Uppfödarpresentation Rödtottarnas

Vilka egenskaper hos Tollaren värdesätter Du?

Jaktliga egenskaperna och tollarns allsidighet.

Vad håller Du själv på med med Dina Tollare?

Jakt, lydnad, bruks, agility och nosework