Äldre klubbmöteshandlingar

Handlingar till klubbmötet 2019

Dagordning 2019
Verksamhetsberättelse 2018
Resultat- och balansräkning 2018
Revisionsberättelse
Förslag till verksamhetsplan för Tollarklubben 2019
Budget 2019
Förslag medlemsavgifter 2020
Resepolicy 2019
Valberednings förslag till ny styrelse för Tollarklubben 2019
Remiss Förslag jaktprovsregler för tollingjaktprov 2020-2026
Remissvar SSRK TJP-regler
SSRK fullmäktige motioner
Proposition apporteringstest
Proposition valpförmedlingen
Motioner till Tollarklubbens klubbmöte