Tollingjaktprov

Tollarklubben har tillsammans med SSRK tagit fram ett eget officiellt jaktprov för Tollare – Tollingjaktprov. Tollingjaktprovens ändamål är att under jägarmässiga former bedöma deltagande hundars jaktegenskaper till ledning för avelsarbetet. Proven är indelade i tre klasser samt ett praktiskt prov.

Rödrävens Rimfrost & Hans Abrahamsson – Foto: Pia Hultman

Nybörjarklass (Nkl) För hundar som första provdagen uppnått 9 månaders ålder. Hund som erhållit ett 1:a pris får kvarstå i klassen under innevarande kalenderår, vid överanmälan ska den dock stå tillbaka för hund som ännu inte erhållit ett 1:a pris. Hund har ej rätt att efter att ha startat i högre klass, gå tillbaka till klassen.

Öppenklass (Ökl) För hundar som erhållit 1:a pris i Nybörjarklass vid ett officiellt tollingjaktprov eller som tidigare startat i Öppenklass och som ej erhållit två 1:a pris i klassen. Även 1:a pris erhållit i Nkl vid officiellt Tollerjagtprøve (Danmark) berättigar till start i Ökl. Hund har ej rätt att efter att ha startat i högre klass, gå tillbaka till klassen.

Elitklass (Ekl) För hundar som erhållit två 1:a pris i Ökl på tollingjaktprov. Ett av dessa 1:a priser kan ha erhållits vid officiellt Tollerjagtprøve (Danmark). Avhålles endast under hösten i enlighet med övriga elitklassprov inom SSRK.

Praktiskt jaktprov För hundar som erhållit minst två 1:a pris på elitklass tollingjaktprov.

Tollingjaktprovsregler 2022-2026 med SKK:s allmänna regler

Tollingjaktprovsregler 2022-2026 med samtliga ändringar markerade

Rules for tolling hunting trials (B)

Anvisningar för Tollingjaktprov och Praktiskt Tollingjaktprov februari 2018

Statistik officiella tollingjaktprov 2007 — 15 augusti 2022

Sammanfattning från Tollingjaktdomarkonferens 2015


En dag att minnas i svensk Tollarhistoria ~ Sveriges (världens) första Tollingjaktchampion – Läs mer >>>


Provkalender via SSRK Prov

Resultat från tollingjaktprov hittas här > > >