Uppfödarpresentation White tip tails

Vilka egenskaper hos Tollaren värdesätter Du?

Stor arbetslust, tydlig av och på knapp samt god samarbetsvilja

Vad håller Du själv på med med Dina Tollare?

Viltspår, rallylydnad och apportering