Klubbmöte

Samtliga medlemmar kallas via medlemstidningen Tollaren till klubbens årliga ordinarie Klubbmöte (årsmöte) som regel i mitten av mars. Vid klubbmötet väljs ny styrelse för nästkommande föreningsår och valberedningen tar gärna emot namnförslag på nya funktionärer.

Medlemmar kan skicka motioner till klubbmötet, dessa skall vara inkomna till styrelsen för behandling senast 30 november. Här kan du läsa mer om motioner.

Har du erhållit pris på officiellt jaktprov? Då är du berättigad att erhålla en jaktnål. Läs mer här > > >


Välkommen till Tollarklubbens Klubbmöte den 9 mars i Jönköping på Profil-hotel Savoy hemsida
 
Här kommer alla möteshandlingar publiceras i PDF-format. Det kommer inte finnas pappershandlingar i lokalen, utan handlingarna finns endast på detta vis.
 

Kallelse till Klubbmöte 2024

Agenda för Klubbmötet2024

Pkt 9a Verksamhetsberättelse 2023

Pkt 9b Resultat och balansräkning 2023

Pkt 9c Revisionsberättelse

Pkt 13a Förslag till verksamhetsplan 2024

Pkt 13b Förslag till budget 2024

Pkt 13c Förslag medlemsavgifter 2025

Pkt 13d Förslag Resepolicy 2024

Pkt  14 – 18 Valberedningens förslag till styrelse vid klubbmötet 2024

Pkt 20 Styrelsens förslag till hedersmedlem

Pkt 21 Motioner