Äldre klubbmöteshandlingar

Kallelse och Handlingar till Klubbmöte 2022

Kallelse till Klubbmöte 2022

Dagordning 2022
Pkt 9 Verksamhetsberättelse 2021
Pkt 9 Resultat- och balansräkning 2021
Pkt 9 Revisionberättelse
Pkt 13a Förslag till verksamhetsplan 2022
Pkt 13b Förslag till budget 2022
Pkt 13c Förslag medlemsavgifter 2023
Pkt 13d Förslag resepolicy 2022
Pkt 14 15 16 17 Valberedningens förslag 2022   Dokumentet reviderat och innehåller valberedningens slutliga förslag till styrelse!
Pkt 20a Förslag revidering Avelspolicy
Pkt 20b Årets retrieverjaktprovstollare
Pkt 20c Förslag hedersmedlem
Pkt 21 Motion till Nova Scotia Duck Tolling Retrieverklubbens klubbmöte 2022

 

Handlingar till klubbmötet 2019

Dagordning 2019
Verksamhetsberättelse 2018
Resultat- och balansräkning 2018
Revisionsberättelse
Förslag till verksamhetsplan för Tollarklubben 2019
Budget 2019
Förslag medlemsavgifter 2020
Resepolicy 2019
Valberednings förslag till ny styrelse för Tollarklubben 2019
Remiss Förslag jaktprovsregler för tollingjaktprov 2020-2026
Remissvar SSRK TJP-regler
SSRK fullmäktige motioner
Proposition apporteringstest
Proposition valpförmedlingen
Motioner till Tollarklubbens klubbmöte