Tollaren som jakthund

LPI Rödrävens Webley - foto Pål Albinsson

LPI Rödrävens Webley – foto Pål Albinsson

Tollaren är liksom de övriga medlemmarna inom retrieverfamiljen en apporterande fågelhund. Dessa hundars användningsområde är att söka, finna och apportera skjutet vilt till sin förare. Alla retrievrar är jakthundar som ska arbeta efter skott. En bonus vad gäller tollaren är att den även används som lockhund – d.v.s. tolla till sig fågel före skott. För att kunna fungera som en bra apportör krävs bl.a. att hunden har en bra markeringsförmåga, att den kan växla mellan passivitet och aktivitet och att den äger en vilja att apportera det skjutna viltet utan att skada det till sin förare. En mycket viktig egenskap hos en retriever är att den har en stor portion samarbetsvilja.

Även om tollaren med framgång också kan användas som kortdrivare och som eftersökshund är det väsentligt att vi bemödar oss om att bevara vår ras fina retrieveregenskaper – egenskaper som bidragit till att tollaren uppskattas och används inom många olika områden långt utanför jägarkretsen.

Det är många tollarägare som ägnar sig åt apporteringsträning med sina hundar. Genom att kontakta din lokala aktivitetsgrupp kan du få mer information om det finns någon träningsgrupp i närheten av där du bor. Att börja jaktträna din hund är garanterat inget du kommer att ångra. Att vara tillsammans med sin tollare ute i skogen eller vid vattnet och få uppleva all glädje och iver den uppvisar över att få arbeta med det den är skapt för – som apporterande fågelhund – är inget annat än en stor skönhetsupplevelse!