Styrelsen

Nova Scotia Duck Tolling Retrieverklubbens styrelse 2021 – presentation

Ordförande Mats Viker
Vice ordförande/ Kassör Carina Boijertz
Sekreterare Åsa Roosqvist
Jaktansvarig Robin Kinnunen
Aktivitetsansvarig, samt ansvarig för  funktion och mentalitet Monika Levisson
Avelsansvarig Therese Knutsson
Specialenansvarig Gunliz Bengtsson
Informations-, PR- och medlemsansvarig Lars Annergård
RAS-ansvarig Helena Näslund
Exteriöransvarig Anneli Nordvall

Revisorer

Jan S Andersson och Lis Sparre

Revisor suppleanter
Monica van Leeuwen och Elisabeth Holm

Valberedning

Marina Johnsson, sammankallande, samt Marie-Louise Huldt och Petra Borgström

Rasinformatörer

Sandra Almeflo, Ingrid Larsson och Catarina Söderlind

Webmaster

Susanne Viker och Nina Enhage

Redaktör för Tollaren

Karin Hammar

Protokoll från mentalbeskrivning, jaktprov m fl

Protokoll från Mentalbeskrivningar behöver inte längre skickas till klubben, eftersom dessa finns att tillgå på SKK´s hemsida

Rasklubbens ex av jaktprovsprotokoll och viltspårskritiker skickas till:
Robin Kinnunen, mailadress se ovan.

Mottagare av utställnings- och lydnadsprovskritiker:
Anneli Nordvall, mailadress se ovan