DE – svabbtest

Tollarklubben vill informera om att forskningen har gått framåt gällande mutationen som orsakar DE, och att det är framtaget ett DNA test att tillgå för de som önskar testa sin tollare. Testet som är framtaget är ett svabbprov. En bomullstops gnuggas mot kindens slemhinna i munnen på hunden och stryks sedan varsamt mot ett speciellt kort med absorberande yta. Detta kort resorberar saliv och celler som gnuggats bort med bomullstopsen. Svabbtestet återsänds till medföljande svarsadress som du får hem med svabbtestet.

Hur gör man om man vill skicka efter DE-svabbtestet?
Man går in på hemsidan www.offa.org för att beställa testet (här finns lite specifikt att läsa http://www.offa.org/dnatesting/den.html) I vänstermenyn finns en röd kapp med texten ORDER DNA TESTS. Klicka där så kommer en sida upp OFA DNA TEST KITS AND GUIDELINES. På denna sida kan du beställa DNA test för DE (och andra tester), samt även se status på din order. Klicka vidare till Order OFA DNA Test Kit(s). Välj Degenerative Encephalopathy.
Sidan tar dig vidare där du bl a fyller i uppgifter om din hund, ditt namn och adress dit testet skall skickas. OBS: Använd inte svenska tecken i hundnamn, ditt namn eller adressen. Databasen klarar inte av dessa och risken är att det blir fel. Du kan välja att inte skriva prickarna eller ringen och helt enkelt skriva a för å och ä samt o för ö. Eller så skriver du aa för å, ae för ä eller oe för ö.
Det är viktigt att du fyller i samtliga fält på ordern. Inom några dagar kommer du att få testet i din brevlåda. Ta med testet i obruten förpackning till din veterinär, tillsammans med denna remiss från SKK. Remissen är en viktig del i att kunna verifiera att det tagna DE provet gäller din hund. Det är viktigt att kunna säkerställa identiteten för de hundar som är testade, då det är en mycket allvarlig sjukdom. Var noga så att ID-nummer (tatuering eller chip) på din hund finns angivet både på remissen samt ordern!
Du betalar i förväg med ditt kontokort när du gär beställningen av provet. När allt är klart kommer ett mail där det står att beställningen är genomförd. Det kommer också en länk där man kan följa att provmaterial är skickat, när provet kommit fram samt efter någon vecka även provsvaret.

debild2

Vad berättar testet för mig som hundägare?
Testresultatet kommer att skickas hem till dig som ett E-certifikat. Detta certifikat printar du ut och tillsammans med remissen (behåll en kopia själv), som veterinären fyllde i när testet togs, skickar du sen in till avelsansvarig i Tollarklubben för arkivering (behåll en kopia själv av både remiss och certifikat). Det är viktigt att remissen fylls i av den veterinär eller djursjukskötare, som tar svabbtestet. Remissen ska inte bifogas svabbtestet som skickas till OFA, utan är ditt och din hunds intyg på att svabbtestet är taget från just din hund och behövs för att bevisa att resultat tillhör din hund när du får svaret!

DNA-testet kommer att visa om din hund är fri (Clear), anlagsbärare (Carrier) eller bär på sjukdomen (Affected)

  • Fri (Normal) – bär ej på mutationen för sjukdomen och kan således varken utveckla eller föra sjukdomen vidare.
  • Bärare (Carrier) – Bär på enkel uppsättning av den mutation som orsakar sjukdomen, men visar inte kliniska tecken för sjukdomen, och kan föra sjukdomen vidare vid eventuell avel. Vid eventuell avel får dessa tollare endast paras med tollare testade Normal.
  • Sjuk (Affected/At risk) – Bär på dubbla uppsättningar av den mutation som orsakar DE. Dessa tollare kommer att visa kliniska tecken på sjukdom.
    Tollare som visar kliniska tecken eller är Affected enligt DNA-testet, får och skall ej användas i avel.

Vad händer med resultatet från testet?
Testet tillsammans med remissen arkiveras hos avelsansvarig i Tollarklubben för dokumentation. Gör en notering om du samtycker till att testet får delges till annan part som kan vara i behov av detta, exv veterinär, forskare, uppfödare, hanhundsägare etc. När du beställer testet från OFA, väljer du att kryssa i om du samtycker till att din hunds resultat blir synligt på OFAs hemsida, då Carrier och Affected bara kommer att publiceras med ägarens tillstånd. Fria hundar kommer att publiceras på OFAs hemsida.

Ditt bidrag från din hund, kommer att vara till stor hjälp för forskarnas fortsatta efterforskningar om DE och rasen!