Tollaren

Tollaren (ISSN-0284-9631) ges ut av Nova Scotia Duck Tolling Retriever-klubben och utkommer med 4 nr/år.

Alla fullbetalande medlemmar erhåller tidningen. Tidningen trycks hos:
Wikströms tryckeri, Uppsala. Vid utebliven tidning, kontakta klubbens  informationsansvarige.

Redaktör är: Karin Hammar


Manustider – manusstopp 2023tollaren1_15

 • Tollaren nr 1 – 22 januari
 • Tollaren nr 2 – 16 april
 • Tollaren nr 3 – 20 augusti
 • Tollaren nr 4 – 12 november

Tidningens utgivningsdatum är normalt ca 6 veckor efter manusstopp

Annonspriser

Annonser där klubbens medlemmar annonserar ut valpkullar, hundar till avel, omplaceringar m.m.

 • Mittuppslag 1 000 SEKViggo hämtar Tollaren!
 • 1/1 sida 600 SEK
 • 1/2 sida 300 SEK
 • 1/4 sida 200 SEK

Fakturering sker i efterskott. Årsrabatt utgår ej för medlemsannonser.

Annonser som rör försäljning av olika slag, oavsett medlemskap i Tollarklubben.

 • Mittuppslag 2 000 SEK
 • 1/1 sida 1 200 SEK
 • 1/2 sida 600 SEK
 • 1/4 sida 400 SEK

Fakturering sker i efterskott. Årsrabatt erhålles med 25%, under förutsättning att annonsen från början bokas som årsannons (4 nr i rad). Annonser bör lämnas som digitala dokument eller färdiga tryckoriginal.


Tidigare nummer av Tollaren

4-2021
3-2021
2-2021
1-2021
4-2020
3-2020
2-2020
1-2020
3-2019
2-2019
1-2019
3-2018
2-2018
1-2018
4-2017
3-2017
2-2017
1-2017
4-2016
3-2016
2-2016
1-2016