Jakt

Klubben skall aktivt verka för att tollaren bibehålls som jakthund. Detta dels genom att arbeta för att en större andel tollare startar och går till pris på officiellt jaktprov och dels genom att, både internt och externt, informera om rasen, dess historia och utveckling.

Jaktansvarig i styrelsen administrerar de resultat som klubben tillsänds av provarrangörer utanför klubben. Vidare skall denne stödja tollarspecialen i dess arbete med tollingjaktprov.