Rasinformatörerna

Kontakta gärna någon av Tollarklubbens rasinformatörer nedan om du vill veta mer om rasen.

Rasinformatörerna:

rasinfo@tollarklubben.se

Sandra Almeflo 070 – 388 85 07
Ingrid Larsson 070 – 643 70 38
Catarina Söderlind 08 – 732 90 00