BPH – Beteende- och Personlighetsbeskrivning Hund

Tollarklubben förordar BPH

Tollarklubbens webbinar 23-11-15 med Erling Strandberg ”Mentalindex Tollare, ett utvecklingsprojekt”
Mentalindex Tollare webbinar 23-11-15
 
Tollarklubbens webbinar 21-03-13 Ken Lundahl ”Så tolkar du BPH-resultaten” 
Så tolkar du BPH-resultaten
 
 
500-analys från SKKs BPH, 13 december 2018
200-analys, uppdaterad, 6 december 2018
Att tolka BPH – din guide, 22 november 2018
BPH – förändringar från 1 januari 2018
200-analys från SKKs Beteende- och personlighetsbeskrivning hund, BPH 2015

BPH – Beteende och Personlighetsbeskrivning Hund

BPH är en mentalbeskrivning som är framtagen av Svenska Kennelklubben och dewebbannons-bph-140x200n är anpassad för alla hundar, oavsett ras. Även oregistrerade hundar kan delta. För alla hundar gäller att de måste ha fyllt 1 år, vara id-märkta och vaccinerade. Ägaren eller föraren måste vara medlem i en länsklubb eller i en specialklubb/rasklubb. Mellan 2012 och 2015 hade Tollarklubben en egen  BPH-bana i Märsta.

Mer information om BPH hittar du på: http://www.skk.se/uppfodning/mentalitet/beteende-och-personlighetsbeskrivning-hund-bph/

För deltagande i BPH krävs att ägaren alternativt föraren av hunden är medlem i klubb inom SKK-organisationen. Medlemsbevis ska uppvisas före start. Om hunden har gjort MH måste det ha gått minst 6 veckor mellan de olika beskrivningarna.

Det är tillåtet att gå BPH med löptik. Det är dock viktigt att du meddelar oss om din tik börjar löpa, så att vi kan ändra startordningen. Löptik måste nämligen starta sist, för att inte påverka övriga hundars beskrivningar!

Det är möjligt att göra BPH med skott eller utan. Ange när du anmäler vilket du vill göra. Om det skulle visa sig att hunden blir så påverkad under beskrivningen att du som ägare inte vill utsätta din hund för skotten, trots att du valt BPH med skott, finns givetvis möjligheten att avstå skott.

Om du är nyfiken och bara vill gå med och titta så går det alldeles utmärkt!


På den här länken hittar du samtliga banor i Sverige

http://skk.se/sv/uppfodning/mentalitet/beteende-och-personlighetsbeskrivning-hund-bph/Anmalan/