Anmälda kullar

Aktuella kullar rubrik 1

kullar som uppfyller grundkriterierna, där parning ägt rum och där båda föräldradjuren dessutom har godkänd jaktmerit

Uppdaterat 2020-04-23
Kennel: 

 

Beräknad födsel:
Beräknat HD-index för kullen
e. u.
HD HD
ED ED
Ögon Ögon
prcd PRA prcd PRA
DE DE
Jakt Jakt
MH el BPH MH el BPH
Utställning Utställning
Övrigt Övrigt
Uppdaterat 2020-04-23
Kennel: 
Beräknad födsel: 2 maj

e. u:
HD  HD
ED ED
Ögon Ögon
prcd PRA prcd PRA
DE DE
Jakt Jakt
MH el BPH MH el BPH
Utställning Utställning
Övrigt Övrigt

Aktuella kullar rubrik 2

kullar som uppfyller grundkriterierna, där parning ägt rum och där den ena föräldern dessutom har godkänd jaktmerit

Uppdaterat 2020-05-09
Kennel: Beräknad födsel
Beräknat HD-index för kullen
e: u:
HD HD
ED ED
Ögon Ögon
prcd PRA prcd PRA
DE DE
Jakt Jakt
MH el BPH MH el BPH
Utställning Utställning
Övrigt Övrigt
Uppdaterat 2020-04-23
Kennel:
Födda:
Beräknat HD-index för kullen
e:   u:  
HD  HD
ED ED
Ögon Ögon
prcd PRA prcd PRA
DE DE
Jakt Jakt
MH el BPH MH el BPH
Utställning Utställning
Övrigt Övrigt

Aktuella kullar rubrik 3

kullar som uppfyller grundkriterierna, där parning ägt rum men där båda föräldradjuren saknar godkänd jaktmerit

Uppdaterat 2020-04-23

Kennel:

Beräknad födsel:
Antal valpar:
Beräknat HD-index för kullen
e: u:
HD HD
ED ED
Ögon Ögon
prcd PRA prcd PRA
DE DE
Jakt Jakt
MH eller BPH MH eller BPH
Utställning Utställning
Övrigt Övrigt
Uppdaterat 2020-04-23
Kennel:  Beräknad födsel:  Antal valpar:
e: u:
HD HD
ED ED
Ögon Ögon
prcd PRA prcd PRA
DE DE
Jakt Jakt
MH el BPH MH el BPH
Utställning Utställning
Övrigt Övrigt

Planerade kullar

Nedanstående uppfödare har lämnat in uppgifter om planerad kull inom ca 6 månader där klubbens regler är uppfyllda. För besked om när kullen väntas kontakta respektive uppfödare. Kullen presenteras under Aktuella kullar först när parning ägt rum och uppfödaren meddelat detta till valpförmedlingen

Uppdaterat 2020-03-18

kennel 

Beräknad parning

Inavelsgrad     HD index

Tik: 

HD

ED

PRA

Ögonlyst

DE

Jakt:

Utställning:

Hane:

HD

ED

PRA

Ögonlyst

DE

Jakt:

Utställning