Klubbmöte

Samtliga medlemmar kallas via medlemstidningen Tollaren till klubbens årliga ordinarie Klubbmöte (årsmöte) som regel i mitten av mars. Vid klubbmötet väljs ny styrelse för nästkommande föreningsår och valberedningen tar gärna emot namnförslag på nya funktionärer.

Medlemmar kan skicka motioner till klubbmötet, dessa skall vara inkomna till styrelsen för behandling senast 30 november. Här kan du läsa mer om motioner.

Har du erhållit pris på officiellt jaktprov? Då är du berättigad att erhålla en jaktnål. Läs mer här > > >


Klubbmöte 2023 

Klubbmötet kommer att hållas den 18 mars i Stockholm, mer information samt kallelse kommer. 


Kallelse och Handlingar till Klubbmöte 12 mars 2022, Järva Krog, Stockholm

Kallelse till Klubbmöte 2022

Dagordning 2022
Pkt 9 Verksamhetsberättelse 2021
Pkt 9 Resultat- och balansräkning 2021
Pkt 9 Revisionberättelse
Pkt 13a Förslag till verksamhetsplan 2022
Pkt 13b Förslag till budget 2022
Pkt 13c Förslag medlemsavgifter 2023
Pkt 13d Förslag resepolicy 2022
Pkt 14 15 16 17 Valberedningens förslag 2022   Dokumentet reviderat och innehåller valberedningens slutliga förslag till styrelse!
Pkt 20a Förslag revidering Avelspolicy
Pkt 20b Årets retrieverjaktprovstollare
Pkt 20c Förslag hedersmedlem
Pkt 21 Motion till Nova Scotia Duck Tolling Retrieverklubbens klubbmöte 2022