Aktivitetsgrupper

Tollarklubben har ett stort antal aktivitetsgrupper runt om i landet där medlemmar i klubben träffas, utbildar sig och tränar sina hundar. I klubbens styrelse finns en utsedd aktivitetsansvarig som håller ihop alla aktivitetsgrupperna.

Är du nyfiken på att bli ansvarig för en aktivitetsgrupp? Läs beskrivning. HÄR 

Klicka på något av områdena nedan för att komma till aktivitetsgrupperna närmast dig.

Södra Götaland

Västra Götaland

Östra Götaland

Västra Svealand

Östra Svealand

Södra Norrland

Mellersta Norrland

Norra Norrland