Uppfödarpresentation Sunnanås röda

Vilka egenskaper hos Tollaren värdesätter Du?

Bra mentalitet. Av och på knappen. Allround hunden.

Vad håller Du själv på med med Dina Tollare?

Håller på med Agility, Rallylydnad, Lydnad. Har även nu börjat nosa på jakten och Nose Work