Valpförmedlingsregler

Senast reviderad 171028
 • Under rubrik 1 ligger kullar som uppfyller grundkriterierna och där båda föräldradjuren dessutom har godkänd jaktmerit
 • Under rubrik 2 ligger kullar som uppfyller grundkriterierna och där den ena föräldern dessutom har godkänd jaktmerit
 • Under rubrik 3 ligger kullar som uppfyller grundkriterierna men där båda föräldradjuren saknar godkänd jaktmerit
 • Under Planerade kullar ligger kullar som uppfyller grundkriterierna

Tollarklubbens valpförmedling

Är en förmån för uppfödare som följer nedanstående regler:

Uppfödare ska följa Tollarklubbens avelspolicy och SKK:s grundregler samt vara väl förtrogen med Tollarklubbens RAS (Rasspecifika avelsstrategier)
För resultat som inte finns med i SKKs Hunddata eller Avelsdata ska kopior bifogas anmälan.

Grundkriterier som måste uppfyllas för att en valpkull ska förmedlas via Tollarklubbens valpförmedling:

 • Båda föräldradjuren ska vara minst 24 månader gamla vid parningstillfället
 • Båda föräldradjuren ska vara höftledsröntgade och kombinationen ska ge avkommor som förväntas få ett index för HD som är 100 eller högre
 • Båda föräldradjuren ska vara ögonlysta och inte visa tecken på PRA, annan ärftlig ögonsjukdom eller allvarlig defekt inom 12 månader vid parningstillfället
 • Båda föräldradjuren ska vara ED-röntgade utan anmärkning (d v s UA eller 0/0)
 • Båda föräldradjuren ska vara testade avseende DE (Degenerativ encefalopati), varav minst ett av föräldradjuren är Normal/Clear eller hereditärt fri. Valpkull efter testade Affected/At risk förmedlas ej.
 • Föräldradjuren får ej vara närmare släkt än kusiner, d v s inavelsgraden får inte överstiga 6,25 % över fem generationer (Läs mer om inavelsgrad i ett PM från P-E Sundgren)
 • Kullar efter hanhund som lämnat 20 valpar, varav de två första kullarna ej har uppnått en ålder av 24 månader förmedlas ej
 • Kullar efter hanhund som lämnat 60 valpar förmedlas ej
 • Kombination som upprepas för tredje gången förmedlas ej
 • Tikägaren/-ägarna ska ha varit medlem i Tollarklubben i minst ett år vid kullens födelse
 • Tiken ska ha Excellent eller Very good (gäller fr o m 2011-01-10) eller 1:a pris (gällde t o m 2011-01-09) på officiell utställning vid en ålder av lägst 15 månader
 • Hanen ska ha antingen Excellent eller Very Good (gäller fr o m 2011-01-10) eller 1:a pris (gällde t o m 2011-01-09) på officiell utställning vid en ålder av lägst 15 månader ELLER minst en godkänd jaktmerit

Under rubrik 1 ska både tiken och hanen även ha minst en godkänd jaktmerit.
Under rubrik 2 ska hanen eller tiken även ha minst en godkänd jaktmerit.
Under rubrik 3 behöver ingen av föräldrarna ha godkänd jaktmerit.

Godkända jaktmeriter är:

 • Godkänt på Tollarklubbens apporteringstest eller likvärdigt apporteringstest med kallt vilt, dömt av person godkänd av jaktansvarig i Tollarklubbens styrelse
 • Pris på inofficiellt jaktprov/tollingjaktprov arrangerat av Tollarklubben med kallt vilt
 • Pris på officiellt jaktprov/tollingjaktprov arrangerat av SSRK med kallt vilt
 • Pris på utländskt officiellt jaktprov med kallt vilt