Välkommen till Svenska Tollarklubben!

Nova Scotia Duck Tolling Retrieverklubben är rasklubben som representerar de hundägare som valt tollaren, Nova Scotia Duck Tolling Retrievern, som sin ras. Klubben, som vanligtvis benämns Tollarklubben, ingår som medlemsorganisation i specialklubben SSRK (Svenska Spaniel och Retrieverklubben). Klubben är öppen för svenska och utländska medlemmar.

Svenska Tollarklubben är världens största tollarklubb med 1358 medlemmar den 31 december 2015 och över 3000 registrerade tollare. Vi hoppas du skall hitta mycket nyttig information om tollare och vår svenska rasklubb för Nova Scotia Duck Tolling Retriever.

Alla menytexter är klickbara – så missa ingenting!

 

fb

Instagram


Hälsoenkät 2016

Sweetest Mooie healthCheckup 2160415Klicka här


Medlemsenkät SSRK

Medlemsenkät SSRK

Klicka här 

Arbetsgruppen för ”En framtida retrieverklubb” har tagit fram en enkät.
Bakgrund till enkäten:Vid fullmäktige 2015 fick SSRKs huvudstyrelse i uppdrag att utreda en möjlig organisation för en framtida retrieverklubb. gruppen består av Camilla Boquist, Ann Ekberg, Carl-Henrik Wigert, Berth Nilsson och Sverker Haraldsson.

En annan arbetsgrupp utreder hur en framtida spanielklubb skulle kunna vara organiserad. Vid fullmäktige fattades däremot inget beslut om att klubben kommer att delas.

Arbetsgruppen vill veta vad just du tycker. ”Dina åsikter betyder mycket!”, skriver gruppen. Resultatet från enkäten kommer att användas som diskussionsunderlag i arbetsgruppens fortsatta arbete.


 


sponsor_agria