Uppfödarpresentation Axnäs

Vilka egenskaper hos Tollaren värdesätter Du?

Sund hund och mentala egenskaper framför exteriör.

Vad håller Du själv på med med Dina Tollare?

Jaktträning och viltspår