FB-R – Funktionsbeskrivning Retriever

– en officiell verksamhet som sjösattes 2014 och blir stambokförd hos SKK.

Retrieverns ursprungliga egenskaper har gjort att de tillhör de mest populära raserna i vårt land. Den är både en härlig familjemedlem och med sina ursprungliga jaktliga egenskaper har den också en stor arbetskapacitet. Egenskaper som är viktiga att bevara för framtiden.

Du kan som retrieverägare få en beskrivning av dessa specifika egenskaper utan att din hund behöver vara tränad. Egenskaperna belyses i elva olika moment såsom apporteringslust, uthållighet, problemlösning, vilthantering m fl. Alla retrieverraser är välkomna att anmäla, hunden skall dock ha uppnått tolv månaders ålder. Läs mer i SSRKs informationsfolder FB-R.

Vill du få din hund beskriven:
På Svenska Spaniel- och retrieverklubbens hemsida , under rubriken Verksamheter, finns information om var och när det arrangeras FB-R samt en förteckning över testledare och auktoriserade beskrivare.  Finns det ingen aktuell beskrivning som passar dig, titta i förteckningen över beskrivare och se vem/vilka som finns i din närhet. Ta kontakt för att höra om det finns planerade beskrivningar framöver. 

Om du som uppfödare och/eller hanhundsägare vill samla valpar ur en eller flera kullar för en träff är det ett ypperligt tillfälle att samtidigt anordna en beskrivning. Kontakta en beskrivare, så kommer ni överens om  vem som ska vara arrangör – du som uppfödare eller kanske SSRK/KFM (Kommittén för Funktion och Mentalitet). Den här typen av beskrivning är oftast stängd för andra, men den ska ändå anmälas till SSRK/KFM och datum publiceras på SSRK:s hemsida.


Nyfiken på att bli funktionär eller testledare FB-R

Det finns ett stort intresse från uppfödare och rasklubbar för FB-R, vilket gör att vi behöver bli fler som aktivt arbetar med FB-R. 

SSRK söker därför fler personer som är intresserade av att utbilda sig som funktionärer inom FB-R. Läs mer och anmäl dig här: https://ssrk.se/verksamheter/funktionsbeskrivning-retriever/