Uppfödarpresentation River Fox

Vilka egenskaper hos Tollaren värdesätter Du?

För mig ska en riktigt bra Tollare vara socialt och mentalt stabil i alla sammanhang, den ska vara samarbetsvillig men ändå ha ett visst mått av självständighet och den får inte ha lätt till stress och ljud. Den ska alltid vara pigga på att arbeta för att sedan kunna ta det lugnt när så krävs. Detta är mina mål med min uppfödning, och alla hundar som jag använder i avel har dessa egenskaper.

Vad håller Du själv på med med Dina Tollare?

Jag tränar mina hundar för att starta på prov och tävlingar i tollingjakt, retrieverjakt, workingtest, viltspår och lydnad eller någon av bruksgrenarna.