Styrelsen

Nova Scotia Duck Tolling Retrieverklubbens styrelse 2023 – presentation

Ordförande Mats Viker
Kassör Carina Boijertz
Sekreterare Åsa Roosqvist
Vice ordförande och sponsoransvarig Mikael Knös
Aktivitetsansvarig Monika Levisson
Avelsansvarig Therese Knutsson
Jaktansvarig Malin Kånåhåls
Specialenansvarig Gunliz Bengtsson
Uppfödaransvarig Romy Jonsson
Exteriöransvarig Vakant

Revisorer

Jan S Andersson och Lis Sparre

Revisor suppleanter
Monica van Leeuwen och Elisabeth Holm

Valberedning

Lars Annergård, sammankallande, Maria Glaadh och Anna Gustavsson

Rasinformatörer

Ingrid Larsson och Catarina Söderlind

Webmaster

Elin Kossmann

Redaktör för Tollaren

Karin Hammar

Protokoll från mentalbeskrivning, jaktprov m fl

Protokoll från Mentalbeskrivningar behöver inte längre skickas till klubben, eftersom dessa finns att tillgå på SKK´s hemsida

Rasklubbens ex av jaktprovsprotokoll och viltspårskritiker skickas till:

Malin Kånåhols
Botolfsbo 175
79195 Falun

Mottagare av utställnings- och lydnadsprovskritiker:

Eva Back
Embesvägen 3
792 37 MORA