Styrelsen

Nova Scotia Duck Tolling Retrieverklubbens styrelse 2017 – presentation

Ordförande Mats Viker, Valsgärdevägen 3, 168 53 Bromma
Vice ordförande/ Kassör Carina Boijertz, Norrevärnsgatan 16B, 243 32 Höör
Sekreterare Åsa Roosqvist, Västra Askvägen 245, 275 39 Sjöbo
PR-infoansvarig Debbie Hansson, Sikvägen 45, lgh 1501,135 41 Tyresö
Jaktansvarig Mats Gunnarsson, Kaptensvägen 13, 383 34 Mönsterås
Mentalitet- och funktionsansvarig Marina Johnsson, Grenvägen 10, 136 68 Vendelsö
Avelsansvarig Therese Knutsson, Hjärsås 3193, 289 90 Knislinge
Suppleant, RAS-ansvarig Helena Näslund, Ekeby Gård 1, 647 95 Åkers Styckebruk
Suppleant, Aktivitets- och medlemsansvarig Gunliz Bengtsson, Björkedalsvägen 10, 312 93 Laholm
Suppleant, Exteriöransvarig Per Wigforss, Hurva 307, 241 94 Eslöv

 

Revisorer

Monica Beijer och Maria Ivarsson

Revisor suppleanter
Anna-Karin Ekenhov och Elisabeth Holm

 

Valberedning

Agneta Joonas, sammankallande (1 år), Annika Bergquist (1 år kvar) samt Anne Titti Karlström (2 år)

Webmaster

Susanne Viker

Protokoll från mentalbeskrivning, jaktprov m fl

Protokoll från Mentalbeskrivningar behöver inte längre skickas till klubben, eftersom dessa finns att tillgå på SKK´s hemsida

Rasklubbens ex av jaktprovsprotokoll och viltspårskritiker skickas till:
Mats Gunnarsson
Kaptensvägen 13
383 34 Mönsterås

Mottagare av utställnings- och lydnadsprovskritiker:
Per Wigforss
Hurva 307
241 94 Eslöv