Styrelsen

Nova Scotia Duck Tolling Retrieverklubbens styrelse 2020 – presentation

Ordförande Mats Viker
Vice ordförande/ Kassör Carina Boijertz
Sekreterare Åsa Roosqvist
JaktansvarigSuppleant, Robin Kinnunen
Aktivitets-, Mentalitets- och funktionsansvarig Marina Johnsson
Avelsansvarig Therese Knutsson
Tollarspecialansvarig Gunliz Bengtsson
Suppleant, Info & PR-ansvarig Lars Annergård
Suppleant, RAS-ansvarig Helena Näslund
Exteriöransvarig Sofie Ertzinger

Revisorer

Lis Sparre och Jan S Andersson

Revisor suppleanter
Monica van Leeuwen och Elisabeth Holm

Valberedning

Marie Kinder Nilsson, sammankallande,  Marie-Louise Huldt samt Petra Borgström

Webmaster

Susanne Viker

Protokoll från mentalbeskrivning, jaktprov m fl

Protokoll från Mentalbeskrivningar behöver inte längre skickas till klubben, eftersom dessa finns att tillgå på SKK´s hemsida

Rasklubbens ex av jaktprovsprotokoll och viltspårskritiker skickas till:
Robin Kinnunen, mailadress se ovan.

Mottagare av utställnings- och lydnadsprovskritiker:
Sofie Ertzinger, mailadress se ovan