Huvudregler, Lagkampen för Tollare

Reviderad senast 2023-09-30

Utskrivbar som pdf

Mål och syfte 

Syftet med lagkampen är att inspirera fler att träna och tävla jaktlig med sina tollare. Genom att kunna vara med på lagkampen så kan det vara den första inkörsport en till att använda hunden till det den är avlad för.

Det ska också generera aktiviteter utanför själva lagkampshelgen med gemensamma lagträningar samt uttagningar om man har många som vill vara med.

Tävlingen ska genomsyras av glädje och social gemenskap runt ett gemensamt intresse. Det jaktliga ska dock premieras på de olika arbetsuppgifterna.

Det långsiktiga målet är att fler ska aktivera sina tollare inom den jaktliga delen, så att fler hundar egenskapsbedöms. Detta ger oss en bättre koll på avelsbasen och möjligheten att avla fram ännu bättre individer.

Vilka får vara med?

 • Endast tollare får delta
 • Lagkampen för tollare är öppen för lag från aktivitetsgrupperna som ingår i Svenska Tollarklubben.
 • Värvning av enstaka ekipage över aktivitetsgruppgränserna är tillåten om man inte kan få ihop lag utan denna hjälp.
 • Endast ett lag per aktivitetsgrupp.
 • Lag med löptik/ar startar sist.
 • Max sju startande lag, arrangerande aktivitetsgrupp har alltid en av de sju platserna.

Laget

Laget ska bestå av 4 hundar, varav max 2st ÖKL/EKL hundar.

Vad är en ÖKL/EKL hund?  Hund som startat i öppen eller elitklass på A, B eller C-prov.

Generellt

 • Lagkampen avgörs på dummies.
 • Skott ska inte förekomma.
 • Hundstopp ska vara tydligt markerat samt i nödvändiga fall även publikstopp.
 • Startordningen mellan lagen lottas inför första momentet.
 • Momentens inbördes ordning är fri för arrangörerna att bestämma.
 • Tävlingen får aldrig bli så allvarlig att hundar stressas eller misslyckas totalt. Låt hellre orutinerade hundar och förare få en extra chans att lyckas.

Regler


Det är upp till arrangörerna att skriva ihop enkla regler inom ramen för huvudreglerna. Tanken med detta är att varje arrangör ska sätta sin egen prägel på tävlingen.

Arrangörerna bör se till att det finns regler utskrivna till varje lag. Dessa skickas ut med PM eller tillhandahålls på plats.

Ansvariga för huvudreglerna är Värmlandstollarna. Värmlandstollarna förbehåller sig rätten att ändra dessa regler. För senaste utgåva eller frågetecken kring detta dokument, kontakta Värmlandstollarna.

Arrangörer

Vinnarna av årets Lagkamp ska erbjudas nästa års arrangemang. Har de inte möjlighet så är det upp till arrangörerna, tillsammans med Värmlandstollarnas att utse nästa års arrangörer.

Markeringar (Maxpoäng = 100 p)

Varje hund ska användas minst en gång. Vattenarbete kan förekomma. Poängsättningen är fri förutom att max poängen inte får övergå 100 p. Antal markeringar är fritt. Man kan även tillåta att flera hundar jobbar samtidigt.  Störningsmarkeringar får/kan förekomma under arbetet. Tänk dock på att det finns orutinerade hundar med, så att det finns lätta alternativ. Om dirigering och hjälp ska tillåtas är upp till arrangören att bestämma men ska framgå vid start.

En tidsgräns ska sättas för stationen. För att dummisen ska räknas så ska den vara över startlinjen innan tiden är ute.

Arrangörerna bör se till att någon hund hämtat varje markering innan lagen startar för att vittringsförhållandena ska bli någorlunda rättvisa.

Dirigering (Maxpoäng = 100 p)

Varje hund ska genomföra minst en dirigering var.

Vattenarbete kan förekomma. Nej-apporter får förekomma. Störningar eller markeringar får/kan förekomma under arbetet.  Antal dirigeringar är fritt. Man kan även tillåta att flera hundar jobbar samtidigt. Tänk även på att det finns orutinerade hundar med så att det finns lätta alternativ, dessa bör om möjligt inte vara dolda.

En tidsgräns ska sättas för stationen. För att dummisen ska räknas så ska den vara över startlinjen innan tiden är ute.

Arrangörerna bör se till att någon hund hämtat varje dirigering innan lagen startar för att vittringsförhållandena ska bli någorlunda rättvisa.

Sök (Maxpoäng = 150 p)

Sökområdet kan till viss del ligga i eller i anslutning till vatten/vass. Störningar eller markeringar får/kan förekomma under sökarbetet.

Laget får använda alla hundarna på söket. Apporterna ska in så effektivt som möjligt.

En tidsgräns ska sättas för hela stationen. För att dummien ska räknas så ska den vara över startlinjen innan tiden är ute.

Det ska vara olika värden på apporterna t ex mellan 1-5 som endast tävlingsledningen känner till. Detta för att bevara spänningen till prisutdelningen.
En idé kan vara att en s.k. ”goldendummie” kan ge ett extra pris till föraren, hunden eller laget.

Arrangörerna bör se till att några hundar har sökt av området innan lagen börjar för att vittringsförhållandena ska bli någorlunda rättvisa.

Extra moment (Maxpoäng = 100 p)

Ett ev. extra moment får ge max 100p. I övrigt är det fritt fram, låt fantasin flöda, betänk bara att det finns orutinerade hundar med så att dessa inte utsätts för onödig press. Tidsgräns bör även sättas på detta moment.

Poängsättning

Det jaktliga bör premieras på något sätt. Bra fotgående, lös hund, ingen knallning, tyst och lugnt är exempel på sådana saker. Se även i C-provs regler för mer inspiration. Det får dock aldrig bli så allvarligt att det istället skrämmer bort nybörjare.

Exempel:

Plus: arbetar med stil, bra nyttjande av näsa, god initiativförmåga, god kontroll och följsamhet, naturlig markerings- och viltfinnarförmåga, snabb inleverering och ”bjudande” avlämning i hand, snabba upptag, tyst förd.

Minus: alltför beroende av föraren, dålig kontroll och/eller onödigt störande av mark, dålig markering och/eller dåligt minne av kastad apport, dåligt fotgående, högljudd handling, långsamt och/eller initiativlöst arbete, orolig på pass, slarvig apportering.

Förarstationer

Det ska finnas en eller två förarstationer. Det är upp till resp. arrangör att bestämma hur de ska se ut och hur de ska poängsättas. Förarstationerna ingår inte i poängberäkningen utan ses mer som en lite kul tävling vid sidan av. Dessa stationer är viktiga som ”trivselfaktor”.

Totalsegrare

Laget med högsta totalpoängen vinner. Skulle två lag hamna på samma totalpoäng så ska segraren koras genom utslagstävling. Det är upp till resp. arrangör att bestämma hur denna ska se ut.

 av Värmlandstollarna