Samlade länkar för Avel & Hälsa

Här kan du hitta information och länkar som rör Uppfödning, Avel & Hälsa

Med nedanstående länkar kan du söka vidare efter mer information som hjälper dig i din avel!
Om en länk slutar fungera, hör gärna av er!!

Tollarklubbens Avelspolicy0045
RAS – Rasspecifik Avels Strategi
SKKs Registreringsregler
SKKs Grundregler
SKKs Broschyr om Att föda upp hundar
SKKs Broschyr om SKKs avtal
SKKs webbinar om Avtal för uppfödare
Registreringar genom åren
Avelsstruktur Barnbarn
Forskningskonto
Information om Höftleder och HD-Index
SKKs Beställ röntgenavläsning
prcd-PRA

Agria Breed Profile (ABP)

Tollarprojektet – Autoimmuna sjukdomar som förekommer inom rasen, SLE liknande komplex sjukdom, SRMA samt IMRD
Webinariet om Tollarprojektet 13 oktober 2020

Studien om Nya markörer för autoimmun sjukdom hos hund

Degenerative Encephalopathy – DEN
Addison samt JADD (Juvenil Addison) samt LiverShunt
CDDY and IVDD risk
Cardiac Laminopathy – CLAM 

SKKs information om DNA-tester
SKKs serie med webbsända program riktade mot uppfödning – SKK play


Andra källor där du kan hitta information om en hund och/eller dess hälsa /stamtavla:

SKK Avelsdata – Gör provparningar med svenskregistrerade hundar, Kolla HD-index på tilltänkt kull, listor för ex. HD/ED/Ögon/Registreringar etc. och mycket mera!

K9Data bygger på att uppfödare (och privatpersoner för den delen) lägger in sina valpar/hundar i databasen. Här kan du gå bak till de första registrerade Tollarna! Kom ihåg att alltid kontrollera med ägaren till hunden så att giltiga dokument för ex. hälsotester & DNA-tester finns vid ev. avel.

Offa – Orthopedic Foundation for Animals – registrerar bl.a. hälsoresultat, endast fria/ua resultat redovisas utan ägarens tillstånd. Om ett hälsotest visar annat än fritt (ex. carrier eller affected) måste ägaren ha gett sitt medgivande till att det publiceras. Så man ska vara medveten om att det inte är en heltäckande hälsobas på så vis, men man hittar en hel del matnyttigt på Offa! Du kan även beställa DNA-testet DEN från deras sida.

SKK godkänner fyra avläsande laboratorier för registrering av prcd-PRA resultat (tillsammans med SKKs DNA-remiss också) Laboklin, Antagene, Genomia & EVG

Digby Tollers Goldeneye

Laboklin – (man beställer via deras shop) Labogen  prcd-PRA (både för avläsning hos Optigen men även andra labb), CEA (två prisklasser dels avläsning hos Optigen men även annat partnerlabb (billigare kostnaden), CDDY and IVDD, CPLS, DM, SLC, MH.

EVG Diagnostics – prcd-PRA, CEA, DM, CDDY/IVDD, HUU, MH (SKK Godkänt laboratorium för avläsning av prcd-PRA)

Genomia – prcd-PRA, CEA, CDDY/IVDD, DM, MH (SKK Godkänt laboratorium för avläsning av prcd-PRA)

Antagene – prcd-PRA (SKK Godkänt laboratorium för avläsning av prcd-PRA)

För de som är intresserade av att göra DNA-tester så tillhandahåller VGL UC Davis  följande DNA-tester för Tollare: JADD, CP1, CLPS, Dilute (Buff), CDDY and IVDD. VGL UC Davis har även andra DNA-tester ex. DM.

(JADD, CP1, CLPS och Buff beställdes tidigare från Ofa, men numera beställer man dem via VGL UC Davis)


Information gällande DNA-testerna CDMC och CLAM

CDMC-uppdaterad feb 2023 


Till sist: Vid sökning av information, var noga med att få dokumentation från ägaren av hunden för att verifiera ett test eller resultat. Och när du söker efter information, kom ihåg att granska källan till informationen! Var källkritisk men optimistisk till att lära dig mer om det du söker information om!