Medlemskap

Som medlem i Tollarklubben får du:

• Tidningen Tollaren 4 gånger per år, med information från styrelsen och många intressanta artiklar.
• 10 % premierabatt (fr o m januari 2020 15 %) på Agrias enskilda hundförsäkringspremier. Medlemskap i klubben och individuellt medlemsnummer ska meddelas Agria för att rabatt ska utgå. Rabatten kan inte kombineras med andra rabatter.
• 10 % hos dummies.se
• Möjlighet att handla profilprodukter med klubbens logotyp från TP Victorys klubbshop
• Delta i årets happening – Tollarspecialen, som hålls varje sommar för alla medlemmar.
• Tillgång till aktivitetsgruppernas alla aktiviteter. Tollarklubben har i dagsläget 25 aktivitetsgrupper från söder till norr. Inom varje grupp anordnas olika slags aktiviteter och annat intressant.

Fullbetalande: 300 SEK/år
Familjemedlem: 100 SEK/år
Valpköparmedlemskap: 150 SEK
Boende utom Sverige: 400 SEK/år


Familjemedlemskap
Om någon i din familj redan är helbetalande medlem i klubben kan du välja att lösa familjemedlemskap till ett rabatterat pris.


Uppfödarrabatt
Ge dina valpköpare som inte redan är medlemmar en bra start som tollarägare och bjud dem på första årets medlemskap i Tollarklubben!


Foreign Membership
As a foreign member you get our magazine Tollaren (in Swedish) four times a year and the opportunity to participate in the highlight of the year – Tollarspecialen.


Svenska Kennelklubben, SKK, administrerar medlemskapet för vår räkning.
Postadress: Svenska Kennelklubben, Medlemsavdelningen, 163 85 Spånga
Telefon: 08-795 30 50 (telefontider mån-fre kl 10-12 och 13-15)
E-post: medlem@skk.se