Klubbmöte

Samtliga medlemmar kallas via medlemstidningen Tollaren till klubbens årliga ordinarie Klubbmöte (årsmöte) som regel i mitten av mars. Vid klubbmötet väljs ny styrelse för nästkommande föreningsår och valberedningen tar gärna emot namnförslag på nya funktionärer.

Medlemmar kan skicka motioner till klubbmötet, dessa skall vara inkomna till styrelsen för behandling senast 30 november. Här kan du läsa mer om motioner.

Har du erhållit pris på officiellt jaktprov? Då är du berättigad att erhålla en jaktnål. Läs mer här > > >


Kallelse och Handlingar till digitalt klubbmöte 30 mars 2021

Kallelse till Klubbmöte 2021
Pkt 8 Dagordning
Pkt 9a Verksamhetsberättelse 2020
Pkt 9b Resultat- och balansräkning 2020
Pkt 9c Revisionsberättelse
Pkt 11 Valpförmedlingen
Pkt 13a Förslag till verksamhetsplan för Tollarklubben 2021
Pkt 13b Förslag till Budget 2021
Pkt 13c Förslag medlemsavgifter 2022
Pkt 13d Resepolicy 2021
Pkt 14 15 16 17 Valberedningens förslag till styrelse för Nova Scotia Duck Tolling Retrieverklubben 2021
Pkt 20a Förslag RAS 2020  Bilagorna hittar ni HÄR > > >
Pkt 20a Revidering RAS
Pkt 20b Revidering Avelspolicy
Pkt 20c Proposition Ändrade stadgar
Pkt 20c Ändrade stadgar
Pkt 21 Motioner till Tollarklubbens klubbmöte
Pkt 22a SSRK Fullmäktige Motioner

Guider och länk till mötesdeltagandet

Arbetsordning – Digitalt årsmöte

Guide för mötesdeltagare digitalt årsmöte

SKK – Digitalt årsmöte