Guldapporten

Guldapporten är ett uppmuntringspris som tilldelas en medlem som ställer upp lite extra för klubben. Man kan nominera en medlem och dessa nomineringar gås igenom av styrelsen som beslutar vem som ska få äran att få Guldapporten som delas ut på klubbmötet. Sista dag för nominering är den 31 december året innan klubbmötet!
Nomineringar mailas till sekreterare@tollarklubben.se


Klubbmötet 2024
Guldapporten 2023 har tilldelats Annki Ahlebrand med följande motivering:

För sitt mångåriga engagerade arbete inom ett antal av klubbens olika områden såsom övergripande för genomförandet av Tollarspecialen, Specialens Working Test och även under lång tid engagerad i den lokala aktivitetsgruppen.

Klubbmötet 2023
Guldapporten 2022 har tilldelats Mirjam Cassel med följande motivering: 

För att under många år under varannan helg arrangerat aktivitetsgruppsträffar i Orhem i Södra Stockholm som en enorm mängd olika nya och erfarna tollarägare besökt och inspirerats av. genom att finnas på samma plats vid bestämda tider har Mirjam sett till att många nya tollarägare fått sin första sociala kontakt med Tollarklubben och därigenom inspirerats att fortsätta aktivera sin hund.

Klubbmötet 2022
Guldapporten 2021 har tilldelats Maria Glaadh med följande motivering:

För ett mångårigt arbete inom och kring klubben samt med hundrasen Tollare. Genom att alltid med ett leende ställa upp på mängder med ideellt arbete. Maria har varit starkt delaktig i genomförande av flera mycket lyckade Tollarspecialer och är en inspirationskälla för många.

Klubbmötet 2021
Guldapporten 2020 har tilldelats Marina Johnsson med följande motivering:


För ett mångårigt arbete inom klubben med att samordna och inspirera landets aktivitetsgrupper liksom arbete med mentalitet och funktionsfrågor för tollaren. Alltid med ett stort engagemang.

Klubbmötet 2020

Guldapporten 2019 har tilldelats Redaktionen för tidningen Tollaren 2019, Mia Eriksson och Fia Björklund, med följande motivering:

Redaktör och layoutare har under ett antal år med stort engagemang utvecklat Tollaren till en högklassig medlemstidning som uppskattas enormt mycket av alla medlemmar.

 Klubbmötet 2019

Guldapporten 2018 har tilldelats Sverker Haraldsson med följande motivering:

För mångårigt engagemang och arbete med att främja Tollarens utveckling, främst inom tollingjaktproven.

Bild saknas

Klubbmötet 2018

Guldapporten 2017 tillföll Anne ”Titti” Karlström med följande motivering:

För ett djupt och mångårigt engagemang inom många områden för Tollarklubben och Tollaren som ras.

Klubbmötet 2017

Guldapporten 2016 tillföll Gunliz och Lasse Bengtsson med följande motivering:

Genom ett fantastiskt engagemang för Tollaren och Tollarklubben, för ett mångårigt arbete med jaktprov, aktivitetsgrupper, styrelseuppdrag, rasmontrar och en enorm entusiasm för att genomföra och utveckla Tollarspecialen.

guldapport2017

Klubbmötet 2016

Guldapporten 2015 tillföll Johanna Järnegren med följande motivering:

För att med ett stort personligt engagemang för rasens bästa, helhjärtat deltagit i framtagandet av ett nytt viktigt gentest och forskningsunderlag för sjukdomen Degenerativ Encefalopati.

guldapporten2016

Klubbmötet 2015

Guldapporten 2014 tillföll Anna Bergwall med följande motivering:

För att hon alltid ställer upp för Tollarklubben i stort och smått.

guldapport2014

Klubbmötet 2014

Guldapporten tillföll Ingrid Larsson med följande motivering:

För ditt stora, mångåriga engagemang där du med hög kompetens hjälpt till att föra Tollarklubben framåt i såväl små som stora frågor, tilldelas du 2013 års Guldapport.

guldapp2013

Klubbmötet 2013

Guldapporten tillföll Tina Byrsell & Jörgen Elgstrand med följande motivering:

För att under många år med hög kompetens och stort engagemang ansvarat för tollingjaktproven, både på Specialen och i SSRK’s regi, tilldelas ni 2012 års guldapport.

