Klubbmöte

Samtliga medlemmar kallas via medlemstidningen Tollaren till klubbens årliga ordinarie Klubbmöte (årsmöte) som regel i mitten av mars. Vid klubbmötet väljs ny styrelse för nästkommande föreningsår och valberedningen tar gärna emot namnförslag på nya funktionärer.

Medlemmar kan skicka motioner till klubbmötet, dessa skall vara inkomna till styrelsen för behandling senast 30 november. Här kan du läsa mer om motioner.

Har du erhållit pris på officiellt jaktprov? Då är du berättigad att erhålla en jaktnål. Läs mer här > > >


Kallelse och Handlingar till digitalt klubbmöte 1-3 juli 2020

Kallelse Klubbmöte Tollarklubben 2020
Verksamhetsberättelse 2019
Resultat- och balansräkning 2019
Revisionsberättelse
Förslag till Budget 2020
Valberedningens förslag till styrelse för Nova Scotia Duck Tolling Retrieverklubben 2020

 

Guider och länk till mötesdeltagandet

Guide till mötesdeltagare

Arbetsordning – förenklat årsmöte via webben

SKK – Förenklat årsmöte via webben