Uppfödarpresentation Vildandens

Vilka egenskaper hos Tollaren värdesätter Du?

Mitt motto är: ’Mentalt trevliga tollare, med mycket ”go”, i en sund kropp!’
Det tycker jag sammanfattar hur jag vill ha tollarna ganska väl.
Målet med min uppfödning är att bibehålla, förvalta och helst förstärka det rastypiska både temperamentsmässigt, funktionsmässigt, hälsomässigt men även exteriört. Ett trevligt temperament är för mig A och O. Sedan tillkommer såklart hälsa och arbetslust!

Vad håller Du själv på med med Dina Tollare?

Tollingprov, Retrieverprov, Jakt, Viltspår, Utställning