Klubbmötet 2012

Guldapporten tillföll Sanna Hallberg med följande motivering:

För ditt arbete att utveckla tollaren som jakthund – som provledare, instruktör, apporteringstestdomare m.m. tilldelas du 2011 års Guldapport.

Klubbmötet 2011

Guldapporten tillföll Tuula Lindroos med följande motivering:

För ditt mångåriga engagemang i Tollarklubben tilldelas du årets utmärkelse. Med stor entusiasm har du varit aktiv i styrelsen, som valpförmedlare, i aktivitetsgrupp och mycket annat.

Klubbmötet 2010

Guldapporten tillföll Louise Blomqvist med följande motivering:

Du tilldelas utmärkelsen för ditt mångåriga engagemang i klubben samt ditt outtröttliga, energiska arbete med specialen.

Klubbmötet 2009

Guldapporten 2008 tillföll Anette Björgell med följande motivering:

Du tilldelas utmärkelsen för att du under en lång räcka av år varit en av klubbens eldsjälar. Du engagerar dig i både stort och smått. Du ställer alltid upp och vet själv när du behövs – då finns du där.

guldapport2008

 

Klubbmötet 2008

Guldapporten tilldelas Elina Blom med följande motivering:

Hon har arbetat i fem år med tidningen Tollarens layout. Det är ett arbete som skett i det tysta och kanske inte alltid rönt den uppskattning det förtjänat. Tidningen är klubbens ansikte utåt och mycket viktig för att hålla samman klubben. I arbetet med tidningen har Elina burit en stor börda och visat stort tålamod, noggrannhet och hon har aldrig gett upp trots att arbetsförhållandena inte alltid varit de bästa.

Klubbmötet 2007

Guldapporten tilldelades Lena Toftling

För stort arbete i klubben med bland annat anordnande av två Tollarspecialer.

Klubbmötet 2006

Guldapporten tilldelades Marie Eklöv med följande motivering:

Bland annat för allt det arbete du lagt ner på det nya raskompendiet
Du gick in i arbetet under förutsättning att det ”bara” var lite layoutarbete som skulle göras när materialet skulle sammanställas.
I verkligheten blev det ett mycket större projekt än du någonsin kunnat drömma om.
Många bilder av ögon, öron, kroppar och näsor fick du redigera, som sedan de övriga i projektgruppen ratade.
Mycket tack vare din samarbetsvillig, värme och härliga humor nådde gruppen sitt mål till slut.

Klubbmötet 2005

Guldapporten tilldelades Ulrica Åström med följande motivering:

Du tilldelas 2005 års Guldapport för Ditt stora och äkta engagemang i Tollarklubben – i allt från de små projekten med enskilda personer till de större arrangemangen som workingtest och tollarspecialer.

Klubbmötet 2004

Guldapporten tilldelades Tina Oja Jansson med följande motivering:

Som ett stort tack för de många viktiga uppdrag du utfört åt Tollarklubben, tillägnas du 2004 års Guldapport. Angående ditt senaste uppdrag skulle vi vilja säga följande: För att ytterligare sätta ett tassavtryck i Tollarens historia, i form av en ny rasbok, har du ånyo släppt in flera hundra tollare i ditt hem. Du har i princip varje ledig stund under hösten och vintern ägnat dessa hundar och dess ägare största intresse. Detta har du gjort inte bara för ditt eget höga nöjes skull utan främst för oss alla medlemmar i Tollarklubben.

Klubbmötet 2003

Guldapporten tilldelades Anna Scharin.