Styrelsen

Nova Scotia Duck Tolling Retrieverklubbens styrelse 2019 – presentation

Ordförande Mats Viker, Valsgärdevägen 3, 168 53 Bromma
Vice ordförande/ Kassör Carina Boijertz, Norrevärnsgatan 16B, 243 32 Höör
Sekreterare Åsa Roosqvist, Västra Askvägen 245, 275 39 Sjöbo
PR-, info- och medlemsansvarig Lars Annergård, Ola 123, 740 12 Knutby
Jaktansvarig Mats Gunnarsson, Kaptensvägen 13, 383 34 Mönsterås
Aktivitets-, Mentalitets- och funktionsansvarig Marina Johnsson, Fiskarnas gata 163, 136 62 Brandbergen
Avelsansvarig Therese Knutsson, Saxamöllevägen 2, 297 32 Degeberga
Suppleant, RAS-ansvarig Helena Näslund, Ekeby Gård 1, 647 95 Åkers Styckebruk
Suppleant, Tollarspecialansvarig Gunliz Bengtsson, Björkedalsvägen 10, 312 93 Laholm
Suppleant, Exteriöransvarig Per Wigforss, Hurva 307, 241 94 Hurva

Revisorer

Sverker Haraldsson och Jan S Andersson

Revisor suppleanter
Monica van Leeuwen och Elisabeth Holm

Valberedning

Agneta Joonas, sammankallande (1 år),  Anne Titti Karlström (1 år kvar) samt Marie Kinder (2 år)

Webmaster

Susanne Viker

Protokoll från mentalbeskrivning, jaktprov m fl

Protokoll från Mentalbeskrivningar behöver inte längre skickas till klubben, eftersom dessa finns att tillgå på SKK´s hemsida

Rasklubbens ex av jaktprovsprotokoll och viltspårskritiker skickas till:
Mats Gunnarsson
Kaptensvägen 13
383 34 Mönsterås

Mottagare av utställnings- och lydnadsprovskritiker:
Per Wigforss
Hurva 307
241 94 Hurva