Klubbmöte

Samtliga medlemmar kallas via medlemstidningen Tollaren till klubbens årliga ordinarie Klubbmöte (årsmöte) som regel i mitten av mars. Vid klubbmötet väljs ny styrelse för nästkommande föreningsår och valberedningen tar gärna emot namnförslag på nya funktionärer.

Medlemmar kan skicka motioner till klubbmötet, dessa skall vara inkomna till styrelsen för behandling senast 30 november. Här kan du läsa mer om motioner.

Har du erhållit pris på officiellt jaktprov? Då är du berättigad att erhålla en jaktnål. Läs mer här > > >


Välkommen till Tollarklubbens årsmöte 18 mars på Scandic Hotell Järva krog. 
Här finns alla sammanträdeshandlingar i PDF-format. Det kommer inte finnas pappershandlingar i lokalen, utan dessa finns endast på detta vis.
 

Kallelse till Klubbmöte 2023

Program-Klubbmote-2023

 

1 Agenda 2023
Pkt 9a Verksamhetsberättelse 2022

Pkt 9b Resultat och balansräkning 2022

Pkt 9c Revisionsberättelse

Pkt 13a Förslag till verksamhetsplan 2023

Pkt 13b Förslag till budget 2023

Pkt 13c Förslag medlemsavgifter 2024

Pkt 13d Förslag Resepolicy 2023

Pkt 14-18 Valberedningens förslag 

Pkt 20a Champion med jaktmerit

Pkt 21 Motioner