500-analys för Tollare

SKKs Kommitté för hundars mentalitet, KHM, har beslutat att när en ras har minst 500 st beskrivna individer inom Beteende och personlighetsbeskrivning hund, BPH, sammanställs en så kallad 500-analys. Analysen bygger på ett samarbete mellan Erling Strandberg, Sveriges lantbruksuniversitet, etolog Kenth Svartberg och en arbetsgrupp inom KHM. Syftet med analysen är att informera om egenskapsvärden, redovisa arvbarhetsskattningar och BPHs koppling till vardagsbeteenden.

På BPH-sidan finns nu en 500-analys för Tollarna tillsammans med uppdaterade stapeldiagram av rasens beteendevariation inom BPH (kort uppdaterad 200-analys) samt en guide för tolkning av BPH.