Tollingjaktchampion nr 1 – 2013-08-24

En dag att minnas i svensk Tollarhistoria ~ Sveriges (världens) första Tollingjaktchampion 2013-08-24

 

För en tid sedan bestämdes att det första praktiska Tollingjaktprovet i Sverige skulle gå av stapeln på Bolltorp Slott i Östergötland, datumet sattes till den 24 augusti 2013. Hunden som skulle prövas var Agrosofens Calypso m. ägare Mariette Näslund

Provområdet bestod av ett viltvatten m. både vildänder och stödutsatt fågel i våras. Under förberedelserna inför provet med byggande av 2 st gömslen m.m. noterade vi nästan med förskräckelse att minsta lilla störning fick änderna i viltvattnet att omedelbart lämna området, alltså förstod vi direkt att här fick absolut ingenting gå fel under prövningen.

Så kom då provdagen som inleddes med tydliga direktiv till hundföraren vilka förutsättningar som gällde för ett lyckat resultat och att jaktlaget på egendomen avsåg att uppflogsjaga i viltvattnet i samband med tollingjakten. Ett tungt ansvar att bära som provhund/förare med möjlighet att tillintetgöra jaktlagets egen jakt.

På plats fanns båda tollingjaktprovsdomarna Curt Lundström och Leif Gustafsson samt kommissarie Tina Byrsell och Jörgen Elgstrand. Ansmygningen inleddes av Curt till gömsle 2 som tänkt skytt samt Tina med filmkamera. Leif och Jörgen placerade sig med överblick över viltvattnet och provhunden. Provhundens och förarens ansmygning till gömsle 1 var exemplarisk, inte en fågel lyfte.

Väl på plats inleddes tollingarbetet nästan omedelbart och de första fåglar som genast lät sig tollas var 7 st SÅNGSVANAR! (föräldrapar och fem ungar). Följden blev att gräsänderna till en början höll sig på behörigt avstånd ca 50m ut på vattnet. MEN… Några som inte lät sig skrämmas av några svanar var kniporna som närmade sig oförskräckt och som närmast befann sig 10m från gömslet, därmed bestämdes att första tollingarbetet var avslutat och att skytt samt hund/förare så försiktigt som möjligt skulle lämna området.

Provsällskapet anlände till jaktstugan utan missöden och en stunds fika och förklarande för jaktlagets medlemmar vad vi höll på med vidtog. När de förstod vad som stod på spel, Sveriges ev första Tollingjaktprovschampionat, så såg de närmast stolta ut att detta skedde i deras viltvatten och efterföljande andjakt.

SE J(T)CH SE UCH Agrosofens Calypso ägd av Mariette Näslund

SE J(T)CH SE UCH Agrosofens Calypso ägd av Mariette Näslund

Så blev det då dags för nästa ansmygning och tollingarbete, spänningen var stor, ska det lyckas igen eller var fåglarna inte intresserade av någon fortsättning? Samma procedur som tidigare inleddes och med samma resultat, först svanarna, sedan knipa tollades och till slut befann sig en av kniporna ca 5 m från provhundens gömsle, därmed var allting i hamn vad gällde tollingprövningen, återstod nu bara uppflogsjakten där det fälldes änder som apporterades av provhunden och några av jaktlagets egna hundar. Provhunden fick även tillfälle att apportera skadskjuten andfågel, något den aldrig gjort tidigare enligt föraren, men hunden skötte även detta med bravur till jägarnas och domarnas stora glädje.

Sammanfattningsvis kan man säga att vi domare lärde oss mycket om fåglarnas beteende vid praktiskt tollingarbete, så fort hunden hölls i gömslet vände fåglarna ut på vattnet och när tollingarbetet återupptogs vände de tillbaka mot gömslet igen, utan undantag.

En reflektion efter jaktens avslut är att det var bra med två domare på plats även om en hade huvudansvaret. Kanske ska vi ha tvådomarsystem på praktiskt tollingjaktprov? Två ser mycket bättre än en och alla aspekter av prövningen blir belysta och diskuterade. Det som inträffade vid ett tillfälle var att Curt, som befann sig i gömsle 1, till en början inte observerade knipa som tollats in alldeles nedanför gömsle 2, men som Leif följt i kikare från ursprungsplatsen fram till provhundens gömsle under tollingarbetet. Det ser olika ut på alla möjliga provplatser, i detta fall var det öar och vassar som skymde sikten från gömsle 1 men som utan problem observerades av den sidoplacerade domaren. Med andra ord kommer det för provhunden att vara avgörande att domaren/domarna inte missar tollad fågel med kanske orättvist underkänt resultat som följd.

Som avslutning vill vi alla rikta ett STORT GRATTIS till Mariette och hennes fantastiska hund Twist som genomförde provet på ett föredömligt sätt och hoppas att fler nu följer i deras spår.

// Tollingjaktprovsdomarna Leif Gustafsson och Curt Lundström samt Tina Byrsell och Jörgen Elgstrand