Agria Breed Profile (ABP)

Här hittar ni en är tolkning av Agria Breed Profiles Liv och Veterinärvård information om rasen mellan åren 2011-2016 som utkom till rasklubben 2020. Tolkningen är faktagranskad av Annika Forsberg, ansvarig för Agria Breed Profile. Summeringen blev klar 2021 då klubben även höll ett webbinar med Annika, som berättade om ABP för rasen. Längst ner i dokumentet finner ni även en jämförelse mellan ABP och rasens hälsoenkät 2016, samt pdf för ABP Liv & Veterinärvård. ABP utkommer med fem års intervaller, och nästa utgåva beräknas komma under 2024 – 2025 och bör då spegla årsspannen 2017 – 2021.

ABP  är en bra källa att titta i för att se om man kan finna symptom/diagnos som verkar sticka ut lite i förhållande mot vad man ser i andra raser. Det måste vara minst 8 individer med symptom/diagnos för att ens komma med på listorna. Samma individ kan dock förekomma flera gånger för olika symptom. Men endast en gång per symptom/diagnos. Dessutom är det endast besök som kommit upp över försäkringens självrisk som kommer med i statistiken. Symptom/diagnos är satta av behandlande veterinär.

Agria Breed Profiles sammanställning 2011-2016

Källa
Agria Breed Profiles Liv 2011 – 2016
Agria Breed Profiles Veterinärvård 2011 – 2016