Styrelsen

Nova Scotia Duck Tolling Retrieverklubbens styrelse 2024 – presentation

Ordförande Mats Viker
Kassör Carina Boijertz
Sekreterare Åsa Roosqvist
Vice ordförande och sponsoransvarig Mikael Knös
Aktivitetsansvarig Louise Blomkvist
Avelsansvarig Therese Knutsson
Jaktansvarig Malin Kånåhols
Specialenansvarig Gunliz Bengtsson
Uppfödaransvarig Romy Jonsson
Exteriöransvarig Henrietta Hellström

Revisorer

Jan S Andersson och Lis Sparre

Revisor suppleanter
Nina Enhage och Monica van Leeuwen

Valberedning

Lars Annergård, sammankallande, Maria Glaadh och Anna Gustavsson

Rasinformatörer

Ingrid Larsson och Catarina Söderlind

Webmaster

Elin Kossmann

Redaktör för Tollaren

Karin Hammar

Protokoll från mentalbeskrivning, jaktprov m fl

Protokoll från Mentalbeskrivningar behöver inte längre skickas till klubben, eftersom dessa finns att tillgå på SKK´s hemsida

Rasklubbens ex av jaktprovsprotokoll och viltspårskritiker skickas till: 

Malin Kånåhols
Botolfsbo 175
79195 Falun

Mottagare av utställnings- och lydnadsprovskritiker:

Henrietta Hellström
Högsbo 184
740 44Tärnsjö