Uppfödarpresentation Honey Creek’s

Vilka egenskaper hos Tollaren värdesätter Du?

Följsamheten, lättlärdheten och att det är en riktig allround hund. Att de är sociala och dess positiva inställning till allt.

Vad håller Du själv på med med Dina Tollare?

Agility, viltspår, nose work och lydnad