Apporteringstest

På klubbmötet 2019 beslutades att apporteringstestet skulle tas bort som avelsverktyg för Tollarklubben. Orsaken är att det är svårt att få en rättvis bedömning och nu har vi Tollingjaktsproven att luta oss mot i avelsutvärderingen.

Apporteringstestet finns kvar för uppfödare och aktivitetsgrupperna men kommer inte att registreras på hemsidan.