Tollarspecialen

Tollarspecialen arrangeras årligen den första helgen i augusti, i något distrikt inom Tollarklubben. För många medlemmar är det årets höjdpunkt och några fantastiska dagar då vi umgås med familjer och andra tollarägare. Vi träffas i jaktrutor, på WT, vid prova på tollingjaktprovsrutan, kring rally/lydnadsplanerna, på utställningen, runt våra boenden och i samband med olika aktiviteter tillsammans med kennlar och träningskompisar.

Tollarspecialen är ett oerhört viktigt evenemang för att hålla samman Tollarklubben och därmed arbetet med att främja, vårda och utveckla vår hundras. Tollarspecialen samlar årligen flera hundra hundägare och hundar – inte bara från Sverige, utan även från andra länder i Europa.

Höjdpunkten är korandet av årets TOLLARMÄSTARE och JUNIORTOLLARMÄSTARE den sista dagen på Tollarspecialen, då även utställningen genomförs.

Rallylydnads- och Agilitytävling anordnas ofta också, då med korandet av Årets Rallylydnadstollare och Årets Agilitytollare. Årets Svenska Viltspårstollare.

Regler för Tollarspecialens Tollarmästare och Juniortollarmästare

 Resultat från tidigare specialer hittas här > > >

Tollarspecialen har en egen websida, där all information om det aktuella årets special finns.

In English

Tollarspecialen is arranged annually the first weekend in August, in a district in the Tollar Club. For a lot of members Tollarspecialen is the highlight of the year and some fantastic days, when we spend time with families and other Toller owners. We meet at the Field trials, Working Test, Try-Out field trials, obedience and the Club Show, around our accommodation and in connection with various activities together with kennels and friends. Tollarspecialen is an extremely important event to keep the Tollarklubben together and thus the work of promoting, cherish and developing our dog breed. Tollarspecialen gathers several hundred dog owners and dogs every year – not only from Sweden, but also from other countries in Europe.

The highlight of the event is when this year’s Tollarmästare and junior Tollarmästare are to be appointed on the last day of the event, when the Club Show is also held.

Tollarspecialen has its own website, where all information about the current year’s special can be found.


Tollarspecialen i framtiden

Här kan du läsa mer av vad som krävs Tollarspecialen 2.0

Kontakta oss gärna om du vill veta mer: specialen@tollarklubben.se eller ordforande@tollarklubben.se