Tolling

LPI NORD V-95 SE U(U)CH SE VCH Lindalunds Cross Country Mox - foto Magnus Nyman

LPI NORD V-95 SE U(U)CH SE VCH Lindalunds Cross Country Mox – foto Magnus Nyman

Enkelt beskrivet går det till på följande sätt. Jägaren bygger sig ett gömsle en bit från vattnet. När en flock fåglar slår sig ner långt ute i vattnet, väntar han en stund innan han låter hunden visa sig. När han är säker på att fåglarna funnit sig tillrätta och slappnar av, slänger han iväg en pinne eller en boll från sitt gömställe och låter hunden apportera den. Ibland behövs endast ett fåtal, andra gånger många kast och apporteringar för att väcka fåglarnas intresse.

När fåglarna väl har upptäckt hunden, börjar de vanligtvis att simma in mot land. Hunden kallas nu in till gömstället och kommenderas att stanna kvar. När fåglarna sedan skjuts i uppflog, skickas hunden ut för att apportera dött och skadat vilt.

SSRK anordnar sedan 2007 officiella tollingjaktprov.