälan på hemsidan och Facebook.

Vi vill lyfta fram alla våra duktiga uppfödare, som är så viktiga för utvecklingen av vår hundras. Vi har i tidningen Tollaren öppnat en ny sida för att skicka klubbens tack till de uppfödare som skänker valpmedlemskap till valpköpare. Nu är det några kennlar som vi tappat bort och som inte fått klubbens tack, vilket vi beklagar. Problemet är att vi får listor från SKK om vilka nya medlemmar vi fått där en uppfödare skänkt valpmedlemskap, men vi får inte uppgift om vilken uppfödare som ligger bakom. Vi kan inte heller se vilken hund den nya medlemmen köpt, vilket gör det svårt för oss att se vilka uppfödare som ligger bakom. Uppfödare får väldigt gärna maila till Informations- och PR-ansvarig, info@tollarklubben.se om ni skänkt valpmedlemskap, så får vi möjligheten att tacka er i tidningen.

Tyvärr har ju alla Tollingjaktprov och andra aktiviteter under våren ställts in. Det innebär att det borde finnas ett stort behov av provtillfällen under hösten, de som nu bokats upp riskerar att bli överbokade. Om det finns möjligheter till fler provtillfällen så uppmanar vi alla utbildade provledare och kommissarier, samt alla med mark möjlig och tillgänglig för tollingjaktprov att fundera över att öppna för ytterligare prov.

Till våra styrelsemöten tar avelsansvarig fram hälsostatistik för året. En statistik som vi tycker är mycket bra och informativ. Vår tanke är att publicera denna på hemsidan för att alla ska kunna ta del av. Vi gör ett försök med denna kvartalsvis, med början efter kvartal 1 2020. Detta är en stor manuell insats att ta fram detta material, så vi vill lämna en brasklapp och inte utlova att informationen alltid hinner tas fram.

För styrelsen i Tollarklubben
Mats Viker, ordförande


What’s up in the Toller club April 2020
We are from now testing to write some information about what happens in the club. This is the first test, and a brief summary in English.

As we have a difficult time in the world, we could not perform our annual club meeting in March, but we have until September 30 according to the Swedish kennel club. We are now aiming to perform our annual club meeting at the Tollarspecial this summer. In worst case there is a possibility to perform a digital meeting.

There are questions regarding if there will be a Tollarspecial this year or not. Of course, there will be a Tollarspecial! We are working hard to be able to welcome the world of fantastic Tollers and their owners with families to Karlsborg/Forsvik July 30th – August 2nd. Would it not be fantastic to see the world, Sweden, Europe and USA, opening up this summer so we all can meet and have a great weekend together?

However, we are not in full control of the situation. A small little virus is the boss right now and for some time. We all must be ready to make and follow new situations and instructions.

We will therefore wait to open the registration until we know more. Normally we open the registration in April and close in mid-June. Instead we will open later and close later. This will result in a digital catalogue instead of a printed. We will give more information continuously on our websites and Facebook.

This spring all hunting trials and other dog activities are cancelled. We hope that we will have more tests after the summer, and we wish that more events are arranged than normally.

Mats Viker
The Swedish Toller club

1 3 4 5 6 7 24