Styrelsen

Nova Scotia Duck Tolling Retrieverklubbens styrelse 2022 – presentation

Ordförande Mats Viker
Vice ordförande/ Kassör Carina Boijertz
Sekreterare Åsa Roosqvist
Jaktansvarig Robin Kinnunen
Aktivitetsansvarig, samt ansvarig för  funktion och mentalitet Monika Levisson
Avelsansvarig Therese Knutsson
Specialenansvarig Gunliz Bengtsson
Informations-, PR- och medlemsansvarig Lars Annergård
RAS-ansvarig Malin Kånåhols
Exteriöransvarig Eva Back

Revisorer

Jan S Andersson och Lis Sparre

Revisor suppleanter
Monica van Leeuwen och Elisabeth Holm

Valberedning

Helena Näslund, sammankallande, samt Maria Glaadh och Petra Borgström

Rasinformatörer

Ingrid Larsson och Catarina Söderlind

Webmaster

Elin Kossmann

Redaktör för Tollaren

Karin Hammar

Protokoll från mentalbeskrivning, jaktprov m fl

Protokoll från Mentalbeskrivningar behöver inte längre skickas till klubben, eftersom dessa finns att tillgå på SKK´s hemsida

Rasklubbens ex av jaktprovsprotokoll och viltspårskritiker skickas till:
Robin Kinnunen, mailadress se ovan.

Mottagare av utställnings- och lydnadsprovskritiker:
Eva Back, mailadress se ovan